Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Tworzenie prezentacji multimedialnej

1. Cele lekcji

Wiadomości

Uczniowie utrwalają sobie pojęcie prezentacji multimedialnej, narzędzia i sposoby tworzenia prezentacji orazjej formatowania.

b. Umiejętności

Po zajęciach uczeń:

 • zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem prezentacji,

 • potrafi utworzyć proste slajdy według przygotowanego wzoru,

 • potrafi wybrać odpowiedni układ slajdu, kolory tła i treści,

 • potrafi wstawić gotowe rysunki lub inne obiekty graficzne,

 • potrafi tworzyć treści slajdów,

 • potrafi ustawić efekty animacji,

 • potrafi uruchomić pokaz,

 • potrafi zapisać efekty swojej pracy.

 1. Metoda i forma pracy:

  • praca samodzielna przy komputerze,

  • ćwiczenia praktyczne z programem POWER POINT,

  • praca w grupach.

 1. komputery i drukarki,

 2. program POWER POINT,

 3. schemat – Power Point.

   1. Uczniowie zajmują miejsca przy stanowiskach komputerowych. Nauczyciel wyjaśnia przebieg zajęć i kolejno wykonywane przez uczniów czynności.

   2. Wybrani lub chętni uczniowie przypominają:

    • Do czego służy program POWER POINT?

Odp. Program ten służy przede wszystkim jako narzędzie do rozmieszczania i formatowania przygotowanych składników pokazu, ustalenia kolorystyki slajdów oraz wyświetlenia pokazu przygotowywanej prezentacji.

 • Jak nazywają się tworzone w programie strony prezentacji? Są to slajdy.

 • Jakie elementy multimedialne mogą być wykorzystywane w tworzeniu slajdów? Są to: teksty, rysunki, zdjęcia, animacje, dźwięki itp.

 • W jakich widokach możemy obejrzeć przygotowaną prezentację?

W widokach: slajdu, konspektu, sortowania, jako pokaz. Uczeń pokazuje praktycznie na komputerze wymienione widoki.

RQDO23ERFoFTd

Widok sortowania

R1OgLBThRT1Wu

Widok konspektu

RHQVFgbjBb8jQ

Widok slajdu

 1. Nauczyciel sprawdza pracę domową – uczniowie w grupach dwuosobowych (tak jak siedzą przy stanowiskach komputerowych) mieli przygotować projekty co najmniej 4 – 5 obrazów prezentacji – rysunki lub podanie źródła i teksty).

  1. Uczniowie otwierają program POWER POINT.

  2. Jeszcze raz przed właściwą pracą nauczyciel lub wybrany uczeń przypominają, jak przystąpić do tworzenia prezentacji:

   • otwierają program POWER POINT (start – programy – POWER POINT);

   • wybierają opcję – pusta prezentacja;

   • wybierają układ prezentacji (zaznaczają go i klikają OK);

   • mogą zastosować też szablon projektu – na początku zamiast opcji pusta prezentacja lub po wybraniu już opcji układ;

   • tworzą prezentację – teksty wpisują w polach tekstowych, rysunki kopiują lub wklejają (kliparty), dodają animacje i efekty itp.

  3. Uczniowie przystępują do wykonywania prezentacji według przygotowanego planu. Nauczyciel wspomaga pracę tych uczniów, którzy mają problemy z wykonaniem jakiejś czynności.

  4. Oczywiście, jeżeli pracę nad minimum 4 obrazami uczniowie wykonają wcześniej – mogą rozszerzyć zakres prezentacji o dalsze slajdy. Praca nad przygotowaniem slajdów trwa 30 minut.

  1. Po wykonaniu zadania każda para uczniów prezentuje pokaz swojej prezentacji pozostałym osobom.

 1. Wybrani uczniowie – 3 osoby oraz nauczyciel dokonują oceny każdej prezentacji w punktach 0‑3 pkt, niezależnie od siebie. Średnia tych czterech ocen będzie ostateczną oceną ćwiczenia.

 2. W tym czasie, kiedy dokonywana jest ocena prezentacji przez zespół, pozostali uczniowie przechodzą do stolików i wypełniają przygotowany przez nauczyciela schemat powtórzeniowy.

  1. M. Mordaka*, Informatyka 2000*, cz. 2, wyd. Czarny Kruk, Bygdoszcz, 2005.

Zadanie dla chętnych: Przygotowanie prezentacji przedmiotowej (matematyka, geografia, biologia, fizyka lub chemia) lub prezentacji własnych zainteresowań, prezentacja powinna zawierać co najmniej 15 slajdów.

RSWz46L6CMBjh

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 126.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida