Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
idFfRUHIHK_d5e87
B
Ćwiczenie 1

Kasia dostała w tym miesiącu 60 zł kieszonkowego. Z tych pieniędzy kupiła grę za 12 zł i książkę za 21 zł.

 1. Jaką część swojego kieszonkowego wydała Kasia na grę?

 2. Jaka część kieszonkowego jej została?

B
Ćwiczenie 2
RBJvu2v4nAyKq1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
 1. Ile liczb w pętli jest równych ułamkowi 812?

 2. Ile liczb w pętli jest mniejszych od 12?

B
Ćwiczenie 3

Odczytaj, jaką liczbę zaznaczono na osi liczbowej kolorem zielonym.

 1. R1IT1gUdrO29S1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

 2. RbdV2ZtTYRMKF1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

B
Ćwiczenie 4

Oblicz.

 1. 458+678

 2. 1149-879

B
Ćwiczenie 5

Suma trzech liczb jest równa 1956. Pierwsza liczba to 756, a druga jest od niej o  126 większa.

 1. Oblicz trzecią liczbę.

 2. Oblicz, o ile trzecia liczba jest mniejsza od drugiej.

B
Ćwiczenie 6

Oblicz.

 1. 134+8512

 2. 678+316

B
Ćwiczenie 7

Oblicz.

 1. 979 -246

 2. 17512 -549

B
Ćwiczenie 8

Kasia i Marek lubią czytać. Podczas weekendu Kasia przeczytała 35 swojej książki, która ma 80 stron.

 1. Ile stron przeczytała Kasia podczas weekendu?

 2. O ile stron więcej przeczytał Marek, jeśli w tym samym czasie przeczytał 49 książki liczącej 126 stron?

B
Ćwiczenie 9

Oblicz. Wynik podaj w najprostszej postaci.

 1. 625  3536

 2. 137 3116

idFfRUHIHK_d5e369
B
Ćwiczenie 10

415 litra soku rozlano do 14 jednakowych butelek.

 1. Jaką pojemność (w litrach) ma każda butelka, jeśli wiadomo, że wszystkie butelki zostały napełnione w całości?

 2. Jaką pojemność (w litrach) ma każda butelka, jeśli wiadomo, że wszystkie butelki zostały napełnione w połowie?

B
Ćwiczenie 11

Oblicz. Wynik podaj w najprostszej postaci.

 1. 125:78

 2. 258:21112

B
Ćwiczenie 12

Oblicz. Wynik podaj w najprostszej postaci.

 1. 324+234 1625

 2. 818:334-134

B
Ćwiczenie 13

W klasie liczącej 28 uczniów wszyscy grają na jakimś instrumencie. 14 uczniów gra na pianinie, 27 na gitarze, a dziewięcioro na keyboardzie. Pozostali uczniowie grają na wiolonczeli.

 1. Ilu uczniów gra na wiolonczeli?

 2. Jaka część uczniów tej klasy gra na instrumentach strunowych?

B
Ćwiczenie 14

W dwóch naczyniach jest napój owocowy. W pierwszym naczyniu jest 234 litra, a w drugim 125 litra napoju.

 1. O ile litrów napoju mniej jest w drugim naczyniu?

 2. Ile litrów napoju należy przelać z pierwszego naczynia do drugiego, aby w obu naczyniach było tyle samo napoju?

B
Ćwiczenie 15

Jurek kupił 123 kg jabłek po 6 zł za kilogram i 134kg gruszek po 8 zł za kilogram.

 1. Ile złotych zapłacił za zakupy?

 2. Ile kilogramów gruszek mógłby jeszcze kupić, gdyby miał 50 zł?

C
Ćwiczenie 16

Oblicz wartości obu wyrażeń arytmetycznych. Wartość którego wyrażenia jest większa i ile razy?

 1. 1411 156-416:229

 2. 514 :122-22 :138

C
Ćwiczenie 17

W kinie jest 560 miejsc. W ciągu pierwszej godziny sprzedano 47 wszystkich biletów, a w ciągu następnej godziny 56 reszty biletów. Ile biletów pozostało jeszcze do sprzedania?

.

C
Ćwiczenie 18

Z pewnego magazynu wywieziono do sklepu 38 całego zapasu kaszy. Ile kilogramów kaszy wywieziono, jeżeli w magazynie zostało jeszcze 85 kg kaszy?

.

C
Ćwiczenie 19

Lucynka zrobiła mleczny napój owocowy. Zmiksowała 34kg bananów, 25 kg malin, 720 kg brzoskwiń i  310 kg jogurtu. Otrzymany napój rozlała do sześciu szklanek. Ile kilogramów napoju było w każdej szklance?