R125mhC4nol3w1

Twory natury. Tworzymy kompozycje abstrakcyjne w plenerze.

Źródło: online-skills, licencja: CC0.
1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

R1PjL0mFHOgTb1
Scenariusz zajęć do pobrania.
Źródło: online skills, cc0.

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń:

2) rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych (odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy różnorodne układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne); ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form;

3) klasyfikuje barwy w sztukach plastycznych; wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów i własnych kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe; podejmuje działania twórcze z wyobraźni i z zakresu interpretacji natury, uwzględniające problematykę barwy;

II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń:

1) w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i zjawiska, stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych klasach podejmuje również próby rysunkowego studium z natury;

3) modeluje bryły i reliefy, konstruuje samodzielnie małe rzeźbiarskie formy przestrzenne i bryły architektoniczne, a większe projekty realizuje we współpracy z innymi; tworzy aranżacje przestrzenne z gotowych elementów stosując układy kompozycyjne właściwe dla uzyskania zamierzonego wyrazu.

Nauczysz się

rozróżniać cechy i rodzaje kompozycji w naturze;

tworzyć aranżacje przestrzenne z gotowych elementów;

tworzyć kompozycje abstrakcyjne w plenerze wykorzystując elementy środowiska naturalnego.

Kompozycje natury

Natura tworzy różnego rodzaju kompozycje z narzędzi i materiałów, które posiada: gałęzi drzew, ziemi, kamieni, wielobarwnych liści. Tworzy wyjątkowe zestawienia linii, płaszczyzn i barw o różnorodnych kształtach, wielkości i fakturach.

RYDhwPPe1LXPw1
Ilustracja interaktywna przedstawia grube korzenie drzewa oraz splecione wokół nich mniejsze, młodsze. Korzenie są szare obejmują całą fotografię. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Natura stworzyła różnorodne zestawienia, korzystając z korzeni drzew.
Korzenie drzewa, online-skills, CC BY 3.0
R12q5nwbOeqhE1
Ilustracja interaktywna przedstawia jesienne liście klonu, które bogato usłały ziemię. Liście są wielobarwne, od odcieni żółci, aż po brązy. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Matka natura podczas jesieni tworzy różnorodne, barwne kompozycje, między innymi z kolorowych liści, które spadają z drzew.
Jesienne liście, online-skills, CC BY 3.0
R13IfJ36qBsGa1
Ilustracja interaktywna przedstawia różnych wielkości oraz kształtów kamienie. Są one w wielobarwnych odcieniach, takich jak błękitu, szarości oraz beżu.Kamienie znajdują się na ziemi, pokrywając ją w całości. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Będąc nad wodą, w lesie czy górach możesz spotkać się z niepowtarzalnym ułożeniem kamieni.
Kamienie, online-skills, CC BY 3.0
RPhrZJrkwFs2i1
Ilustracja interaktywna przedstawia skały oraz wodospad. Spływająca z niego woda jest zamarznięta, powstały długie, ostre sople. Zdjęcie zostało zrobione w ciągu dnia, w środku zimy. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Zima, to pora roku, która również przyczynia się do tworzenia różnorodnych kompozycji. Podczas gdy zamarza woda tworzą się sople lodu o różnorodnych kształtach.
Zamarznięty wodospad, online-skills, CC BY 3.0
RMWzKqd6jfJF31
Ilustracja interaktywna przedstawia skałę w Karkonoskim Parku Narodowym. Skała jest wielokolorowa, porasta ją drobny mech. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyniają się do niepowtarzalnych kształtów i kolorów skał, dzięki którym możemy obserwować różne kompozycje stworzone, między innymi przez matkę naturę.
Skała w Karkonowskim Parku Narodowym, online-skills, CC BY 3.0

Abstrakcja organiczna

Twórcy niejednokrotnie inspirowali się światem i tworami natury. Na początku XX wieku pojawił się w sztuce nurt abstrakcji organicznejAbstrakcja organicznaabstrakcji organicznej. Artyści tworzący w tym nurcie wzorowali się na naturze kształtując różne formy, zarówno w rzeźbie, architekturze, jak i w malarstwie.

W II połowie XX wieku artyści postanowili porzucić ściany galerii. Zaczęli realizować i eksponować swoją twórczość w środowisku naturalnym, tworząc różnorodne abstrakcyjne kompozycje z materiałów należących do świata przyrody (np. kamienie, gałęzie, ziemia, woda).
Jednym z takich twórców jest Andy Goldsworthy – brytyjski artysta tworzący rzeźby i instalacjeInstalacjainstalacje w przyrodzie. Większość jego prac powstaje w plenerze i jest z nim ściśle związana. Zazwyczaj pracuje on rękami lub prostymi przedmiotami zastępującymi narzędzia. Tworzywem są znalezione na miejscu materiały: gałęzie, konary, trzcina, błoto, glina, śnieg, kolorowe liście, kamienie. Buduje z nich abstrakcyjneAbstrakcjonizm, sztuka abstrakcyjnaabstrakcyjne kompozycje – zestawienia linii, barw, kształtów, faktur. Nietrwałość niektórych z użytych materiałów powoduje, że jego prace niszczy lub zmienia pogoda oraz upływ czasu. Przemijanie zajmuje ważne miejsce w twórczości tego artysty. Kierunek, w jakim tworzy, nosi nazwę sztuka ziemiSztuka ziemi (land art.)sztuka ziemi.

Zadania

R11BTg2RTeD2C
Ćwiczenie 1
Odmiana sztuki abstrakcyjnej, polegająca na operowaniu formami nieregularnymi, sugerującymi kształty należące do świata zwierzęcego lub roślinnego to: Możliwe odpowiedzi: 1. abstrakcja organiczna, 2. sztuka ziemi, 3. abstrakcja geometryczne
RqeTDUD144VBb
Ćwiczenie 2
Które ze elementów kompozycji budują dzieło abstrakcyjne? Możliwe odpowiedzi: 1. rozpoznawalne przedmioty, 2. plamy barwne, 3. układy linii
classicmobile
Ćwiczenie 3
R14bNOSh6nEqy1
Zaznacz, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe. Prawda / Fałsz 1. Instalacje wchodzą w aktywne relacje z przestrzenią, w której się znajdują. Prawda / Fałsz 2. Abstrakcjonizm to sztuka przedstawiająca świat rozpoznawalnych przedmiotów. Prawda / Fałsz 3. Artyści sztuki ziemi nadawali przestrzeni przyrody charakter dzieła sztuki.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
RU4ESqONBcSiv
Ćwiczenie 4
Jak nazywa się brytyjski artysta tworzący rzeźby i instalacje w przyrodzie? Możliwe odpowiedzi: 1. Andy Goldsworthy, 2. Andy Warhol, 3. Marcel Duchamp
classicmobile
Ćwiczenie 5
R1M1v3OcOlU1Y1
Które ilustracje przedstawiają prace Andy’ego Goldsworthy? Fotografie przedstawiające szare korzenie drzew, strumyk z kamieniami oraz patykami tworzącymi okrąg, oraz plażę podzieloną na trzy części, pierwszą kamienistą, drugą piaszczystą oraz trzecią samą wodę.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Inna wersja zadania

Wymień cechy prac Andy’ego Goldsworthy.

Polecenie 1

Uczniowie dzielą się na 2‑3 osobowe grupy i tworzą ze znalezionych materiałów naturalnych (kamieni, gałęzi, patyków, liści, kwiatów, traw, ziemi itp.) dzieło abstrakcyjne w taki sposób, aby zastosować przynajmniej jeden rodzaj kompozycji, np. rytmiczna, otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna.

R13IlVDHk12dA
Ćwiczenie 6
Które zdanie dotyczące twórczości Andy’ego Goldsworthy jest nieprawdziwe? Możliwe odpowiedzi: 1. Prace artysty są trwałe i zachowują niezmiennie kształt, jaki im pierwotnie nadał., 2. Artysta wykorzystuje materiały takie jak: błoto, glina, kamienie, liście, itp., 3. Artysta tworzy rzeźby i instalacje w plenerze.
classicmobile
Ćwiczenie 7
RW2m9ZpBrDnU11
Połącz w pary słowo z definicją. Sztuka ziemie: Możliwe odpowiedzi: 1. Termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości. 2. Dzieło plastyczne składające się z wielu elementów (gotowych lub specjalnie wykonanych), tworzących razem całość, wyrażającą pewną treść, zbudowane przez artystę w przestrzeni. Jego znaczenie wynika z relacji z przestrzenią, w której się znajduje. 3. Kierunek w sztuce, który odnosi się do bardziej lub mniej trwałych i widocznych śladów interwencji artysty w świecie przyrody. Abstrakcjonizm: Możliwe odpowiedzi: 1. Termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości. 2. Dzieło plastyczne składające się z wielu elementów (gotowych lub specjalnie wykonanych), tworzących razem całość, wyrażającą pewną treść, zbudowane przez artystę w przestrzeni. Jego znaczenie wynika z relacji z przestrzenią, w której się znajduje. 3. Kierunek w sztuce, który odnosi się do bardziej lub mniej trwałych i widocznych śladów interwencji artysty w świecie przyrody. Instalacja: Możliwe odpowiedzi: 1. Termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości. 2. Dzieło plastyczne składające się z wielu elementów (gotowych lub specjalnie wykonanych), tworzących razem całość, wyrażającą pewną treść, zbudowane przez artystę w przestrzeni. Jego znaczenie wynika z relacji z przestrzenią, w której się znajduje. 3. Kierunek w sztuce, który odnosi się do bardziej lub mniej trwałych i widocznych śladów interwencji artysty w świecie przyrody.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

R1RIUBKlVtxgrm35b9d6c9ed78d4df_00000000000051
Ćwiczenie 8
Połącz w pary słowo z definicją. Sztuka ziemie: Możliwe odpowiedzi: 1. Termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości. 2. Dzieło plastyczne składające się z wielu elementów (gotowych lub specjalnie wykonanych), tworzących razem całość, wyrażającą pewną treść, zbudowane przez artystę w przestrzeni. Jego znaczenie wynika z relacji z przestrzenią, w której się znajduje. 3. Kierunek w sztuce, który odnosi się do bardziej lub mniej trwałych i widocznych śladów interwencji artysty w świecie przyrody. Abstrakcjonizm: Możliwe odpowiedzi: 1. Termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości. 2. Dzieło plastyczne składające się z wielu elementów (gotowych lub specjalnie wykonanych), tworzących razem całość, wyrażającą pewną treść, zbudowane przez artystę w przestrzeni. Jego znaczenie wynika z relacji z przestrzenią, w której się znajduje. 3. Kierunek w sztuce, który odnosi się do bardziej lub mniej trwałych i widocznych śladów interwencji artysty w świecie przyrody. Instalacja: Możliwe odpowiedzi: 1. Termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości. 2. Dzieło plastyczne składające się z wielu elementów (gotowych lub specjalnie wykonanych), tworzących razem całość, wyrażającą pewną treść, zbudowane przez artystę w przestrzeni. Jego znaczenie wynika z relacji z przestrzenią, w której się znajduje. 3. Kierunek w sztuce, który odnosi się do bardziej lub mniej trwałych i widocznych śladów interwencji artysty w świecie przyrody.
Źródło: online skills, cc0.
Polecenie 2

Odszukaj w swoim otoczeniu i sfotografuj trzy kompozycje będące tworami natury. Zwróć szczególną uwagę na ukazanie różnorodności kształtów, faktur, linii, barw, wielkości.

m35b9d6c9ed78d4df_0000000000005

Słownik pojęć

Abstrakcjonizm, sztuka abstrakcyjna
Abstrakcjonizm, sztuka abstrakcyjna

termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości. Dzieło abstrakcyjne jest autonomiczną, odrębną rzeczywistością, zbudowaną z układów linii, form, barw lub brył. W XX wieku sztuka abstrakcyjna stała się jednym z najważniejszych nurtów artystycznych epoki.

Abstrakcja organiczna
Abstrakcja organiczna

odmiana sztuki abstrakcyjnej, polegająca na operowaniu (w rzeźbie, malarstwie i grafice) formami nieregularnymi, sugerującymi kształty organiczne (należące do świata zwierzęcego lub roślinnego).

Instalacja
Instalacja

dzieło plastyczne składające się z wielu elementów (gotowych lub specjalnie wykonanych), tworzących razem całość, wyrażającą pewną treść, zbudowane przez artystę w przestrzeni. Treść (znaczenie) instalacji wynika z relacji zachodzących pomiędzy elementami składowymi lub między nimi a towarzyszącym kontekstem przestrzennym czy społecznym. Instalacje wchodzą w aktywne relacje z przestrzenią istniejącą.

Sztuka ziemi (land art.)
Sztuka ziemi (land art.)

kierunek w sztuce XX wieku zainicjowany w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 60. Odnosił się do bardziej lub mniej trwałych i widocznych śladów interwencji artysty w świecie przyrody. Artyści land artu nie używali krajobrazu jako dekoracyjnego tła dla np. pokazu rzeźbiarskiego, lecz nadawali samej przestrzeni charakter dzieła sztuki.

encyklopedia.pwn.pl

sjp.pwn.pl

Galeria dzieł sztuki