Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu „Tańce innych narodów - walc”. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z budową walca i jego charakterem. Omówienie rodzajów walców, wskazując na walc angielski i wiedeński. Przedstawienie różnic obydwu walców i omówienie ich charakterów. Zapoznanie uczniów z historią walca oraz pokazanie najważniejszych kroków. Wspólne zaśpiewanie piosenki „Wszystkie kolory tęczy”. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

R9YgVYSwtitm8

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 22.50 KB w języku polskim