Wydrukuj Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1dmUruqxG7sw
Na zdjęciu widoczny jest otwarty zeszyt, na którym leży jeden ołówek. Osoba, której twarzy nie widzimy, pisze w zeszycie drugim ołówkiem, który trzyma w ręku. Osoba ubrana jest w bluzkę w poziome pasy w kolorach kremowym, białym oraz ciemnozielonym.

Test dla klasy drugiej, część III

Źródło: pexels, domena publiczna.
Polecenie 1
2,10
R1DO34zG9l0xn1

Przeczytaj podane poniżej przykłady i zastanów się, czy są w liczbie pojedynczej, czy mnogiej. Następnie przyporządkuj je do odpowiednich grup.

Rx7fSgLFxUqCX
Zadanie interaktywne polega na przyporządkowaniu podanego słownictwa do odpowiednich kategorii.
Polecenie 2
2,10
R1AgDvnEtFDSx1

Wybierz poprawne zakończenie zdania. Pożycz mi książkę! to zdanie...

R16K3PDBjG9Pm
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Polecenie 2
2,10
R1AgDvnEtFDSx1

Wybierz poprawne zakończenie zdania. Pożycz mi książkę! to zdanie...

RMPsoWj6N9DTC
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Polecenie 3
2,10
RRUU7LHxAH7qh1

Zaznacz wszystkie nazwy czynności, które Ania wykonuje w ciągu dnia.

RHXH12F8hxTh3
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu prawidłowych wyrazów.
Polecenie 4
2,10
R1XXPsPz6QEP81

Z jakich owoców robimy sałatkę? Umieść poniższe wyrazy w odpowiednich miejscach na ilustracji.

R16mjg1DWOrOt
Zadanie interaktywne polega na dobraniu odpowiednich wyrazów do zdjęcia.
Polecenie 4
2,10
RRUpQRYqkgc7G1

Z podanych nazw własnych utworzono pary wyrazów. Ktoś jednak poruszył stołem i połączenia się porozdzielały i wymieszały. Dopasuj wyrazy do odpowiednich luk.

Ri5GN3xm0K8k5
Zadanie interaktywne, polega na uzupełnieniu luk podanymi wyrazami.
Polecenie 5
2,10
R1CGz1KrQQl1K1

Na podstawie opisów odgadnij wyrazy. Dla ułatwienia zostały podane ich pierwsze litery. Powodzenia!

Przykład:
Ma dwa koła oraz pedały. Możesz na nim jeździć. To rower.

RgTHu1Nx0tVyn
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu luk poprawnymi odpowiedziami.
R40HlAumjhoCJ
Źródło: pixabay, domena publiczna.
Polecenie 6
2,10
R1FYXomNVdnNU1

Połącz w pary wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. Powodzenia!

R15GYUl5G6kD4
Zadanie interaktywne polega na dobraniu do wyrazów z kolumny lewej ich przeciwieństw z kolumny prawej.
Polecenie 7
2,10
Rhd8EsYzeSc8J1

Jaki kolor ma słońce, a jaki truskawka? Połącz w pary wyraz z odpowiadającym mu kolorem.

RUFiOtssQIQa3
Zadanie interaktywne polega na dobraniu do zdjęć w górnego wiersza wyrazów z dolnego wiersza.
Polecenie 7
2,10
RoDWLR7dnBXgI1

Ułóż z rozsypanki zdanie.

RF2aZSkAz8Jgz
Zadanie interaktywne polega na ułożeniu działań w prawidłowej kolejności.
Polecenie 8
2,10
RCQwPttsydFX61

Znajdź siedem rzeczowników, które ukryły się wśród rozsypanych liter. Kliknij pierwszą literę odszukanego wyrazu i trzymając naciśnięty przycisk myszki, przeciągnij kursor do jego ostatniej litery. Powodzenia!

RD9GOhcFnOPAE
Zadanie interaktywne polega na odszukaniu w wykreślance siedmiu słów.
Polecenie 8
2,10
RA7rmSMyQvZLW1

Spośród podanych wyrazów zaznacz te, które są rzeczownikami.

R1Q1pBDJr2bj7
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu prawidłowych wyrazów.
Polecenie 9
2,10
R18IlsAZWORad1

Wybierz poprawne zakończenie zdania. Piotruś pojedzie nad morze. to zdanie…

R1BlYd7zquZ4B
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Polecenie 9
2,10
R18IlsAZWORad1

Wybierz poprawne zakończenie zdania. Piotruś pojedzie nad morze. to zdanie...

R1C9tZKMmYslo
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Polecenie 10
2,10
RHDf1G985ah0q1

Przeczytaj poniższe zdania i zastanów się, która forma czasownika jest poprawna. Zaznacz ją.

Rad7neQtuNUpO
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu prawidłowych form czasowników.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida