Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Wstęp

Czy pamiętasz, kto jest uważany za wynalazcę telefonu? Kiedy to było?

Za wynalazcę telefonu uważa się Aleksandra Bella, który pierwszy opatentował ten wynalazek, lecz koncepcja narodziła się wcześniej. Już w XVII w. ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z możliwości przesyłania głosu za pośrednictwem metalowego przewodu. Można tego dokonać w prosty sposób, za pomocą dwóch metalowych naczyń połączonych drutem.

Aleksander Bell patent uzyskał w roku 1876.

A czy pamiętacie, kiedy powstał pierwszy telefon dotykowy?

Pierwszy historycznie smartfon powstał w 1992 roku – było to prototypowe urządzenie o nazwie Simon, które IBM pokazał na targach COMDEX i wprowadził na rynek w 1993 roku. Oprócz funkcji telefonu komórkowego oferowało ono kalendarz, książkę adresową, kalkulator, notatnik, pocztę elektroniczną i gry. Użytkownik korzystał ze specjalnego pióra świetlnego.

Popularny, i przez niektórych uważany za pierwszy smartfon, iPhone firmy Apple zaprezentowany był przez Steve'a Jobs'a w 2007 roku.

Zdajecie sobie sprawę, jak wiele zmieniło się od czasów opatentowania telefonu przez Bella do pokazania na rynku smartfona. A jak wiele zmieniło się od pokazania na rynku pierwszego smartfona do dnia dzisiejszego? Co już potrafią Wasze smartfony, a do czego jeszcze mogą posłużyć?

Współcześnie coraz częściej mówi się o Internecie RzeczyInternet RzeczyInternecie Rzeczy (Internet przedmiotów, Internet of Things - IoT). Jest to sieć połączonych ze sobą urządzeń wyposażonych we wbudowane komputery. Sama definicja Internetu Rzeczy jest pojęciem dość skomplikowanym do precyzyjnego określenia. Pierwszy raz tego terminu użył w 1999 roku Kevin Ashton, określany mianem eksperta w dziedzinie innowacji cyfrowych. Myśląc o podłączeniu do Internetu, większość z nas wyobraża sobie komputery, tablety i smartfony. Tymczasem IoT opisuje świat, w którym prawie wszystko może być podłączone, równocześnie komunikując się między sobą. Innymi słowy świat fizyczny staje się w ten sposób wielkim systemem informacyjnym.

Internet Rzeczy kreują urządzenia lub zwykłe przedmioty, które za pomocą zainstalowanych czujników są w stanie przesyłać informacje. Może to być realizowane automatycznie, jednak w coraz większym zakresie realizuje się to z wykorzystaniem użytkownika, wyposażonego w urządzenie sterujące. Takim urządzeniem może być smartfon lub podobny sprzęt elektroniczny (smartwatch, tablet, komputer przenośny). Najważniejsze jest to, że takich urządzeń w powszechnym użytku jest coraz więcej. Sam dostęp do Internetu jest w obecnym świecie coraz bardziej powszechny, co jest kwestią niezbędną do upowszechniania się idei „Internetu Rzeczy”.

Podstawowym celem Internetu Rzeczy jest stworzenie inteligentnych przestrzeni tj. inteligentnych miast, transportu, produktów, budynków, systemów energetycznych, systemów zdrowia czy związanych z życiem codziennym. Podstawą rozwoju inteligentnych przestrzeni jest dostarczenie technologii, która zapewni ich realizację.

W tym miejscu warto wprowadzić jeszcze jedno pojęcie. Machine to MachineMachine to MachineMachine to Machine (M2M) - jest to zdolność maszyn, urządzeń i obiektów do komunikowania się z ludźmi, i ze sobą nawzajem, online w celu usprawnienia procesów zarządzania zasobami. Taka komunikacja może odbywać się bezprzewodowo lub przewodowo, jednak M2M jest zwykle utożsamiane z transmisją danych w sieciach GSM.

 1. zdalne zarządzanie i diagnostyka urządzeń,

 2. otrzymywanie informacji bez opóźnień, w czasie rzeczywistym,

 3. niezależność od lokalizacji urządzeń,

 4. usprawnienie procesu wymiany informacji,

 5. oszczędność czasu,

 6. zwiększenie efektywności przez automatyzację zadań.

Czy w swoim otoczeniu macie takie urządzenia?

Nauczysz się
 1. odróżnisz inteligentne domy od pozostałych;

 2. do czego można wykorzystywać smartfon, aby ułatwić sobie życie.

1

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

 1. wyjaśnia pojęcie „Internet Rzeczy”;

 2. potrafi przedstawić szanse i zagrożenia związane z inteligentnymi urządzeniami wykorzystywanymi w różnych dziedzinach życia (medycyna, komunikacja, sprzęt AGD).

ma6cae51fb3121a14_1502093859156_0

ŚWIAT SMART, CZYLI INTERNET RZECZY (IoT) – audiobook

Rozdziały audiobooka:

 1. Świat smart – cz. I

 2. Świat smart – cz. II

 3. Podsumowanie

1
Uwaga!

Notatka dla prowadzącego:

Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak wdrożyć materiały multimedialne w tok lekcji.

RqKcPdtC32iMv1
W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół (symbol pobierania pliku) i napis „Pobierz załącznik”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Wskazówka

Podczas odsłuchiwania audiobooka, zwróć uwagę na to, w jaki sposób Internet RzeczyInternet RzeczyInternet Rzeczy potrafi ułatwić nam życie.

R10rEb9c8qTWf
Na ekranie pokazany jest panel sterowania z aktywnymi klawiszami do odtwarzania zawartości audiobooka. W części górnej części znajdują się trzy klawisze. Pierwszy od lewej „Widok” umożliwia przełączenie między odtwarzaczem dźwiękowym audiobooka oznaczonym jako „Odtwarzacz” na liście wyboru a podglądem treści audiobooka oznaczonym jako „Tekst”. Odtwarzacz dźwiękowy oznaczony jako „Odtwarzacz” przedstawia żółty pasek, na którym podczas odtwarzania pojawia się tekst. Widok „Tekst” prezentuje pełny tekst pojawiający się w nagraniu. Widok „Dynamiczny” stanowi połączenie widoku „Odtwarzacz” i „Tekst". Klawisz środkowy „Książka” umożliwia nawigację po treści audiobooka. Klawisz trzeci od lewej „Więcej” – zawiera informacje o programie. Poniżej oddzielony linią znajduje się panel sterowania odtwarzacza nagrania. Poniżej panelu sterowania znajduje się żółty pasek, na którym w trakcie odtwarzania pokazywany jest tekst nagrania.
Audiobook
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Jakie znasz zastosowania Internetu RzeczyInternet RzeczyInternetu Rzeczy w otaczającym Cię świecie?

Polecenie 2

Czy Twoim zdaniem Internet Rzeczy jest dla Ciebie szansą czy zagrożeniem?

Jak myślisz, czy wraz z rozwojem technologii na naszym rynku łatwo jest w dzisiejszych czasach żyć ludziom starszym lub niepełnosprawnym?

ma6cae51fb3121a14_1502093867461_0

Podsumowanie

Czy Internet RzeczyInternet RzeczyInternet Rzeczy jest zagrożeniem?

Funkcjonowanie Internetu Rzeczy na pierwszy rzut oka wygląda jak spełnienie marzeń o świecie, w którym uciążliwe obowiązki są domeną maszyn.

Jednak czy na pewno tak jest?

Już teraz wiele słyszymy o atakach hakerów, o cyberprzestępczości, cyberprzemocy, o wirusach i zagrożeniach.

A co się stanie, jeśli każdy z nas otrzyma władzę w postaci telefonu, pilota, z którym może zrobić prawie wszystko?

Czy nie dojdzie do sytuacji, że staniemy się niewolnikami tego małego urządzenia?

Co będzie, jeśli „ono” przestanie działać? Czy będziemy w stanie zrobić sobie herbatę? Czy podniesiemy rolety po nocy, jeśli telefon odmówi posłuszeństwa? Czy otworzymy drzwi do domu? A co z prywatnością w sieci?

W sieci zostawiamy o sobie mnóstwo informacji, gdzie kupujemy, co jemy, jak często nie ma nas w domu, jakie mamy przyzwyczajenia, na co chorujemy - o tym wszystkim będzie wiedział obserwujący nas komputer. Czy tego właśnie chcemy?

R1B1Gs8GknTif1
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Praca domowa
Polecenie 3.1

Zadanie dla uczniów: wykonaj mapę myśli związaną z Internetem RzeczyInternet RzeczyInternetem Rzeczy (np. korzystając z aplikacji https://bubbl.us).

ma6cae51fb3121a14_1503905579466_0

Zadania

Ćwiczenie 1
R1b8OTTBsPUr51
Na ekranie pokazane jest w ramce Zadanie 1. Ćwiczenie zatytułowane jest „IoT”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: "Uzupełnij luki w tekście podanymi słowami.”. Poniżej jest tekst ćwiczenia z pustymi okienkami, które należy wypełnić informacjami znajdującymi się w okienkach pod tekstem. Informacje te są oddzielone od tekstu linią kropkowaną. W prawym dolnym rogu umieszczony jest przycisk ”Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności wykonania zadania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R197mf4lPtehv1
Na ekranie wyświetla się w ramce Zadanie 2. Ćwiczenie zatytułowane jest „IoT 2”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: „Zaznacz cechy, właściwości lub możliwości Internetu Rzeczy”. Poniżej polecenia znajduje się siedem przykładów cech, właściwości lub możliwości. Przez kliknięcie w pole wyboru należy wskazać, które z wymienionych przykładów są charakterystyczne dla Internetu Rzeczy. W prawym dolnym rogu umieszczony jest przycisk „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności wykonania zadania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
ma6cae51fb3121a14_1502358147126_0

Słowniczek

Internet Rzeczy
Internet Rzeczy

to sieć połączonych ze sobą urządzeń. Są one wyposażone we wbudowane komputery. Możliwy jest ciągły przepływ informacji i komunikacji między urządzeniami podłączonymi do IoT. Świat fizyczny staje się wielkim systemem informacyjnym. Zainstalowane w urządzeniach czujniki przesyłają informacje. Następuje to automatycznie lub z wykorzystaniem użytkownika.

Machine to Machine
Machine to Machine

zdolność maszyn, urządzeń i obiektów do komunikowania się online z ludźmi i ze sobą nawzajem. Celem jest usprawnienie procesów zarządzania zasobami.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida