Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R4tuBpOz1W3i5
Na ogromnej pustyni przed rzeźbą Sfinksa, czyli mitologicznego stworzenia o ciele lwa ze skrzydłami i głową kobiety, stoi koń, na nim siedzi mężczyzna w mundurze i patrzy się na głowę Sfinksa.

Tyran albo geniusz. Imperium Napoleona

Napoleon przed Sfinksem
Źródło: Jean-Léon Gérôme, Napoleon przed Sfinksem, domena publiczna.

Wprowadzenie

Ćwiczenie 1
R16J9pq3ux74c1
Zadanie interaktywne polegające na wyborze kilku poprawnych odpowiedzi.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1

Czy zdarza Ci się uczyć w późnych godzinach wieczornych? Zapisz jakie, według ciebie, elementy w pokoju mogą wskazywać, że pracujesz do późna.

R1bRB2uGKOgtx
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
j0000008UZB3v25_000EX003

Kiedy to było?

R12mm8Ho8JJDy
Oś czasu – tyran albo geniusz. Imperium Napoleona. 1796 - 1797 Napoleon Bonaparte dowódcą armii francuskiej we Włoszech. 1799 zamach stanu Napoleona Napoleon pierwszym konsulem. 1804 koronacja Napoleona Bonaparte na cesarza Francuzów Kodeks cywilny Napoleona. 1805 zwycięstwo Napoleona w bitwie pod Austerlitz. 1807 pokój w Tylży. 1812 nieudana wyprawa Napoleona I na Rosję. 1814 abdykacja Napoleona I. 1815 powtórne rządy Napoleona I zakończone kolejną abdykacją
Oś czasu – tyran albo geniusz. Imperium Napoleona
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
j0000008UZB3v25_000EX001

Koalicje antyfrancuskie

koalicja

data

państwa w koalicji antynapoleońskiej

I koalicja

1793

Anglia, Austria, Hiszpania, Holandia, Królestwo Neapolu,

Parma, Państwo Kościelne, Portugalia, Prusy, Toskania

„Trójprzymierze”

1795

Anglia, Austria, Rosja

II koalicja

1798

Anglia, Austria, Królestwo Neapolu, Portugalia, Rosja, Turcja

III koalicja

1805

Anglia, Austria, Królestwo Neapolu, Rosja, Szwecja

IV koalicja

1806

Anglia, Austria, Królestwo Neapolu, Rosja, Prusy, Szwecja

V koalicja

1809

Anglia, Austria, Hiszpania, Portugalia

VI koalicja

1813

Anglia, Austria, Prusy, Rosja, Szwecja

Droga na szczyty władzy

Kariera, która stała się udziałem Napoleona Bonapartegoj0000008UZB3v25_000tp001Napoleona Bonapartego, niezamożnego Korsykanina, była możliwa tylko w społeczeństwie odmienionym przez rewolucję. Jednak zdecydowały o tym talenty militarne i polityczne człowieka, który świadomie związał swoje losy z Francją i w wieku zaledwie 24 lat uzyskał stopień generała. Umiał dostrzec to, że rewolucja francuska nie była wydarzeniem, lecz procesem historycznym, w którym dopiero po zwycięstwie zaczyna się walka, jak twierdził wybitny pisarz francuski, Wiktor Hugo [czyt.: igo]. Napoleon potrafił wykorzystywać nadarzające się okazje do awansu. Był człowiekiem o szerokich horyzontach i genialnym umyśle.
W czasie rządów jakobińskich Bonaparte obronił port w Tulonie, przełamując oblężenie Brytyjczyków, a także krwawo stłumił powstanie rojalistów, czyli zwolenników monarchii Burbonów, w Paryżu. W 1796 roku otrzymał naczelne dowództwo nad armią francuską we Włoszech. Austria władała północną częścią Półwyspu Apenińskiego, ale Napoleon w krótkim czasie rozgromił stacjonujące tam wojska austriackie i zapewnił Francji kontrolę nad tym ważnym obszarem.

Ciekawostka

Wspaniałe narzędzie

Już w czasie kampanii włoskiej Napoleon nakazał publikować gazety informujące o wygranych bitwach, a później powtórzył tę metodę w Egipcie. Jak miał się wyrazić, cztery nieprzyjazne gazety są groźniejsze od tysiąca bagnetów. Właśnie wtedy zaczął tworzyć się jego mit bohatera, kroczącego od zwycięstwa do zwycięstwa. Począwszy od kampanii wojennej 1805 roku regularnie ukazywały się słynne 'Biuletyny Wielkiej Armii'. Ostatni z nich opublikowano w grudniu 1812 roku. Były wspaniałym narzędziem propagandypropagandapropagandy, tym skuteczniejszym, że Francuzi z niecierpliwością oczekiwali wieści z frontu. Napoleon umiał także mistrzowsko przemawiać do wojska, budząc jego ducha bojowego i budując przekonanie o swojej niezwyciężoności i nieomylności jako wodza. Za przykład może posłużyć fragment z przemowy generała Bonapartego wygłoszonej do francuskiej armii Włoch nazajutrz po zwycięstwie pod Rivoli w 1797 roku: Żołnierze, runęliście na nieprzyjaciół jak potok z apenińskich szczytów… Wygrywaliście bitwy bez armat, przekraczaliście rzeki bez mostów, odbywaliście forsowne marsze bez butów, biwakowaliście bez wódki, a często i bez chleba.

Zdobyta we Włoszech ogromna popularność pozwoliła mu na przejęcie władzy
we Francji i usunięcie skompromitowanych nieudolnością polityków Dyrektoriatu. Dnia 9 listopada 1799 roku (w siódmym roku istnienia republiki francuskiej) Bonaparte przeprowadził w Paryżu udany zamach stanuzamach stanuzamach stanu. Specjalnie w tym celu powrócił z kolonialnej wyprawy egipskiej, na którą został wysłany przez władze francuskie ponad rok wcześniej, w połowie 1798 roku.

Ciekawostka
R1FtaHhtiwaKj
Kamień z Rosetty - pomnik
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Oficjalnym celem wyprawy podjętej z polecenia Dyrektoriatu było dokonanie inwazji na Egipt, który formalnie należał do Turcji i przecięcie drogi lądowej łączącej Wielką Brytanię z Indiami i Bliskim Wschodem. Mniej jawnym jej powodem była troska rządu francuskiego o wysłanie zwycięskiego i ambitnego wodza możliwie daleko od Paryża. Na pokładach flotylli dowodzonej przez Napoleona przypłynęło do Egiptu nie tylko kilkadziesiąt tysięcy marynarzy i żołnierzy, ale także blisko dwustu uczonych. Dla zamieszkujących Egipt muzułmanówmuzułmaninmuzułmanów inwazja Francuzów — uważanych przez nich za niewiernych — była kulturowym szokiem. Pod względem politycznym wyprawa zakończyła się niepowodzeniem, ale przyczyniła się do wzrostu zainteresowania Europejczyków starożytnymi cywilizacjami. Najsłynniejszym egipskim odkryciem Francuzów okazał się kamień z Rosetty. Dzięki temu znalezisku Jean François Champollion [czyt.: żan fransłe szampolion] w 1822 roku odczytał pismo hieroglificznepismo hieroglificznepismo hieroglificzne. Ilustracja prezentuje pomnik dokonań Champolliona znajdujący się w jego rodzinnej miejscowości Figeac [czyt.: fiżak] we Francji - nadnaturalnej wielkości kopię kamienia, którego oryginał przechowuje się w British Museum [czyt.: britisz miuzeum].

muzułmanin
pismo hieroglificzne
propaganda
zamach stanu

Prawne ramy dyktatury Bonapartego tworzyła nowa konstytucja i powołany specjalnie dla niego urząd konsula, który miał sprawować razem z dwoma innymi konsulami. Jednak już po niespełna dwóch latach od zamachu stanu udało mu się (w drodze plebiscytuj0000008UZB3v25_000tp002plebiscytu) uczynić ten urząd dożywotnim i odsunąć od władzy pozostałych polityków. Zniweczył tym samym plany osób, które dążąc do obalenia Dyrektoriatu, pomogły mu dokonać zamachu stanu, w tym kanonika Emanuela Sieyèsa [czyt.: siejes], jednej z głównych postaci rewolucji.

W okresie swych rządów Napoleon Bonaparte:

 • utrwalił podstawowe zdobycze rewolucji, zwłaszcza przekazanie chłopom ziemi na własność i liberalne prawo cywilne,

 • wprowadził własny kodeks cywilny - tak zwany Kodeks Napoleona,

 • w 1801 roku zawarł konkordatkonkordatkonkordat z papieżem Piusem VII. Oznaczało to normalizację stosunków z Kościołem katolickim,

 • zreorganizował administrację państwa i system finansowy,

 • nadał tylko sobie inicjatywę prawodawczą,

 • tylko on miał prawo decydowania o wojnie i pokoju,

 • mianował ministrów i urzędników, a także przedstawicieli narodu z list ustalonych w wyborach powszechnych.

Ten dyktatorski ustrójdyktaturadyktatorski ustrój został zaakceptowany przez Francuzów w kolejnym plebiscycie. Bonapartemu bardzo na tym zależało, gdyż chciał stwarzać wrażenie, że liczy się z ich wolą. W 1804 roku Napoleon koronował się na cesarza Francuzów. Ten specyficzny tytuł miał podkreślić nowy sposób sprawowania władzy monarszej, z woli i dla dobra ludu francuskiego (a nie jak w dawnej Francji – z woli bożej). System władzy stworzony przez niego nazywamy bonapartyzmemj0000008UZB3v25_000tp003bonapartyzmem.

R1HCXEt7ujzte
Koronacja Napoleona Bonapartego
Źródło: Jacques-Louis David, Koronacja Napoleona Bonapartego, domena publiczna.
Ćwiczenie 2

Szkic (powyżej) francuskiego malarza Jacquesa‑Louisa Davida [czyt.: żak lui dawid] z 1806 roku, wykonany w trakcie prac malarza nad obrazem przedstawiającym koronację Napoleona Bonapartego, ukazuje ważną scenę z tego wydarzenia. Koronacja nie przebiegła w tradycyjny sposób. Wyjaśnij, na jakiej podstawie można wysnuć taki wniosek.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 3
RCyTJ0PirbFmH1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Odpowiedz na pytanie co może oznaczać fakt, że Napoleon Bonaparte sam włożył sobie koronę na głowę, w czasie koronacji na cesarza Francuzów, a nie poprosił o to papieża?

R1Qo84JqdEgHu
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
konkordat
j0000008UZB3v25_000tp001
j0000008UZB3v25_000tp002
dyktatura
j0000008UZB3v25_000tp003
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow
Kapsuła czasu
Polecenie 1

Po zapoznaniu się z zamieszczonym poniżej tekstem źródłowym odpowiedz na pytanie i zapisz: kto, według zapisów tego kodeksu, miał więcej praw w rodzinie – kobieta czy mężczyzna?

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
KodeksN. Bonaparte
N. Bonaparte Kodeks

V. O małżeństwie. Dział I. O przymiotach i warunkach potrzebnych do możności zawarcia małżeństwa Art. 144. Mężczyzna nie skończywszy lat osiemnastu, a kobieta piętnastu, nie mogą małżeństwa zawierać. Art. 145. Może jednak Cesarz dla przyczyn ważnych dać dyspensę na lata. Art. 146. Nie masz małżeńskiego związku, gdzie nie masz zezwolenia. Art. 147. Nie można zawierać drugiego związku bez rozwiązania pierwszego. Art. 148. Syn przed skończonym dwudziestym piątym rokiem wieku swego, a córka przed skończonym dwudziestym pierwszym nie mogą zawierać małżeństwa bez zezwolenia ojca swego i matki; w przypadku różności zdań wystarczy zezwolenie ojca. […] Art. 213. Mąż winien żonie obronę, a żona posłuszeństwo mężowi. TYTUŁ IX. O władzy rodzicielskiej. Art. 371. Dziecię w każdym wieku winno cześć i uszanowanie swemu ojcu i matce. Art. 372. Zostaje pod ich władzą aż do pełnoletności lub usamowolnienia. Art. 373. W ciągu trwania małżeństwa sam ojciec władzę tę sprawuje. Art. 374. Dziecię nie może opuszczać domu rodzicielskiego bez pozwolenia ojca, wolno mu jednak zaciągnąć się do wojska po skończonym roku ośmnastym. Art. 376. Jeżeli dziecko nie zaczęło jeszcze roku szesnastego, może ojciec żądać jego zamknięcia przez czas nie dłuższy nad miesiąc, i w tym celu Prezes Trybunału: okręgu na żądanie ojca winien wydać rozkaz przytrzymania.[...]

BIB_001 Źródło: Kodeks Napoleona, Warszawa 1810.
Polecenie 2

Po zapoznaniu się z zamieszczonym powyżej tekstem źródłowym zastanów się i odpowiedz na pytanie: Które zapisy prawne wydają ci się przestarzałe w porównaniu z czasami współczesnymi?

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
j0000008UZB3v25_000EX002

Jednoczenie Europy

Koronacja Napoleona na cesarza otworzyła nową epokę w dziejach Europy. Miał on świadomość swojej wielkości, rozumował w kategoriach imperialnych i temu podporządkowywał swoje polityczne działania. Pod jego rządami dla Francuzów nastał czas wielkich zwycięstw i glorii. Bitwę pod Austerlitz [czyt.: ałsterlic], obecnie w granicach Czech, stoczoną 2 grudnia 1805 roku z armiami dowodzonymi przez dwóch cesarzy – Rosji i Austrii,  Napoleon uznawał za swoje najświetniejsze zwycięstwo. Nazwano ją 'bitwą trzech cesarzy'. W wyniku tego zwycięstwa Austria stała się krajem częściowo zależnym od Francji i przestała przewodzić Rzeszy Niemieckiej, którą zlikwidowano. Wkrótce los wielu podporządkowanych Napoleonowi państw niemieckich podzieliły też Prusy. W 1806‑1807 Napoleon rozpoczął kampanię przeciw IV koalicji ( w tabeli powyżej). Celem było pokonanie Prus, które wystosowały do Napoleona ultimatum oraz blokada kontynentalna Anglii.
W bitwie pod Jeną i Auersteadt (14.10.1806 r.) Francja pokonała wojska pruskie, a pod Friedlandem (14.06.1807) nastąpiła klęska wojsk rosyjskich. Traktat pokojowy z 7 lipca 1807 r., zawarty w Tylży z Rosją i z Prusami, postanawiał, że Prusy utraciły na rzecz Francji ziemie na zachód od Łaby (powstało Królestwo Westfalii) oraz ziemie II i III zaboru pruskiego (powstało Księstwo Warszawskie). Rosja uzyskała obwód białostocki;
zrzekła się Wysp Jońskich, zdobyczy na terenie Dalmacji. Zobowiązała się zerwać
stosunki z Anglią i przyłączyć się do blokady kontynentalnej. Francja stała się mocarstwem wywierającym przemożny wpływ w zachodniej i środkowej części kontynentu. Jego najdalej wysuniętym na wschód przyczółkiem było zamieszkane przez Polaków Księstwo Warszawskie.

Polecenie 3

Omów zmiany na mapie Europy, jakie nastąpiły w epoce napoleońskiej.

Rn5oV3D2MinuS
Duże pole. Wpisz odpowiedź na pytanie z polecenia.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1DFanBszJeiu
Europa w epoce napoleońskiej w latach 1799‑1812
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0.
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow

Mapa: Europa w epoce napoleońskiej w latach 1799‑1812

Na mapie zaznaczono:

 • obszary przyłączone do Francji w 1812 roku. Obszar obejmował Katalonię, środkowe Włochy, prowincje Iliryjskie, południowo‑zachodnią Szwajcarię.

 • obszary we władaniu krewnych Napoleona (Hiszpania, Włochy).

 • obszary zależne od Francji (Szwajcaria, Niemcy, Polska).

 • lenna tureckie (Tunezja, Hosp. Wołoskie, Hosp. Mołdawskie, Besarabia).

 • blokada kontynentalna Wielkiej Brytanii od 1806 roku (brzeg za wyjątkiem Imperium Osmańskiego i Portugalii).

 • granice Cesarstwa Rzymskiego do 1806 roku (dzisiejsze tereny Niemiec, Czech, Austrii, zachodniej i północnej Polski, Kaliningradu).

 • granice księstwa Warszawskiego w 1809 roku (dzisiejsze tereny Polski, część Litwy).

 • granice Związku Reńskiego w 1810 roku (dzisiejsze tereny Niemiec, ale bez Berlina, Bremy, Hamburga).

 • działania wojsk francuskich w 1800 roku podczas walk z II koalicją (uderzenie na Ulm od strony Francji i Bawarii, uderzenie na Mediolan od strony Francji i przejście do Marengo).

 • działania wojsk francuskich w 1805 roku podczas walk z III koalicją (przejście z Francji do Ulm, następnie w okolice Wiednia oraz bitwa pod Austerlitz).

 • działania wojsk francuskich w latach 1806 - 1807 (Przejście z Norymbergii do Berlina. Następnie podzielenie się na trzy kierunki. Pierwszy w okolice Wrocławia. Drugi do Poznania, a później do Warszawy. Trzeci do Gdańska, następnie przez Iławę do Tylży).

 • działania wojsk francuskich w 1809 roku podczas walk z V koalicją (z Francji do Ratyzbony, a następnie do Wagram).

 • działania wojsk francuskich podczas wojny w Hiszpanii w latach 1808‑1811 (Z Bajony do Burgos i Saragossy. W Saragosie bitwa. Z Burgos na Madryt. Z Madrytu do La Coruny, Talavery, Bailen, Walencji. Z Barcelony równie do Walencji. Z Talavery do Lizbony. Z Bailen do Sewili i później do Kadyksu).

 • działania wojsk brytyjskich (od strony morza do Lizbony, La Coruny, Helgolandu).

 • obszary działania partyzantki antyfrancuskiej w Hiszpanii (obszary La Coruna, Burgos i Tudeli, Katalonii, Madrytu i okolic, Walencji, Sewilli).

  - ważniejsze bitwy wygrane przez wojska francuskie:

  • 1807 - Frydland

  • 1806 - Auersted

  • 1806 - Jena

  • 1805 - Austerlitz

  • 1809 - Saragossa

  • 1809 - Ratyzbona

  • 1800 - Hohenlinden

  • 1805 - Ulm

  • 1800 - Marengo

  • 1808 - Tudela

  • 1808 - Przełęcz Somosierra

  • 1809 - Wagram

  ważniejsze bitwy przegrane przez wojska francuskie:

  • 1808 - Saragossa

  • 1808 - Bailen

  • 1805 - Przyl. Travalgar

  • 1811 - Albuera

  • 1811 - Talavera

  • 1809 - La Coruna

  ważniejsze traktaty pokojowe:

  • 1807 - Tylża

  • 1802 - Amiens

  • 1801 - Luneville

  • 1809 - Schonbrunn

  • 1805 - Preszburg

  - granice obszarów przyłączonych do Rosji w latach 1806 - 1807 (Wlk. Ks. Finlandii, Besarabia, Tarnopol z okolicami).

R3AyyP6MK4HuW1
Ćwiczenie 5
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

W okresie apogeum rządów Napoleona Europa liczyła około 167 milionów mieszkańców, z czego 44 miliony stanowiła ludność Cesarstwa Francuskiego zamieszkała w jego granicach administracyjnych, a 38 milionów – ludzie zamieszkujący kraje, które uznawały władzę Napoleona. Oblicz i zapisz, jaki procent ludności Europy stanowili jej mieszkańcy pozostający pod władzą cesarza Francuzów. Wynik podaj w zaokrągleniu do całości.

RXicWtJd8lAQR
Duże pole. Wpisz odpowiedź na pytanie z polecenia.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
RSjyIqai6DDvG1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
RC082fBpDbHTQ1
Zadanie interaktywne polegające na zaznaczeniu jednej dobrej odpowiedzi.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008UZB3v25_000EX003

Kłopotliwa blokada kontynentalna

Hegemonii Francji zagrażała stale Wielka Brytania, która wyłącznie dzięki swojej flocie powstrzymała Napoleona przed planowaną inwazją na Wyspy Brytyjskie. Połączona hiszpańsko‑francuska flota została rozgromiona przez Brytyjczyków pod Trafalgarem1805 roku. Po tej bitwie Anglicy umocnili swoje panowanie na morzach. Dążenie
do pokonania Anglii skłoniło Napoleona do ustanowienia blokady kontynentalnej1806 roku, polegającej na zakazie utrzymywania jakichkolwiek kontaktów handlowych z Brytyjczykami. Miało to wyniszczyć państwo, uzależnione ekonomicznie od zagranicznych rynków. Plan zakładał objęcie blokadą całego kontynentu, dlatego nastąpiły po niej dalsze podboje i restrykcje polityczne. Napoleon zagarnął Portugalię i Hiszpanię (XI 1807 r.), jednak obszary te nigdy nie stały się częścią imperium Napoleona, trwając aż do upadku francuskiego cesarstwa w stanie permanentnej wojny. Cesarz dokonał także aneksji Dalmacji, Holandii i północno‑zachodnich Niemiec. Jak mu się wówczas wydawało, zagwarantował sobie także współpracę Rosji. W 1807 roku w Tylży oba państwa zawarły układ pokojowy, dzielący kontynent europejski na dwie strefy wpływów, a car Aleksander I przystąpił do blokady kontynentalnej. Jednak całkowite odcięcie Wysp Brytyjskich od kontynentu okazało się niemożliwe, chociaż musiało upłynąć trochę czasu, nim Napoleon zdał sobie z tego sprawę.

j0000008UZB3v25_000tp004
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow
Polecenie 4

Zapoznaj się z fragmentem opracowania naukowego, a następnie wykonaj ćwiczenie.

Paul Kennedy Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek

Każdy z tych krajów – jak wieloryb i słoń – był największym stworzeniem na swoim obszarze działania. Panowanie Brytyjczyków nad szlakami morskimi nie mogło jednak samo przez się zlikwidować hegemonii Francji w Europie, podobnie jak mistrzostwo wojenne Napoleona nie mogło zmusić wyspiarzy do kapitulacji. Co więcej, Francja swymi zdobyczami terytorialnymi i zmuszaniem do uległości sąsiadów wywołała znaczną do siebie niechęć. Rząd paryski nigdy nie miał pewności, czy inne państwa kontynentu będą się wiecznie godzić z istnieniem francuskiego imperium, skoro istnieje niezależna Wielka Brytania, mogąca dostarczyć subsydiówj0000008UZB3v25_000tp004subsydiów, broni, a nawet żołnierzy. Taki był najwyraźniej punkt widzenia Napoleona, kiedy w 1797 roku argumentował: 'Skoncentrujmy nasze siły na budowie floty i zniszczeniu Anglii. Jeśli tego dokonamy, będziemy mieli Europę u swych stóp'. Francuzi mogli to jednak osiągnąć jedynie, stosując przeciwko Wielkiej Brytanii skuteczną strategię morską i handlową, ponieważ sukcesy militarne na lądzie do tego nie wystarczały. Dopóki jedna ze stron miała przewagę na lądzie, a druga na morzu, dopóty każda z nich czuła się zagrożona i niepewna, a więc każda rozglądała się za nowymi środkami i nowymi sojusznikami, by przechylić szalę na swoją stronę.

BIB_002 Źródło: Paul Kennedy, Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa 1994, s. 132.
RUsgCzJIXUE1l1
Ćwiczenie 8
Zadanie interaktywne polegające na dopasowaniu prawdziwych i fałszywych informacji w odpowiednie miejsca.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ciekawostka

Angielskie niańki straszyły swoich podopiecznych na początku XIX wieku słowami jak będziesz niegrzeczny, to cię Boney złapie. Był to skrót od nazwiska Bonaparte. Groźbę inwazji Napoleona na Wyspy Brytyjskie traktowano tam wówczas bardzo serio.

j0000008UZB3v25_0000003Z

Napoleon sięga po Moskwę i przegrywa

Pod presją Napoleona Aleksander I przystąpił do blokady kontynentalnej, ale było to dla cara rozwiązanie mało satysfakcjonujące. Mogło bowiem być odebrane jako pogodzenie się władcy Rosji z tym, że cesarz Francuzów, uznawany przez monarchów Europy za zuchwałego uzurpatora, podporządkował sobie większość kontynentu. Prestiż Rosji jako mocarstwa kontynentalnego mocno ucierpiał, bo współpraca z Francją stanowiła oczywiste następstwo jej militarnych niepowodzeń. W tej sytuacji odrzucenie przez nią blokady było tylko kwestią czasu. Napoleonowi nie pozostało nic innego, jak zaatakować. W 1812 roku podjął wyprawę na Rosję, wystawiając przeciwko niej Wielką Armię złożoną z 600 tysięcy ludzi.  Bezpośrednio na Rosję poszło ponad 400 tysięcy żołnierzy.

R1TaVF3pR68iO
Klęska Napoleona (1812–1815)
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0.

Mapa: Klęska Napoleona (1812‑1815)

Na mapie zaznaczono:

Cesarstwo francuskie w 1812 roku. Obejmowało tereny dzisiejszej Francji, Belgii, Holandii, Katalonii, kawałek środkowych i północnych Włoch oraz kawałek południowo‑zachodniej Szwajcarii.

Kraje uznające zwierzchnictwo Napoleona:

 • Król. Hiszpanii

 • Król. Neapolu

 • Król. Włoch

 • Szwajcaria

 • Związek Reński

 • Księstwo Warszawskie

Kraje w sojuszu z Francją latem 1812:

 • Król. Danii

 • Król. Norwegii

 • Król. Szwecji

 • Król. Pruskie

 • Cesarstwo Austriackie

lenna tureckie:

 • Hosp. Wołoskie

 • Hosp. Mołdawskie

 • Tunezja

blokada kontynentalna Wielkiej Brytanii od 1806 roku (obejmowała brzegi Europy oprócz Portugalii i Imperium Osmańskiego)

pochód i odwrót Wielkiej Armii podczas wyprawy Napoleona na Moskwę w 1812 roku (Z Król. Pruskiego w kierunku Rygi i Kowna. Odwrót z Rygi w kierunku Taurogi. Z Kowna do Wilna. Z Grodna do Miru oraz z Lwowa do Lublina, a z niego do Horodeczna i odwrót w stronę Lwowa. Z Miru do okolic Smoleńska. Z Wilna do Połocku i Witebska, a następnie do Smoleńska. Ze Smoleńska do Borodino i następnie Moskwy. Z Moskwy odwrót do Tarutino i Małojarosławca. następnie do Krasnego, Studzianki).

działania wojsk rosyjskich w 1812 roku (z Narwy do Rygi, następnie do Połocka i Studzianki. Z Małojarosławca do Krasnego i następnie Studzianki. Ze Studzianki do Wilna i później Kalisza). Bitwy podczas odwrotu z Rosji: przegrana francuzów w Tarutino (1812), wygrana francuzów w Małojarosławcu (1812), wygrana francuzów pod Smoleńskiej (1812), przegrana francuzów pod Krasnym (1812), wygrana Francuzów w Horodecznej (1812).

działania wojsk brytyjskich, portugalskich i hiszpańskich w latach 1812 - 1814 (Z Lizbony do Salamanki i Madrytu do Vitorii. Z tej miejscowości do Bajonny i następnie Tuluzy).

działania wojsk francuskich podczas walk z VI koalicją w latach 1813 - 1814 (Z La Rothiere do Laon. Z okolic Hanau do Lutzen, następnie Drezdna. Z tego miasta do Budziszyna i następnie Lipska).

działania wojsk VI koalicji w latach 1813 - 1814 (z prowincji Iliryjskiej do Król. Włoch. Z Kalisza i okolic Wrocławia do Budziszyna. Z Okolic Pragi, Berlina do Lutzen, a następnie Frankfurtu. Z tego miasta w trzech kierunkach: Bazylea, okolice Laon, okolice Lar Rothiere. Z Bazylei do La Rothiere, następnie Vauchamps. Z tej miejscowości do Paryża).

trasa powrót Napoleona z Elby w 1815 roku:

Elba - Cannes - Grenoble - Lyon - Fontainbleau - Paryż

działania wojsk francuskich podczas wojny z VII koalicją  w 1815 roku (z Paryża do Ligny).

działania wojsk VII koalicji w 1815 (z morza w kierunku Brukseli oraz z okolic Ligny do Ligny).

ważniejsze bitwy wygrane przez wojska francuskie:

1812:

 • Połock

 • Borodino

 • Małojarosławiec

 • Smoleńsk

 • Horodeczna

1813:

 • Budziszyn

 • Hanau

 • Lutzen

 • Vauchamps

1815:

 • Ligny

1812:

 • Tarutino

 • Krasne

 • Studzianka

 • Mir

 • Salamanka

1813:

 • Lipsk

 • Vitoria

1814:

 • Tuluza

1815:

 • Laon

 • Waterloo

 • La Rothiere

Ważniejszey traktaty i konferencje:

 • 1814 i 1815 - Paryż

 • 1814 - Fontainbleau

Ciekawostka

Piotr Czajkowski i jego Rok 1812

RKV2ACd925EqB1
Piotr Czajkowski, utwór instrumentalny

Utwór wybitnego rosyjskiego kompozytora Piotra Czajkowskiego został napisany w 1880 roku dla upamiętnienia obrony Moskwy przed atakiem wojsk Napoleona Bonapartego. Prawykonanie dzieła odbyło się w sierpniu 1882 roku w Moskwie. W kilka lat później, podczas wizyty Czajkowskiego w Stanach Zjednoczonych w
1891 roku utwór uświetnił otwarcie Carnegie Hall [czyt.: karnigi hol] w Nowym Jorku. Od tej pory, mimo że nie ma on żadnego związku z historią Stanów Zjednoczonych, jest często wykonywany z okazji amerykańskiego święta Dnia Niepodległości.

Żołnierze rosyjscy na rozkaz dowództwa unikali rozstrzygającego starcia, a znalazłszy się w krytycznym położeniu, jak podczas stoczonej we wrześniu bitwy pod Borodino, nie dali się rozbić. Także zajęcie Moskwy przez armię Napoleona odbyło się bez walki, bo została ona opuszczona przed nadejściem armii francuskiej. Nie osłabiło to oporu strony rosyjskiej, a cesarz Francuzów czekał bezskutecznie na możliwość wydania bitwy i rozstrzygnięcia kampanii. W końcu zmuszony był zarządzić odwrót Wielkiej Armii. Przeprowadzony w niezmiernie trudnych, jesienno‑zimowych warunkach, stał się główną przyczyną klęski Napoleona, gdyż jego armia uległa całkowitej zagładzie. Wojska rosyjskie, postępując za wycofującymi się resztkami wojsk napoleońskich, zagarnęły Księstwo Warszawskie, a następnie uwolniły Prusy od uzależnienia od Francji.

Polecenie 5

Na rozkaz Aleksandra I Rosjanie podpalili swoją, opuszczoną przez większość mieszkańców, stolicę. Napisz, jak oceniasz ten czyn.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
RjNfOBdaSZm9E
Napoleon w Moskwie w 1812 roku
Źródło: a. nn., Napoleon w Moskwie w 1812 roku, 1820, olej na płótnie, domena publiczna.
Polecenie 6

Napisz, jakie korzyści, według ciebie, miała przynieść Rosji, przyjęta przez dowództwo jej armii, taktyka unikania konfrontacji militarnej.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 7

Przeanalizuj infografikę lub jej opis prezentującą dane liczbowe dotyczące wyprawy Napoleona na Moskwę, a następnie wykonaj ćwiczenie.

R6JnImnX6CZNL
Wyprawa na Moskwę
Źródło: Krystian Chariza i zespół, Wyprawa na Moskwę w 1812 roku, licencja: CC BY-SA 3.0.

Mapa: Wyprawa na Moskwę w 1812 roku

Ofensywa Napoleona na Moskwę (w kolejności poruszania się wojska):

 • liczebność armii w czasie ofensywy: 420 000

 • daty wkroczenia w czasie ofensywy i miejscowość: Kowno 24 czerwca

 • 400 000

 • Wilno 28 czerwca

 • Ostrowno 25 lipca

 • Witebsk 28 lipca

 • 175 000

 • Smoleńsk 16‑18 sierpnia

 • Połock 16‑18 sierpnia

 • 145 000

 • Dorogobuż 25 sierpnia

 • Wiaźma 28 sierpnia

 • Gżack 1 września

 • 127000

 • Borodino 7 września

 • 100 000

 • Moskwa 14 września

Ważniejsze bitwy w czasie ofensywy:

 • Ostrowno 25 lipca

 • Połock 16‑18 sierpnia

 • Smoleńsk 16‑18 sierpnia

 • Borodino 7 września

Odwrót Napoleona spod Moskwy (w kolejności poruszania się wojska):

 • liczebność armii w czasie odwrotu: 100 000

 • daty wkroczenia w czasie odwrotu miejscowość: Moskwa 18 października

 • temperatura - 0 stopni Celsjusza

 • Tarutino 18 października

 • Połock 18‑20 października

 • 96 000

 • Małojarosławiec 24 października

 • 0 stopni Celsjusza

 • 8700

 • Wiaźma 3 listopada

 • 55 000

 • -11 stopni Celsjusza

 • 37 000

 • -26 stopni Celsjusza

 • Krasne 15‑18 listopada

 • 24 000

 • Orsza

 • 20 000

 • Bobr

 • 14 stopni Celsjusza

 • Studzianka 26‑28 listopada (50 000)

 • -25 stopni Celsjusza

 • 25 000

 • -30 stopni Celsjusza

 • 14 000

 • -38 stopni Celsjusza

 • Smorgonie 5 grudnia

 • Wilno 10 grudnia

 • 12 000

 • -33 stopnie Celsjusza

 • 8 000

 • 4 000

 • -30 stopni Celsjusza

 • 10 000

Ważniejsze bitwy podczas odwrotu:

 • Tarutino (18 październik),

 • Małojarosławiec (23 październik),

 • Połock (18‑20 października),

 • Krasne (15‑18 listopad),

 • Studzianka (26‑28 listopad),

 • Smorgonie (5 grudnia)

Ćwiczenie 9
RDOYMZfQaYAr81
Zadanie interaktywne polegające na sprawdzeniu na schemacie odpowiednich danych i dopasowanie haseł w odpowiednie miejsca.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W 1813 roku do koalicji antyfrancuskiej dołączyli niedawni sojusznicy Francji – Prusy i Austria. Cesarz, mimo odniesienia kilku zwycięstw wkrótce utracił także wpływy w Niemczech. Kampanię rozstrzygnęła klęska Napoleona w 'bitwie narodów' pod Lipskiem (16‑19.10.1813). Była to największa bitwa w historii wojen napoleońskich. Poległ w niej m.in. Józef Poniatowski, który był jedynym marszałkiem polskiej narodowości. Gdy w kwietniu 1814 roku Paryż zajęły wojska sprzymierzone przeciw Napoleonowi, planował on nadal walczyć o własną stolicę i kraj, lecz jego dymisji zażądali senatorowie i generałowie francuscy. Bonaparte, nie mając innego wyjścia, abdykowałabdykacjaabdykował i został osadzony na wyspie Elbie. Zachował tytuł cesarski i władzę… nad tą wyspą. Próbował jeszcze odzyskać tron Francji, wracając wiosną 1815 roku do kraju. Wydarzenie to zyskało w historii nazwę 'stu dni Napoleona˝. Po pierwszych sukcesach i poderwaniu części społeczeństwa, w czerwcu 1815 roku przegrał bitwę pod Waterloo, podczas której miał za przeciwników Prusy i Anglię. Po klęsce został internowanyinternowanieinternowany dożywotnio na Wyspie Świętej Heleny. Kongres wiedeński, który odbywał się w latach 1814‑1815, ostatecznie przekreślił próbę osiągnięcia przez Francję pozycji hegemona w Europie.

abdykacja
internowanie
R11ir6SNXt2jA
Europa napoleońska 
Źródło: Krystian Chariza i zespół, Europa napoleońska, licencja: CC BY-SA 3.0.

Mapa: Europa napoleońska

Na mapie zaznaczono:

 • granice państw

 • Cesarstwo Francuskie w 1812 r. (tereny dzisiejszej Francji, północnych i środkowych Włoch, Holandii i Belgii, tereny krajów nad morzem adriatyckim).

 • kraje uzależnione od Napoleona (Królestwo Hiszpanii, Związek Reński, Rep. Helwecka, Królestwo Włoch, Królestwo Neapolu, Ks. Warszawskie).

  Wyprawa wojsk Napoleona z udziałem Polaków:

  • Cesarstwo Francuskie - Jena - Auerstedt - Berlin - Poznań - Raszyn - Warszawa - Tylża;

  • Ulm - Monachium - Wiedeń - Austerlitz;

  • Księstwo Warszawskie - Wilno - Smoleńsk - Borodino - Moskwa - Smoleńsk - Studzianka - Wilno - Księstwo Warszawskie;

  • Cesarstwo Francuskie - Saragossa;

  • Cesarstwo francuskie - Przeł. Somosierra - Madryt;

  - trasa powrotu Napoleona z Elby w 1815 roku (100 dni Napoleona przez miasta: Cannes, Lyon, Paryż, Waterloo);

  Ważniejsze bitwy:

  • Wagram 1809

  • Jena 1806

  • Austerlitz 1805

  • Frydland 1807

  • Raszyn 1809

  • Borodino 1812

  • Studzianka 1812

  • Lipsk 1813

  • Waterloo 1815

  Ważniejsze bitwy morskie:

  • Przyl. Trafalgar 1805

  Zwycięskie bitwy Napoleona:

  • Austerlitz 1805

  • Ulm 1805

  • Auerstedt 1806

  • Jena 1806

  • Frydland 1807

  • Przeł. Somosierra 1808

  • Wagram 1809

  • Saragossa 1809

  Ważniejsze traktaty:

  Tylża 1807

  Wiedeń 1809 i 1815

  - blokada kontynentalna Wielkiej Brytanii (nabrzeża Europy oprócz Portugalii, Imperium Osmańskiego).

Ciekawostka
R1KagkRBLLefK
Pożegnanie Napoleona z gwardią imperialną (1814)
Źródło: Antoine Alphonse Montfort, Pożegnanie Napoleona z gwardią imperialną (1814), Palace of Versailles, domena publiczna.

Przed wyjazdem na Elbę, w kwietniu 1814 roku Napoleon w Fontainebleau [czyt.: fontenblo] pożegnał się z gwardią imperialną. Cesarz, bardzo z nią związany, był wzruszony, żołnierze płakali.

Ćwiczenie 10
RQiSzmFeDJisy1
Zadanie interaktywne, w którym należy wybrać kilka poprawnych odpowiedzi.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., Myrabella, licencja: CC BY-SA 3.0.
Dla zainteresowanych

Taktyka Napoleona

Swoje dalekosiężne plany Napoleon realizował za pomocą armii, tworzonej poprzez powszechny pobór do wojska. Jej rodowód sięga czasów rewolucji francuskiej. W celu sprawniejszego kierowania masami żołnierzy stosowano w niej system dywizji, czyli mniejszych od armii jednostek różnych rodzajów wojsk, zdolnych
do samodzielnego operowania. Nie ćwiczono żołnierzy w automatycznym wykonywaniu rozkazów, tylko korzystano z ich inteligencji. Armia była bardziej ruchliwa niż wojska przeciwników. Żywiła się tym, co zdobyła podczas marszu,
nie spowalniając go przez transport taborów z zaopatrzeniem. Napoleon rozpraszał swoje dywizje, więc nieprzyjaciel do końca nie znał jego planów. Umiał szybko skoncentrować wojska w miejscu i czasie, które uznał za właściwe. Jego ulubiona taktyka polegała na wbiciu się klinem między wojska nieprzyjaciela (zwykle miał
do czynienia z więcej niż jedną armią), skoncentrowaniu sił na jednym odcinku, rozbiciu go, a potem atakowaniu kolejnego. W tym czasie grupy strzelców osłaniały sformowaną w kolumny francuską piechotę. Ważną rolę w armii napoleońskiej odgrywała również artyleria, która silnym ostrzałem zmuszała żołnierzy nieprzyjaciela do ustawienia się w szeregu. Dzięki temu kawaleria francuska mogła ich atakować, a piechota – zbliżyć się do nich. Gdy docierała na odległość strzału z muszkietu, ustawiała się w szereg, aby jej ogień był najskuteczniejszy.

j0000008UZB3v25_00000062

Zamiast podsumowania

R14hyBjWLlQQv
Powstanie i upadek Napoleona
Źródło: Johann Michael Voltz, Powstanie i upadek Napoleona, Deutsches Historisches Museum.
Ćwiczenie 11
R1YrWTGDHP5K61
Zadanie interaktywne polegające na uporządkowaniu informacji w kolejności chronologicznej, przy pomocy karykatury uwidocznionej na ilustracji.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12
R1d4cCfBvb1j91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13
R15hbWhU7t3eu1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 14
RmNbvbaIf2qiD1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 15
RtEpX4CWRTcA21
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.