Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem oraz symulacją interaktywną. Wyjaśnij, jakie zmiany w strukturze społecznej spowodowało przejście demograficzne.

RsCj0bSaGVElX
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RezvDL0UbYJs0
Nagranie dźwiękowe dotyczy przejścia demograficznego.

Szacunkowa liczba ludności poszczególnych kontynentów w latach 1700‑1800 (w mln)

1
R1Td90Czz2dM7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

1700 rok: Europa 113 mln, Azja 406 mln, Afryka 98 mln, Ameryka Płn. 1 mln, Ameryka Płd. 12 mln, Oceania 2 mln, Razem 632 mln.

1750 rok:  Europa 140 mln, Azja 450 mln, Afryka 100 mln, Ameryka Płn. 1.3 mln, Ameryka Płd. 11.1 mln, Oceania 2 mln, Razem 704.4 mln.

1800 rok: Europa 187 mln, Azja 600 mln, Afryka 100 mln, Ameryka Płn. 5.7 mln, Ameryka Płd. 18.9 mln, Oceania 2 mln, Razem 913.6 mln.

Indeks dolny Szacunkowa liczba ludności poszczególnych kontynentów w latach 1700‑1800 (w mln), cyt. za: Wielka historia świata. Świat w XVIII wieku, t. 8, red. P. Franaszek, Kraków 2006, s. 30. Indeks dolny koniec

Polecenie 2

Wskaż kontynent, na którym procentowo doszło do największego przyrostu ludności, oraz ten, gdzie procentowy przyrost był najmniejszy. Jak myślisz, dlaczego tak się stało?

R1YtXCdI2rvIX
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RSGzhcQnkmwrA
Nagranie dźwiękowe dotyczy zależności między wzrostem liczny ludności a płacami w Anglii od szesnastego do dziewiętnastego wieku.

Ludność Anglii, Francji i Niemiec na tle nowożytnej Europy (w mln)

1
RHuw8gt7c3R6s
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

1680 rok: Anglia 4.9 mln, Francja 21.9 mln, Niemcy 12 mln, Europa Zachodnia 71.9 mln.

1820 rok: Anglia 11.5 mln, Francja 30.5 mln, Niemcy 18.1 mln, Europa Zachodnia 116.5 mln.

1900 rok: Anglia 30.5 mln, Francja 38.5 mln, Niemcy 43.6 mln, Europa Zachodnia 201.4 mln.

1
Polecenie 3

Przy użyciu powyższych danych uzasadnij tezę o korelacji poziomu przyrostu naturalnego z wysokością płacy.

R17MUR8I6HRpg
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
1
Polecenie 4

Wyjaśnij, czy ukazane prawidłowości można odnieść i do dzisiejszych czasów. Odpowiedź uzasadnij.

RozgT38Mi80HB1
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida