Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

III ETAP EDUKACYJNY

Temat: Światło

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 • Fizyka, 9.11: demonstruje zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania – jakościowo);

 • Informatyka, 6.1: wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane:

Cel ogólny: Poznanie zjawiska załamania światła (jakościowo).

 • wie, że gdy światło przechodzi z jednego ośrodka do drugiego, to ulega załamaniu,

 • wie, że gdy światło przechodzi z powietrza do wody, to kąt załamania jest mniejszy od kąta padania,

 • wie, że gdy światło przechodzi z wody do powietrza, to kąt załamania jest większy od kąta padania,

 • wie, co to jest całkowite wewnętrzne odbicie światła i kiedy zachodzi,

 • wie, co to jest światłowód i jak działa.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

 • umie narysować bieg promienia padającego, odbitego i załamanego na granicy ośrodków,

 • zna przykłady występowania załamania światła w przyrodzie,

 • zna zastosowanie załamania światła w technice, w tym światłowodów,

 • nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie,

 • potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Etapy lekcji

Przedmiot nauczania

Kompetencje kluczowe

Przebieg zajęć

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

Etap wstępny

Fizyka

porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel prosi uczniów, aby odpowiedzieli na kilka pytań, moderuje krótką dyskusję:

- gdzie spotkaliście się już z załamaniem światła?

- czy spotkaliście się ze słowem: światłowód?

problemowa: aktywizująca

dyskusja

zbiorowa, jednolita

Etap realizacji

Fizyka

porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przypomnienie wiadomości na temat:

Nauczyciel przypomina uczniom:

- że w ośrodkach jednorodnych światło rozchodzi się po liniach prostych

- prawo odbicia światła od zwierciadeł płaskich.

Pyta, co się stanie, gdy światło będzie biegło w dwóch ośrodkach?

Nauczyciel przekazuje uczniom nową wiedzę na temat pojęcia załamania światła, promienia padającego i załamanego, kąta padania i kąta załamania, wyjaśnia zjawisko, wprowadza pojęcie całkowitego wewnętrznego odbicia, kąta granicznego ośrodka

notatki z poprzednich zajęć, nowa wiedza podana na lekcji przez nauczyciela

podająca: wykład informacyjny

zbiorowa, jednolita

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel z pomocą ucznia uruchamia komputer oraz rzutnik multimedialny, wgrywa do komputera prezentację z pamięci typu Flash, uruchamia program odtwarzający prezentacje, odtwarza prezentację.

W trakcie prezentacji nauczyciel zachowuje aktywną postawę, pyta uczniów, czy potrafią wyjaśnić dany fragment prezentacji lub zadane w niej pytania, tłumaczy poszczególne fragmenty, wyjaśnia istotne szczegóły, odpowiada na pytania uczniów.

Po zakończonej prezentacji nauczyciel moderuje krótką dyskusję podsumowującą na temat obejrzanego materiału, zapowiadając przeprowadzenie ćwiczeń w grupach.

prezentacja (zasób nr 1)

eksponująca: pokaz połączony z przeżyciem

zbiorowa, jednolita

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przeprowadzenie doświadczenia na podstawie załączonej instrukcji. Uczniowie dzielą się na 3 grupy

Po wykonaniu doświadczeń nauczyciel dokonuje podsumowania na temat poznanych w ćwiczeniach zjawisk załamania światła oraz ich wyjaśnienia.

ćwiczenie (zasób nr 2)

praktyczna: ćwiczenia

grupowa, zróżnicowana

Etap podsumowujący

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel podsumowuje wiadomości na załamania światła, kąta padania i kąta załamania, całkowitego wewnętrznego odbicia oraz zastosowania w/w zjawisk w życiu człowieka.

Przypomina o zadaniu domowym zadanym w ostatnim ekranie prezentacji.

podająca: pogadanka

zbiorowa, jednolita

R1P93Lzl6kOha

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 98.00 KB w języku polskim
RVNoyU90FvDTc

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 89.18 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida