Schemat przedstawia klasyfikację mórz oraz podaje przykłady charakterystyczne dla poszczególnych typów. Materiał warto wykorzystać podczas omawiania zagadnień z hydrologii.

R5pR80oDtkPux