Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RJ2OvXG0xly3h
Na zdjęciu widoczny jest otwarty zeszyt, na którym leży jeden ołówek. Osoba, której twarzy nie widzimy, pisze w zeszycie drugim ołówkiem, który trzyma w ręku. Osoba ubrana jest w bluzkę w poziome pasy w kolorach kremowym, białym oraz ciemnozielonym.

Test dla klasy drugiej, część I

Źródło: pexels, domena publiczna.
Polecenie 1
2,10
RDsXryuA5nuJP1

Odszukaj czasowniki, które ukryły się w wykreślance. Kliknij pierwszą literę odszukanego wyrazu i trzymając naciśnięty przycisk myszki, przeciągnij kursor do jego ostatniej litery.

R7lgC23mNxJTG
Zadanie interaktywne polega na odszukaniu w wykreślance ośmiu słów.
Polecenie 1
2,10
R1cMwtUPkdBRK1

Zaznacz wszystkie czasowniki.

R55WAZh9IIayX
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu wszystkich czasowników.
Polecenie 2
2,10
RVlm2KsPUHXET1

W którym szeregu występują tylko wyrazy oznaczające czynność/stan? Zaznacz poprawną odpowiedź.

R1UxSxUrKQCOI
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Polecenie 2
2,10
RVlm2KsPUHXET1

W którym szeregu występują tylko wyrazy oznaczające czynność/stan? Zaznacz poprawną odpowiedź.

RO2nov1E6Bqgx
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Polecenie 3
2,10
R10c6tH4UKs181

Przeczytaj poniższe wyrazy i utwórz od nich liczbę mnogą. Wykorzystaj rozsypane sylaby.

RdGtRoacgjWRG
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu luk prawidłowymi sylabami.
Polecenie 4
2,10
R128wnTq3678J1

Co znajduje się na poniższych zdjęciach? Ułóż je w kolejności alfabetycznej.

R1IwgVZaXrRcb
Zadanie interaktywne polega na ułożeniu zdjęć w kolejności alfabetycznej.
Polecenie 4
2,10
R1OazYZJRQibN1

Ułóż wyrazy w kolejności alfabetycznej.

RTFuAM2BEyrOa
Zadanie interaktywne polega na ułożeniu słów w prawidłowej kolejności.
Polecenie 5
2,10
R3YeTlxpmghPT1

Przeczytaj poniższe zdania. Zaznacz, w jakiej liczbie występują podkreślone wyrazy.

RF8e3pqF2zRse
Zadanie interaktywne polega na zdecydowaniu, czy podane zdania są zapisane w liczbie pojedynczej czy liczbie mnogiej.
RvOsJVtgjJxnI
Źródło: pixabay, domena publiczna.
Polecenie 6
2,10
R1SLkr3JABXeZ1

Przeczytaj poniższe wyrazy. Zaznacz kolorem czerwonym wyrazy w stopniu równym, żółtym – w stopniu wyższym, a niebieskim – w stopniu najwyższym.

R19PwEqavv2xa
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu prawidłowym kolorem wyrazów.
Polecenie 6
2,10
RTkU6y8AEquSK1

Przeczytaj poniższe wyrazy. Zaznacz te, które są w stopniu wyższym.

RDHuhAxHGk20i
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu wszystkich wyrazów w stopniu wyższym.
Polecenie 7
2,10
RxH6P5emrJz6n1

Jak nazywamy warzywa, z których robimy sałatki? Umieść poniższe wyrazy w odpowiednich miejscach na ilustracji.

RHDsZRgqFCMnz
Zadanie interaktywne polega na przyporządkowaniu podanego słownictwa do odpowiednich miejsc na zdjęciu.
Polecenie 7
2,10
RfR691e8UX6s41

Połącz w pary wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu.

R1GSSBtlpQAXd
Zadanie interaktywne polega na dobraniu do sformułowań z kolumny lewej ich przeciwieństw z kolumny prawej.
Polecenie 8
2,10
R1Frc0x1oUhiw1

Połącz w pary typ zdania z jego przykładem.

R6G0NuykWN2Nj
Zadanie interaktywne polega na dobraniu do sformułowań z kolumny lewej ich objaśnień z kolumny prawej.
Polecenie 9
2,10
R1UATWMvWvyi21

Wybierz poprawne zakończenie zdania. Rzeczownik odpowiada na pytanie…

R22Aku6fT5Q7G
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Polecenie 9
2,10
R1UATWMvWvyi21

Wybierz poprawne zakończenie zdania. Rzeczownik odpowiada na pytanie…

Rcq4NO65BR5YV
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Polecenie 10
2,10
RHLF540Jrf1hO1

W podanych wyrazach policz litery, sylaby i głoski. Uzupełnij tabelę.

R14BTNBrRNCMI
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu komórek tabeli zebranymi przez ucznia informacjami.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida