Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji: Tuningi samochodów

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, jak skutecznie wyszukiwać informacje w sieci oraz jak wykorzystać adresy stron internetowych,

 • zna korzyści płynące z wykorzystywania internetu w domu, szkole, pracy.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • wyszukać stronę internetową informującą o danej marce lub danym modelu samochodu, wyszukać strony internetowe dotyczące tuningów tych aut,

 • zapisać wyszukane strony internetowe na twardym dysku komputera,

 • zaznaczyć i skopiować tekst do edytora tekstu,

 • sformatować tekst.

c) Postawy

Uczeń:

 • wdraża się do odpowiedzialnego korzystania z internetu i stosowania etykiety internetowej,

 • zna zasady pracy w grupie i umiejętnie je stosuje.

2. Metoda i forma pracy

 • Metody: poszukująca, problemowa, aktywizująca ucznia, pogadanka, elementy wykładu, prezentacja

 • Formy: praca w dwuosobowych grupach przy komputerze

3. Środki dydaktyczne

 • Komputer podłączony do internetu, przeglądarka internetowa

 • Drukarka kolorowa, papier

4. Przebieg lekcji

Plan lekcji:

 1. Część organizacyjna (włączenie komputerów, sprawdzenie obecności).

 2. Podanie tematu lekcji i zapoznanie z nim uczniów.

 3. Przypomnienie zasad:

 • pracy z przeglądarką internetową,

 • pracy z wyszukiwarką internetową,

 • zapisywania stron internetowych na dysku,

 • kopiowania i wklejania tekstu,

 • formatowania tekstu.

 1. Praca uczniów w dwuosobowych grupach.

 2. Prezentacja prac.

 3. Ocena prac.

Szczegółowy przebieg lekcji:

a) Faza przygotowawcza

Czynności nauczyciela i ucznia

Metody

Środki dydaktyczne

Wskazówki

Sprawy organizacyjne.

2 min

Przypomnienie zasad: pracy z przeglądarką internetową, pracy z wyszukiwarką internetową, zapisywania stron internetowych na dysku, kopiowania i wklejania tekstu, formatowania tekstu.

Pogadanka

8 min

Wcześniej należy polecić uczniom, aby powtórzyli niezbędne wiadomości.

b) Faza realizacyjna

Czynności nauczyciela i ucznia

Metody

Środki dydaktyczne

Wskazówki

Podanie tematu lekcji i omówienie celów.

Wykład

5 min

Podział uczniów na grupy.

2 min

Grupy powinny obejmować uczniów o różnym poziomie umiejętności.

Omówienie i rozdanie kart pracy.

Karty pracy ucznia (załącznik 1)

3 min

Omawiając zadania, nauczyciel zwraca uwagę na to, aby uczniowie czytali je ze zrozumieniem.

Praca w grupach. Każda z grup wybiera swojego lidera, czyli osobę, która przedstawi wyniki pracy danej grupy.

Praca w grupach,

poszukująca,

problemowa,

aktywizująca ucznia

Zestaw komputerowy
z zainstalowanym oprogramowaniem oraz podłączoną kolorową drukarką (papier).

295 min

Nauczyciel pilnuje, aby wkład pracy poszczególnych członków grupy był porównywalny. Nauczyciel czuwa nad pracą poszczególnych grup. W razie potrzeby udziela niezbędnych dodatkowych wskazówek.

c) Faza podsumowująca

Prezentacja.

Praca indywidualna ucznia

45 min

Lider grupy prezentuje referat.

5. Bibliografia

brak

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1.

Przygotuj referat na temat: „Tuningi samochodów”. Wykorzystaj informacje zawarte w internecie.

Przygotowując referat, odpowiedz na pytania:

 1. Jaki jest kierunek rozwoju, jeżeli chodzi o tuningi aut?

 2. W jakim celu są one wykonywane?

 3. Jaki zakres obejmują modyfikacje?

 4. Co chciano osiągnąć w wyniku zastosowanych modyfikacji?

Przemyśl również hasła, które mogą ci pomóc w opracowaniu tematu:

 1. Nowoczesna technika i bezpieczeństwo a tuningi aut.

 2. Tendencje w stylizacji samochodów.

 3. Wyposażenie aut po tuningu.

 4. Dane techniczne aut po tuningu.

Miejsce na notatki:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) Zadanie domowe

brak

7. Czas trwania lekcji

8 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

 1. Lekcja została przeprowadzona w klasie I , w technikum mechanicznym o specjalizacji: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

 2. Temat lekcji poprzedniej: Wyszukiwanie informacji w sieci.

 3. Przed rozpoczęciem lekcji uczeń powinien:

 • znać pojęcia: przeglądarka i wyszukiwarka internetowa;

 • posiadać umiejętności: korzystania z przeglądarki oraz wyszukiwarki internetowej, zapisywania stron internetowych na dysku twardym komputera, kopiowania i wklejania tekstu do edytora tekstu, formatowania tekstu.

RIH09uXdVtX1D

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 125.80 KB w języku polskim
RrnZPi2QohHxM

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 32.50 KB w języku polskim