Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Or9HXFbvj73
Górski krajobraz w ciemnych barwach brązu, zieleni, żółci i ponurego błękitu. Na pierwszym planie drzewa i zarośla smagane silnym wiatrem. Na drugim planie góry, które unoszą się nad błękitną taflą morza lub jeziora. Kontury gór są niewyraźne. Przysłaniają je gęste chmury nadciągającej burzy. Chmury tworzą zarys ludzkiej twarzy.

Sztuka budzenia uczuć

Król burzy
Źródło: Thomas Cole, olej na płótnie, domena publiczna.

Aż do XIX wieku pejzaż był w malarstwie gatunkiem podrzędnym, tolerowanym, o ile towarzyszył mu sztafażj0000000E5B2v23_000tp001sztafaż w postaci nimf, bogów lub herosów. Artyści dostosowywali krajobraz do obowiązujących kanonów estetycznych, przez co poprawiali przyrodę, niedoskonałą w swej istocie. Naturalne, a więc dzikie, nieuporządkowane i chaotyczne piękno długo nie mogło zyskać aprobaty artystów, krytyków i widzów. Zmienił to dopiero romantyzm. Jednak nawet nowy gust i śmiała wyobraźnia tej epoki nie były w stanie zaakceptować wszystkiego. Na przykład Morze lodu Caspara Davida FriedrichaCaspar David FriedrichCaspara Davida Friedricha nie zostało sprzedane za życia artysty, ponieważ wydawało się publiczności zbyt dziwne i niepokojące.

Już wiesz

1) Poszukaj w internecie lub w bibliotece informacji na temat ogrodu angielskiego i ogrodu francuskiego. Zapoznaj się z treścią lub opisami zdjęć obu typów założeń i wynotuj podstawowe różnice w ich kompozycji.

Ra4WAbqHSICeO
(Uzupełnij).

2) Zastanów się, jaki typ krajobrazu najbardziej ci odpowiada. Wolisz morze czy góry? O jakiej porze roku i w jakiej scenerii natury? Sprecyzuj swoje preferencje estetyczne.

R19i98GjebMav
(Uzupełnij).

3) Przygotuj słowa klucze związane z pojęciem gotycyzmu.

RfGvDkZyYbsqc
(Uzupełnij).
j0000000E5B2v23_000tp001
Caspar David Friedrich
j0000000E5B2v23_0000000N
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Pamiętajcie o ogrodach

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
RMVeIspdJ5l581
Obraz przedstawia plan ogrodu francuskiego, który jest oparty na symetrii. Alejki biegną przez środek. Drzewa i krzewy są równo uformowane i strzyżone. Po lewej stronie w rzędzie rosną drzewa. Otacza je mur, za którym znajduje się alejka. W centrum jest usytuowany ogród z wyznaczonymi szpalerami, labiryntami, alejami. Pośrodku stoi fontanna naprzeciwko niej, po dwóch stronach znajdują się płaskorzeźby. Po prawej stronie rosną drzewa. W dali stoi pałac, a za nim inne budynki.
Ogród francuski, XVIII wiek
Źródło: a. nn., domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Jonasz Kofta

Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa, tylko liście

Pamietajcie_o_ogrodach Źródło: Jonasz Kofta, dostępny w internecie: https://ising.pl/jonasz-kofta-pamietajcie-o-ogrodach-tekst.

Wykonaj poniższe polecenia:

Ćwiczenie 1
RVf3n8RxjW34A1
Czym różni się ogród angielski od ogrodu francuskiego? Określ ich kompozycję, główną ideę oraz uczucia, jakie miały wzbudzać w oglądających. Przyporządkuj poniższe cechy do właściwych grup. Możliwe odpowiedzi: 1. funkcja reprezentacyjna, 2. przepych, 3. wzbudzanie podziwu, 4. bogactwo kształtów, 5. oznaka prestiżu właściciela, 6. symetria, 7. geometra, 8. porządek, 9. rośliny przycinane i formowane, 10. podporządkowanie przyrody człowiekowi, 11. powrót do natury, 12. nieregularność, 13. malowniczość, 14. dostosowanie do rzeźby terenu, 15. gra perspektywą, 16. dalekie widoki, 17. sztuczne ruiny, 18. "świątynie dumania", 19. założenia podobne do naturalnego krajobrazu, 20. wzniosłość. 21. skłanianie do zadumy. a następnie sformułuj na ich podstawie dłuższą wypowiedź.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RJWOHutUYBxaV
(Uzupełnij).
Polecenie 1

Określ, co najbardziej cię zachwyca w pejzażu (sprawia przyjemność lub budzi emocje). Spróbuj przełożyć swoje preferencje na kategorie estetyczne: piękno, tragizm, wzniosłość, brzydota, wdzięk, patos, inne.

RqPREqpiIotW5
Ogród angielski,1803
Źródło: János Rombauer, domena publiczna.
RaEN9zQtp2WLs
(Uzupełnij).
j0000000E5B2v23_0000001E
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Caspar David Friedrich

Caspar David Friedrich
RI1lIEdwT25gc
Portret Caspara Davida Friedricha
Źródło: Gerhard von Kügelgen, 1810, olej na płótnie, Kunsthalle, Hamburg, domena publiczna.

Caspar David Friedrich

Caspar David FriedrichCaspar David FriedrichCaspar David Friedrich (1774‑1840) – jeden z największych mistrzów XIX‑wiecznego malarstwa pejzażowego, który ucieleśnia romantyczny mit artysty samotnika, nadwrażliwego indywidualisty o skomplikowanej osobowości, nierozumianego przez otoczenie i boleśnie doświadczonego przez los. Gdy miał siedem lat, jego matka zmarła na ospę, a siostra – na tyfus. Kilka lat później brat w porze topnienia lodów utonął w jeziorze. Niewykluczone, że te tragiczne wydarzenia wpłynęły na melancholijną wymowę dzieł artysty i często pojawiający się w nich motyw śmierci. Centrum zainteresowań Friedricha stanowiły przyroda i refleksja na temat samotności człowieka, zwłaszcza – jego małości wobec potęgi natury. Swoje majestatyczne, wzniosłe pejzaże artysta tworzył z pamięci lub wyobraźni, zawsze w pracowni, nigdy w plenerze. Twierdził, że malarz powinien malować nie tylko to, co widzi przed sobą, lecz także to, co dostrzega oczami duszy. Jego wizyjne dzieła emanują niezwykłą aurą tajemniczości, tęsknoty i grozy. Do najsłynniejszych dzieł Friedricha należą m.in. Krzyż w górach (1808), Mnich nad brzegiem morza (1808‑1810), Skały kredowe Rugii (1818), Na żaglowcu (1818‑1819).

R19yy8jk683wC
Sygnatura Caspara Davida Friedricha
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Polecenie 2

Zapoznaj się z obrazami Caspara Davida Friedricha dostępnymi w internecie. Zamieść poniżej te z nich, które szczególnie zwróciły twoją uwagę. Opisz swoje odczucia.

Rljhuwyf7iOHu
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Zapoznaj się z opisem wybranego obrazu Caspara Davida Friedricha. Opisz swoje odczucia.

Ruqxx2axzqDRE
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R17KOR0DXRm2I1
Z pomieszanych fragmentów ułóż obraz Caspara Davida Friedricha.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

Określ, w jaki sposób został wyróżniony bohater obrazu Wędrowiec nad morzeem mgły.

RVi1EBtCi3MVb
(Uzupełnij).
j0000000E5B2v23_00000025
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Wędrowiec nad morzem mgły

Wędrowiec nad morzem mgłyj0000000E5B2v23_000tp002Wędrowiec nad morzem mgły to swoisty manifest romantyzmu. Przedstawia samotnika stojącego na krawędzi przepaści, wpatrzonego w nieznane, w horyzont niknący za chmurami. U jego stóp rozciąga się nieforemna przestrzeń spowita całunem mgły. Zastanawiamy się, co widzi i czuje podróżnik. Czy jest zagubiony? Czy kontempluje piękno krajobrazu? A może obcuje z Bogiem, utożsamionym z naturą? Odbiorca sam może odpowiedzieć na te pytania. Malarz ukazał bohatera od tyłu, dzięki czemu pozwolił widzowi, by się z nim identyfikował. Morze jest znakiem nieskończoności, mgła symbolizuje to, co nieokreślone, natomiast góra, będąca granicą między niebem a ziemią, sprzyja medytacji i epifanii. Friedrich zobrazował tu romantyczne doświadczanie natury jako tajemniczej przestrzeni duchowej, sprzyjającej głębokiej, religijnej refleksji człowieka.

Wykonaj poniższe polecenia i odpowiedz na pytania:

Polecenie 3

Czy zgadzasz się z zaproponowaną interpretacją obrazu? Uzasadnij swoją odpowiedź.

R17gRBvth2NTC
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Kim, twoim zdaniem, mógłby być ów wędrowiec? Podróżnikiem, nieszczęśliwym poetą, surowym pastorem, a może duchem czekającym na przeprawę do innego świata? Zaproponuj własną interpretację.

R1bwqgnuHdHQl
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Wyjaśnij, czym różni się romantyk wpatrzony w naturę od racjonalisty obserwującego przyrodę.

R1LKvQWZgeLUV
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
RQ8LJkm2zbKN81
Góra zawsze była miejscem sacrum. Jak sobie wyobrażasz górę otaczaną przez ludzi szczególną czcią?
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Wymień romantycznych bohaterów literackich, którzy, stojąc na szczycie góry, doznali przeżyć mistycznych lub przeszli przemianę duchową.

R1AapOg8Y1EMI
(Uzupełnij).
j0000000E5B2v23_000tp002
j0000000E5B2v23_0000002Y
JPOL_E3_E4_Konteksty

Poetyka wzniosłości

JPOL_E3_E4_Konteksty
RNsrlHGa8pPAd1
Na pierwszym planie ogromne, spiętrzone kry lodowca tworzą górę. Gdzieniegdzie, między kawałkami lodu, widać fragmenty wraku statku.
Morze lodu, 1823–1824
Źródło: Caspar David Friedrich, olej na płótnie, Kunsthalle w Hamburgu, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Konteksty

Morze lodu należy do najbardziej tajemniczych obrazów w historii malarstwa. Mimo wielu znakomitych i przekonujących interpretacji wciąż pozostaje zagadką. Tematem płótna jest wrak niewielkiego okrętu, który uwięziony został w zamarzniętym morzu. To nie on jednak znajduje się na pierwszym planie obrazu. Głównym bohaterem są tu realistycznie namalowane zwały przytłaczającej go, popękanej i spiętrzonej kry, przypominające roztrzaskane skały lub połamane płyty nagrobne. Friedrich przedstawił dramatyczne, nieklasyczne piękno surowego północnego krajobrazu. Odtworzył pejzaż tragiczny, wykreowany przez groźną, niszczącą potęgę przyrody. Zainspirowała go głośna wyprawa polarna zorganizowana w latach 1819‑1820 przez angielskiego żeglarza i odkrywcę Edwarda Williama Parry’egoEdward William ParryEdwarda Williama Parry’ego. Miał nadzieję na wyznaczenie nowej drogi z Europy do wschodniej Azji przez Morze Arktyczne wzdłuż północnych wybrzeży Ameryki Północnej. Ekspedycja zakończyła się niepowodzeniem i zatonięciem dwóch statków: Hecla i Griper. Okręt na obrazie symbolizuje więc próżne wysiłki ludzkości, by okiełznać naturę. Jednak nasuwają się też inne skojarzenia. Może chodzi o kruchość egzystencji człowieka w obliczu żywiołów lub boskiej wieczności? A może jest to metaforyczny obraz śmierci jako nieuchronnego kresu podróży przez życie? Te pytania świadczą o klasie płótna i stanowią jeden z wyznaczników arcydzieła – wielowymiarowego, niepoddającego się łatwo jednej interpretacji.

Gorączka romantycznaMaria Janion
Maria Janion Gorączka romantyczna

Jako indywidualność natura została obdarzona przez romantyków (podobnie jak i przez mistyków) językiem [...]. Natura nie tylko mówi, ale i pisze. Ileż razy i jakże natrętnie strumyk gadał do romantycznego poety! Drzewa szeptały! Wiatr przynosił wieści! A znana od wieków, ulubiona przez romantyków mowa kwiatów! [...] A hieroglify ruin, które natura z kultury obróciła w część własną! Cała natura ciągle dawała znaki, pozostawiła wszędzie ślady swej rozumiejącej duchowej działalności. Tworzyła księgę otwartą dla wszystkich, ale nie przez wszystkich rozumianą. [...] Niesłuszny byłby wszakże wniosek, że Natura została przez romantyzm jedynie uwielbiona jako siła opiekuńcza, przyjazna i życzliwa. Stosunek romantyków do natury był ambiwalentnyambiwalencjaambiwalentny, wartościować ją potrafili rozmaicie, nieraz wieloznacznie, nieraz skrajnie, przerzucając się od uwielbień do oskarżeń, od ukojenia do rozdarcia. [...] Matka Natura przedzierzga się w macochę, z żywicielki może przekształcić się w niszczycielkę, jej płodność może budzić zarówno zachwyt, jak i apokaliptyczne przerażenie. Można ją podziwiać, można się jej bać.

j0000000E5B2v23_00000_BIB_001 Źródło: Maria Janion, Gorączka romantyczna, Gdańsk 2007, s. 214–215.
Edward William Parry

Wykonaj poniższe polecenia i odpowiedz na pytania:

Polecenie 5
R3AYrCFSQitXY1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 5

Opisz wrażenia, jakie wzbudził w tobie opis obrazu Friedricha Morze lodu. Jakie uczucie obudziło to dzieło? Określ własną hierarchię zaproponowanych określeń.

Ułóż słowa klucze, zaczynając od najważniejszego: smutek, poruszenie, zgorszenie, zaniepokojenie, rozbawienie, obojętność, nuda, rezygnacja, przygnębienie, zaciekawienie, zmieszanie, groza, zachwyt, inne.

R13Dq9BwndbZW
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 6
RM5eLIGYyJinc1
Do poniższych zagadnień dopasuj określenia, które pomogą ci opisać podstawowe cechy kompozycji Friedricha.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7

Wymień utwory literackie, w których pojawia się motyw okrętu lub żeglowania jako metafory życia człowieka.

RODl5vdPtRkDX
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 8

Zinterpretuj sens alternatywnego tytułu obrazu – Zatonięcie nadziei.

RdU3LgB44soe1
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 9

Określ, w jakim sensie obraz Caspara Davida Friedricha jest wzniosły. Podaj, co jest w nim źródłem wzniosłych uczuć.

R1OQwi1E8gtxa
(Uzupełnij).
RGYSck5rFc8QS
Ćwiczenie 10
Spośród podanych środków stylistycznych wybierz ten, który Maria Janion zastosowała w wyrażeniach: Natura nie mówi, ale pisze, strumyk gadał, drzewa szeptały, wiatr przynosił wieści. Możliwe odpowiedzi: 1. oksymoron, 2. epitet, 3. onomatopeja, 4. parafraza, 5. personifikacja
Źródło: Contentplus.pl, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11

Księga natury lub natura jako księga – określ, w której epoce przed romantyzmem rozpowszechniła się ta metafora.

RP4Nz7ryywLMz
(Uzupełnij).
Lille
Ćwiczenie 12

Omów sposób, w jaki romantycy czytali w księdze natury.

RAHhPuNFMRcNq
(Uzupełnij).
Polecenie 6

Określ, do jakiego gatunku literackiego zaliczysz księgę natury widzianą twoimi oczami.

R1QiQ1FwehnJo
(Uzupełnij).
1
Wskazówka

Propozycja dodatkowego zadania dotyczącego interpretacji porównaczej dzieł sztuki dla uczniów na poziomie rozszerzonym:

Odniesienia do podstawy programowej:

 • określa przemiany konwencji i ich przenikanie się w utworach literackich; rozpoznaje odmiany synkretyzmu (rodzajowego, gatunkowego) oraz interpretuje jego znaczenie;

 • odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;

 • tworzy spójne wypowiedzi w formie interpretacji porównawczej.

Dla zainteresowanych

Widok Warszawy od strony Pragi to dzieło Bernarda Bellotta, zwanego CanalettemCanalettoCanalettem młodszym (1721‑1780). To nadworny malarz Stanisława Augusta Poniatowskiego, twórcy wedutj0000000E5B2v23_000tp003wedut i obrazów o tematyce historycznej lub antycznej. Płótno przedstawiające tzw. krajobraz miejski charakteryzuje się drobiazgowością w oddaniu realiów XVIII‑wiecznej Warszawy (architektury, powozów, mody, a nawet fizjonomii postaci). Malownicze elementy pejzażu – rozległa partia nieba, wstęga rzeki czy roślinność – nie odgrywają tu kluczowej roli. Przyroda stanowi jedynie tło, uzupełnienie właściwej sceny: harmonijne i wyidealizowane otoczenie człowieka.

R1DUUlUTS8EqQ
Widok Warszawy od strony Pragi,1770
Źródło: Bernardo Bellotto, zw. Canaletto młodszym, Zamek Królewski w Warszawie, domena publiczna.
Canaletto
Ćwiczenie 13
R1Pk4dSDkzpQ21
Wskaż różnice w obrazowaniu przyrody w klasycyzmie i romantyzmie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13

Wypisz różnice między pejzażem klasycystycznym i romantycznym.

RweRxnnYh6ZCz
(Uzupełnij).
j0000000E5B2v23_000tp003
ambiwalencja
j0000000E5B2v23_00000056
JPOL_E3_E4_Konteksty

Inne dzieła przedstawiające krajobrazy romantyczne

1
R1R3fuffCoqmy
1. Camille Corot, Poranek (Taniec nimf)ok. 1850, Francja def, 2. Thomas Cole, Światło księżyca, 1834, Stany Zjednoczone def, 3. John Martin, Bard, 1817, Wielka Brytania def, 4. Eugène Delacroix, Wrak statku, 1862, Francja def, 5. Karl Friedrich Schinkel, Katedra gotycka z tęczą nad morzem, 1815, Niemcy def, 6. John Constable, Studium chmur, 1822, Wielka Brytania def, 7. Johann Christian Clausen Dahl, Widok Drezna 1800, Norwegia def, 8. William Turner, Widok Mont Blanc, 1803, Wielka Brytania def, 9. Thomas Girtin, Opactwo Guisborough, 1801, Wielka Brytania def, 10. Carl Gustav Carus, Pomnik ku czci Goethego, 1832, Niemcy def
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
 1. Camille CorotPoranek (Taniec nimf) ok. 1850, Francja. W lesie na polanie tańczą kobiety.

 2. Thomas Cole, Światło księżyca, 1834, Stany Zjednoczone. Na trawie siedzą dwie osoby. Obok nich leżą owce. Dalej rosną drzewa. Nieopodal przepływa rzeka. Po drugiej stronie rzeki widać grób. W pobliżu znajduje się wieża zamkowa. W oddali są góry. Na niebie świeci księżyc, który wyłania się zza chmur.

 3. John Martin, Bard, 1817, Wielka Brytania. Na szczycie skały stoi mężczyzna i trzyma w rękach harfę. Na dole jadą żołnierze. Na tle gór stoi zamek.

 4. Eugène Delacroix, Wrak statku, 1862, Francja. Na pierwszym planie otwór skalny, o który uderzają morskie fale. W wodzie tonie statek. Pozostał z niego tylko wrak, na którym siedzi człowiek. W pobliżu skał schroniły się dwie osoby.

 5. Karl Friedrich Schinkel, Katedra gotycka z tęczą nad morzem, 1815, Niemcy. Na pierwszym planie piękna katedra gotycka. Naprzeciwko niej rosną drzewa. Na niebie widać tęczę. Do katedry podąża tłum. W pobliżu znajduje się zamek.

 6. John Constable, Studium chmur, 1822, Wielka Brytania. Piękne niebo, po którym płyną różnorakie chmury.

 7. Johann Christian Clausen Dahl, Widok Drezna, 1800, Norwegia. W tle rozciąga się piękna panorama miasta. Płynie rzeka. W wodzie stoją konie, na których siedzą żołnierze. Na brzegu rzeki siedzi jakaś postać. Na trawie stoją stoliki, przy których rozmawiają ludzie.

 8. William Turner, Widok Mont Blanc, 1803, Wielka Brytania. W tle znajdują się ogromne góry. Nad brzegiem jeziora siedzą ludzie.

 9. Thomas Girtin, Opactwo Guisborough, 1801, Wielka Brytania. Na pierwszym planie kościół.

 10. Carl Gustav Carus, Pomnik ku czci Goethego, 1832, Niemcy. Na pierwszym planie grobowiec, na którym w centrum leży harfa. Po dwóch stronach grobowca anioły. W tle góry, nad którymi unosi się mgła.

Polecenie 7

Zaproponuj własne tytuły dziesięciu powyższych obrazów. Do każdego z nich dopisz również słowa klucze.

RXH8OP1WfRzOp
(Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 7

Zaproponuj własny tytuł do obrazu przedstawiającego krajobraz romantyczny.

R1Agn6AdSVQJO
(Uzupełnij).
j0000000E5B2v23_0000005H
JPOL_E3_E4_Konteksty

Nastrój melancholii i gotycyzm

JPOL_E3_E4_Konteksty
R1ZIsKpGvvq2l1
Obraz przedstawia cmentarz o świcie. Niebo lekko oświetla pełnia księżyca. W oddali zarys ruin klasztoru kościoła, pod którymi idą mnisi. Wokół drzewa z nagimi gałęziami.
Opactwo w lesie dębowym, 1809–1810
Źródło: Caspar David Friedrich, olej na płótnie, Nationalgalerie, Berlin, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Konteksty
R1QTp2JJyxCv01
Dąb
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., Małgorzata Skibińska, licencja: CC BY 3.0.

Obraz Opactwo w lesie dębowym przedstawia uduchowiony i melancholijny pejzaż. Tematem kompozycji jest pogrzeb w zrujnowanym opactwie. Zimowa pora i cmentarz nawiązują do przemijania i śmierci. Uschnięte, kalekie drzewa i ruiny gotyckiego portalu zdają się bronić dostępu do tajemniczego świata, opromienionego porannym światłem jutrzenki – symbolizującej zmartwychwstanie. Dąb to drzewo święte, symbol siły, długowieczności i nieśmiertelności. Być może właśnie tego pragnął autor płótna. Istnieje bowiem hipoteza, że Friedrich zaprojektował w tym obrazie własny pogrzeb. To nastrojowe dzieło zakupił król pruski Fryderyk Wilhelm III na prośbę swego nastoletniego (osieroconego przez matkę) syna, oczarowanego poetycką aurą obrazu.

Wykonaj poniższe polecenia i odpowiedz na pytania:

Ćwiczenie 14
RhbFpu2KALHIP1
Spośród podanych określeń wybierz cztery, które odnoszą się do malarstwa romantycznego (na przykładzie Opactwa w lesie dębowym). Możliwe odpowiedzi: 1. Tematyka mitologiczna lub zaczerpnięta z antyku., 2. Natura przedstawiona jako tajemnicza i groźna dla człowieka., 3. Kompozycja harmonijna i pełna spokoju., 4. Światło i kolor jako ważne środki wyrazu o charakterze symbolicznym., 5. Teatralne upozowanie postaci, uczucia wyrażone przez gest i mimikę., 6. Jasna, pogodna i świetlista tonacja kolorystyczna., 7. Motywy podkreślające samotność i tragizm człowieka., 8. Poetyka wzniosłości, melancholijny nastrój kompozycji.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 14

Wymień cztery cechy malarstwa romantycznego.

RExknivO0MybN
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 15

Czy, twoim zdaniem, obraz Caspara Davida Friedricha Opactwo w lesie dębowym mógłby zilustrować powieść gotycką lub klasyczny horror? Uzasadnij odpowiedź.

R1D42T2eVPnVY
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 16
RNNOUjrTP7tSH1
Uzupełnij definicję gotycyzmu. W II połowie XVII w. XVIII w. XIX w. zrodziły się w Europie zainteresowania przeszłością, głównie antykiem średniowieczem barokiem, które żywe były jeszcze w dobie romantyzmu. Uwidoczniły się one w literaturze, sztuce, a nawet w obyczajowości i modzie. Ojczyzną gotycyzmu była Anglia Francja Dania, gdzie powstała też specyficzna odmiana gatunkowa – powieść poetycka powieść wampiryczna powieść gotycka, której akcję osadzano w scenerii zamku, lochów, klasztoru, ruin, cmentarza. [...] Powstawały też zamki i pałace w stylu gotyckim, jak ten wzniesiony przez Horace'a Walpole'a, autora pierwszej powieści poetyckiej powieści wampirycznej powieści gotyckiej zatytułowanej Zamczysko w Otranto Mnich Frankenstein (1764), czy pałacyk Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze lub pałac Działyńskich w Kórniku. Przedmioty codziennego użytku zdobiono elementami stylizowanymi na sztukę gotycką. Fascynacja gotycyzmem znalazła swój wyraz również w ówczesnej modzie damskiej i męskiej. Popularne były stroje wyszczuplające, nadające sylwetce „strzelistość” na wzór gotyckich drzew katedr gór (w ubiorze męskim ważną rolę odgrywał cylinder, który dodatkowo wysmuklał i wydłużał postać). [...] gotycyzm spełniał ważne funkcje artystyczno-ideowe, w przypadku literatury polskiej wzbogacone o walor patriotyczny, służąc jako maska historyczna (np. Kordian Konrad Wallenrod Balladyna) czy współtworząc ojczyste obrazy Polski i jej pamiątek narodowych [...].
Marian Ursel, Romantyzm, Wrocław 2004, s. 80–81.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
ReciMffqc0fW9
Ćwiczenie 16
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu komórek zebranymi przez ucznia informacjami.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 17
RTiYn3I47lSWp1
Uzupełnij zdanie. Obecna w sztuce i literaturze romantyzmu skłonność do nasycania treści utworu motywami okropności, zbrodni, szaleństwa czy nieokiełznanych namiętności to Tu uzupełnij.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 18

Opisz średniowieczną symbolikę bramy lub portalu katedry.

ReNXPQrzhcvVA
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 19

Wyjaśnij, czym jest poezja ruin. Podaj utwory literackie, w których występuje ten motyw (niekoniecznie ruin gotyckich) i wyjaśnij, jaką funkcję on pełni.

R1D6SAbVhcYCN
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 20

Wymień typowe elementy scenerii gotyckiej.

R90xfpWBSEWlQ
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 21

Wymień typowe elementy fabuły horroru gotyckiego i podaj przykłady tego typu filmów lub komiksów.

R16wZF4556zcD
(Uzupełnij).
frankenstein
dracula
j0000000E5B2v23_0000006X
JPOL_E3_E4_Preteksty

Moda na gotyk

JPOL_E3_E4_Preteksty
R1WNmOMBeX78v1
Zwiastun filmu pt.: „Horror Draculi”.
JPOL_E3_E4_Preteksty
R18d96zK358KS1
Moda paryska męska z 1818 roku, [w:] Stanisław Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1962
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Współczesny styl gotycki ukształtował się w latach 80. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Korzeniami sięga jednak romantyzmu. Trend ten przejawia się w literaturze (powieści o wampirach), filmie (horrory), muzyce (new romanticnew romanticnew romantic, rock gotycki, dark wavedark wavedark wave) i modzie (dark glamourdark glamourdark glamour, cyber gothcyber gothcyber goth). Popkultura jest wręcz zafascynowana śmiercią, makabrą i koszmarem, czego przejawem jest np. wszechobecny motyw czaszki (jako nadruk na odzieży czy element biżuterii). Styl gotycki wiąże się również z subkulturą nastoletnich gotów (goth subculture), których uważa się za ostatni bastion czarnego romantyzmu ze względu na ich indywidualizm, wyobcowanie i upodobanie do ezoteryki i wampiryzmu.

Postać wampira pojawiła się na kartach literatury pięknej w okresie romantyzmu. Już w 1748 roku ukazał się utwór Heinricha Augusta Ossenfeldera pt. Der Vampir, jednak oficjalnie za pierwsze „wampiryczne” dzieło literackie uznaje się balladę Johanna Wolfganga Goethego Narzeczona z Koryntu (1797), w której pojawia się postać umarłej narzeczonej powstałej z grobu. W 1819 roku został wydany utwór Wampirj0000000E5B2v23_000tp004Wampir Johna Williama Polidoriego, będący zapowiedzią charakterystycznych do dziś rysów postaci męskiego wampira.

Podstawą dla XX‑wiecznych filmów grozy była jednak powieść Dracula Brama Stokera z 1897 roku. Ta historia i jej liczne ekranizacje weszły do klasyki współczesnego horroru.

R1F9rljVCBFRp1
Bela Lugosi jako Dracula (1931)
Źródło: a. nn., domena publiczna.

W lekcji możesz obejrzeć zapowiedź filmu z końca lat 50., w którym w roli hrabiego Draculi zadebiutował znakomity aktor brytyjski Christopher Leechristopher leeChristopher Lee. Obraz wyprodukowała wytwórnia Hammer Film Productions, specjalizująca się w realizacji gotyckich horrorów w gwiazdorskiej obsadzie. Wcześniej tytułową rolę w filmie Dracula (1931, reż. Tod Browningtod browningTod Browning) zagrał kultowy węgierski aktor Bela Lugosibela lugosiBela Lugosi. Co ciekawe, Lugosi identyfikował się z postacią Draculi. Po śmierci został nawet pochowany w stroju wampira.

RxfJFfqOXG3Ca1
Nietoperz
Źródło: Pixabay, domena publiczna.
new romantic
dark wave
dark glamour
cyber goth
bela lugosi
tod browning
goth subculture
christopher lee
Dla zainteresowanych

Jeżeli interesujesz się tematyką wampiryczną, sięgnij po znane opracowanie Marii Janion pt. Wampir. Biografia symboliczna (Gdańsk 2002). Dużo informacji na temat gotycyzmu znajdziesz z kolei w pracy Anny Gemry – Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i monstrum FrankensteinafrankensteinFrankensteina w wybranych utworach (Wrocław 2008).

Poniższe fotografie przedstawiają fanów stylu goth. Kostium i kapelusz z woalką modelki na drugim zdjęciu nawiązują do romantycznej mody wiktoriańskiej, czerwone soczewki i blada cera sugerują natomiast fascynację wampiryzmem. Na kolejnym zdjęciu zaprezentowano lidera Jacquy Bitch (francuskiego zespołu grającego muzykę z pogranicza electro‑industrialurocka) na koncercie z 2009 roku na Castle Party. Jest to jeden z największych w Europie festiwali rocka gotyckiego, odbywa się latem w malowniczym średniowiecznym zamku w Bolkowie na Dolnym Śląsku.

RzQAXJ7kTzcfA
Fanka stylu goth
Źródło: Małgorzata Skibińska, licencja: CC BY 3.0.
RSlN0qusUMlpH
Fanka Castle Party w Bolkowie
Źródło: Lilly M, 2009, licencja: CC BY 3.0.
Rdj8VnNSW2w9d
Frontman zespołu Jacquy Bitch, Castle Party w Bolkowie
Źródło: Lilly M, 2009, licencja: CC BY 3.0.
Ciekawostka

Stylistyką gotycką inspirują się również wielcy kreatorzy mody. Luksusowa kolekcja Versace, określona mianem gothic charm, wykorzystuje mroczną czerń, element makabry (makijaż i trupia bladość modelek) oraz symbole religijne.

Wykonaj poniższe polecenia:

Ćwiczenie 22

Sięgnij do dowolnego źródła informacji i wyjaśnij hasła: rock gotyckisubkultura gotycka. Wynotuj charakterystyczne dla nich tematy i motywy o genezie romantycznej.

R1OcDtZxqfX77
(Uzupełnij).
Polecenie 8

Przygotuj głos w dyskusji na temat: Współczesna popularność stylu gotyckiego. Wyszukaj w internecie materiały ilustracyjne, które kojarzą się z tym stylem (możesz je dodać poniżej). Jak sądzisz, z czego wynika jego popularność?

RY3ouKg54Kmx2
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 8

Przygotuj głos w dyskusji na temat: Współczesna popularność stylu gotyckiego.

RdUOVUuLEbWki
(Uzupełnij).
j0000000E5B2v23_000tp004
Polecenie 9
R16n5JsfTSurZ
Odwołując się do cytowanego fragmentu Gorączki romantycznej Marii Janion („Natura nie tylko mówi, ale i pisze. Ileż razy i jakże natrętnie strumyk «gadał» do romantycznego poety! Drzewa «szeptały»! Wiatr «przynosił wieści»! A znana od wieków, ulubiona przez romantyków «mowa kwiatów»!”), stwórz poetycki opis obrazu Thomasa Cole'a Ruiny fortu Putnam (1825). W tym celu wskaż typowo romantyczne elementy pejzażu i zaproponuj metaforyczne określenia tego, czym elementy te, według ciebie, są, co „robią” itp. Wypełnij i przeciągnij pola tekstowe w wybrane miejsca na ilustracji.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 9

Wymień romantyczne elementy pejzażu.

R1baJvLlB8Xvp
(Uzupełnij).
j0000000E5B2v23_00000098
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Polecenie 10

Zredaguj głos w dyskusji na temat: Czy we współczesnej sztuce lub kulturze wizualnej można odnaleźć inne wątki, tematy lub toposy romantyczne?

R1Bdmz3l8jM49
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 23

Wyjaśnij, kogo (i z jakiego powodu) Juliusz Słowacki określił mianem poety ruin w poniższej przedmowie do Balladyny. Wskaż elementy romantycznego pejzażu w cytowanym fragmencie.

KOCHANY POETO RUIN! Pozwól, że pisząc do ciebie zacznę od apologu, który mi opowiedziano nad Salaminy zatoką. Stary i ślepy harfiarz z wyspy Scio przyszedł nad brzegi Morza Egejskiego, a usłyszawszy z wielkim hukiem łamiące się fale myślał, że szum ów pochodził od zgiełku ludzi, którzy się zbiegli pieśni rycerskich posłuchać. – Oparł się więc na harfie i śpiewał pustemu morza brzegowi: a kiedy skończył, zadziwił się, że żadnego ludzkiego głosu, żadnego westchnienia, żadnego pieśń nie zyskała oklasku. Rzucił więc harfę precz daleko od siebie, a te fale, które śpiewak mniemał tłumem ludzkim, odniosły złote pieśni narzędzie i położyły mu je przy stopach. I odszedł od harfy swojej smutny Greczyn nie wiedząc, że najpiękniejszy rapsod nie w sercach ludzi, ale w głębi fal Egejskiego Morza utonął.

Słowacki_Balladyna Źródło: Juliusz Słowacki, Balladyna, Warszawa 2005.

R1T6jz26cu3g2
(Uzupełnij).
Polecenie 11

Wyobraź sobie, że twoje słowa tworzą ogród, który możesz urządzić w stylu angielskim lub francuskim. Wyraź opinię na temat wybranego obrazu zamieszczonego w tej lekcji, a swojej wypowiedzi nadaj styl nawiązujący do idei i kompozycji ogrodu angielskiego lub ogrodu francuskiego.

RulgKE3W0G0Zf
(Uzupełnij).
R1W9MNB50N93L1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji.

Słowa klucze: gotycyzm, poetyka wzniosłości, pejzaż, natura, poezja ruin, góry, księga natury, ogród angielski, ogród francuski.

Rx3REAJpuHbts
(Uzupełnij).