Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RFNXVfwQQPS4J

The Internet

Source: licencja: CC 0.

Sieć internetowa

You will learn
 • about the Internet and a web address,

 • to identify PEGI (Pan European Game Information),

 • to use English vocabulary related to the Internet.

R1ZtFWD9dW2711
nagranie abstraktu

The Internet is a global computer network. Its constant development results in the introduction of new services which enable the interaction between computers and mobile devices connected to the Internet.

The oldest and the most common web services include:

 • websites (WWW),

 • electronic mailelectronic mailelectronic mail,

 • FTP (File Transfer Protocol), which allows to download files on the computer.

RbY4mJ7MhkVfq1
Source: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
RlXJVfwHAJMpT1
nagranie abstraktu

At a later stage of the Internet development, another popular services were developed:

 • the streaming of image and sound,

 • VoIP phones,

 • instant messengers,

 • peer to peer file sharing networks.

In order to access these services, you must use the computer or other device which is connected to the Internet. Every device on the Internet has its unique IP number. In order to connect with specific services easier, every IP addressIP addressIP address can be assigned to a mnemonic name (a human‑friendly address), for example www.epodreczniki.pl.

RbySFbGemFVLx1
Source: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
R1YttedtzzEan1
nagranie abstraktu

Since IP addresses and mnemonic addresses must be unique on the internet, both of them must be registered in an institution which is a registry of domains. Such an organization in Poland is NASK.

websitewebsitewebsite is a document accessible on the Internet via a WWW server, which is opened and viewed by the user by using a web browserweb browserweb browser. It is identified by a URL address (commonly referred to as a web address). WWW documents are linked with one another with hypertext or graphical links, which enable easy navigationnavigationnavigation between particular websites.

The World Wide Web (WWW) is an information space containing many websites and other web resources available via the Internet.

web browserweb browserweb browser is a software which enables accessing the most popular service on the Internet – websites. There are many applications of this type. While selecting a web browser, the safety of its use and its technical features must be taken into account. It is necessary to constantly update web browsers in order to ensure the safety of their use.

Every web browserweb browserweb browser offers a ‘Help’ menu, which facilitates the learning of its use.

RHL1cOsAxcXyb1
Source: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
R1OsImSkkhTsO1
nagranie abstraktu

The web address of a websitewebsitewebsite consists of three parts:

 • the WWW prefix,

 • a registered unique string of characters,

 • the type of the registered domain.

For example: www.example.com

RQDzJDmPei7751
nagranie abstraktu

The entire URL address, which is a reference to a specific document on the Internet, has the following form:

http://www.example.com/index.html

where:

 • http indicates the protocol intended for transferring websites on the Internet,

 • www.examle.com is the address of the host (computer) on which the document is located,

 • index.html is the name of the file into which the website is saved.

Most web browsers usually display the URL of a websitewebsitewebsite in an address bar above the page. The type of a domain conveys some information about the owner the website:

 • a country code domain informs about the country in which the domain is registered,

 • a generic domain informs about the character of the operations of its owner.

An interesting fact

R1VzG6jTSCfr51
nagranie abstraktu

PEGI (Pan European Game Information) is a European system of rating computer games, which is obligatory in Poland. The classification of a game consists of two parts:

 • age recommendation,

 • content description.

R1FIzShhGLDmY
Ilustracja interaktywna przedstawia klasyfikację gier komputerowych PEGI. Grafiki ułożone są w dwóch rzędach. W górnym rzędzie znajdują się kwadraty, w których liczby obrazują ograniczenie wiekowe, od lewej strony: 3, 7, 12, 16, 18. W dolnym rzędzie znajdują się ikony ilustrujące podział gier ze względu na rodzaj zawartych treści. Pierwsza ikona przedstawia dymek komiksowy, w którym znajdują się: znak małpy, gwiazdka i wykrzyknik oraz podpis BAD LANGUAGE. Druga ikona przedstawia dwie postacie w kolorze białym i jedną, mniejszą, w kolorze czarnym oraz podpis DISCRIMINATION. Trzecia ikona przedstawia strzykawkę oraz podpis DRUGS. Czwarta ikona przedstawia pająka oraz podpis FEAR. Piąta ikona przedstawia dwie kości do gry oraz podpis GAMBLING. Szósta ikona przedstawia dwie infografiki oznaczające płeć żeńską (kółko wraz ze skierowanym w dół znakiem plus) i płeć męską (kółko wraz ze skierowaną do góry strzałką) oraz podpis SEX. Siódma ikona przedstawia zaciśniętą pięść na tle błyskawic oraz podpis VIOLENCE. Ósma ikona przedstawia kulę ziemską i podłączone do niej trzy komputery oraz podpis ONLINE. Na ilustracji widoczne są numery, a na nich podpisy. 1. The game contains bad language. {audio}, 2. The game contains the scenes of discrimination. {audio}, 3. The game contains references to alcohol, tobacco or illegal drugs. {audio}, 4. The game may be frightening. {audio}, 5. The game contains references to gambling. {audio}, 6. The game contains references to nudity or sexual intercourse. {audio}, 7. The game contains the scenes of violence. {audio}, 8. The game may be played online. {audio}
PEGI (Pan European Game Information)
Source: GroMar, licencja: CC BY 3.0.

Memorise

R1Q17V77YOOSq1
nagranie abstraktu
 • The Internet is a global network of computers connected with one another, which enables the transfer of information in the form of messages, letters of files.

 • WWW is a web service which allows to browse websites containing information.

Exercises

Exercise 1
R1OGBSTH9bMHD
Wersja alternatywna ćwiczenia: Identify which of the following PEGI infographics are correctly matched with the appropriate description: Możliwe odpowiedzi: 1. a speech bubble – the game contains bad language, 2. two white people and one black – the game contains scenes of discrimination, 3. a syringe – the game contains references to alcohol, tobacco or illegal drugs, 4. a fist – the game may be frightening, 5. two white people and one black – the game contains the scenes of violence
Source: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 2

On the Internet find the information about the authors or producers of the web browsers which you have learned during the lesson. Create a document with the logos of the web browsers and the information you have found.

Exercise 3

Which web browserweb browserweb browser do you use the most often? Explain in English why you use it.

Exercise 4
R3LE7cXRuKjeZ
Wersja alternatywna ćwiczenia: Indicate which pairs of expressions or words are translated correctly. Możliwe odpowiedzi: 1. strona internetowa - website, 2. hiperłącze - hyperlink, 3. zasób - resource, 4. przeglądarka internetowa - web browser, 5. domena - navigation, 6. adres IP - domain name
Source: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
R1eRzyQ7IVEXW1
Interaktywna gra, polegająca na łączeniu wyrazów w pary w ciągu jednej minuty. Czas zaczyna upływać wraz z rozpoczęciem gry. Jeden ruch to odkrywanie najpierw jednej potem drugiej karty z wyrazem. Każdy wyraz jest odczytywany. Kolejny ruch to odkrywanie trzeciej i czwartej karty. W ten sposób odsłuchasz wszystkie wyrazy. Nawigacja z poziomu klawiatury za pomocą strzałek, odsłuchiwanie wyrazów enterem lub spacją. Znajdź wszystkie pary wyrazów.
Source: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Glossary

domain name
domain name

domena

Rq9779oH6mJ1i1
wymowa w języku angielskim: domain name
electronic mail
electronic mail

poczta elektroniczna

RDVKyhAZEIKDk1
wymowa w języku angielskim: electronic mail
hyperlink
hyperlink

hiperłącze

R12XIj0hwmTgp
wymowa w języku angielskim: hyperlink
IP address
IP address

adres IP

RFpY3xjbMJqgk1
wymowa w języku angielskim: IP address
navigation
navigation

nawigacja

R134BKvHVfhRO1
wymowa w języku angielskim: navigation
resource
resource

zasób

R3IjbMJRaNDTQ1
wymowa w języku angielskim: resource
web browser
web browser

przeglądarka internetowa

R1M7JcmXbpBWr1
wymowa w języku angielskim: web browser
website
website

strona internetowa

Rjgr5fiqGipgr1
wymowa w języku angielskim: website

Keywords

websitewebsitewebsite

hyperlinkhyperlinkhyperlink

resourceresourceresource

web browserweb browserweb browser

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida