Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R7evMEJQTTM3S1

U nas jest fajnie

Ilustracja przedstawia cztery bocianie gniazda. W jednym znajdują się cztery bociany, w dwóch po trzy, w jednym dwa. Gniazda umieszczone są na wysokich platformach. Bociany są białe z czarnymi ogonami i czerwonymi dziobami.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kiedy cieszysz się z sukcesu narodowej drużyny sportowej lub polskiego sportowca, czujesz prawdopodobnie szczególny rodzaj radości. Razem z tobą cieszą się inni. W tym przeżyciu możesz odnaleźć poczucie wspólnoty – jeden ze składników miłości do ojczyzny.

1
Polecenie 1

Przyjrzyj się mapie Polski. Odnajdź na niej swoje województwo. Czy znasz atrakcje turystyczne swojego regionu? Jakie informacje można jeszcze dodać do mapy?

Ra1H7rXOVOtYz
1. Zachodniopomorskie Tu „ładujemy akumulatory” na piaszczystej plaży. Podążamy szlakiem historycznym po wyspie Wolin i odpoczywamy na łonie natury., 2. Pomorskie W województwie pomorskim wybieramy się w trasę szlakiem latarni morskich. Niektóre z nich można dostrzec z pokładu statków turystycznych., 3. Pomorskie W województwie pomorskim wybieramy się w trasę szlakiem latarni morskich. Niektóre z nich można dostrzec z pokładu statków turystycznych.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1
Rc6WPx6KDCQjr
Miejsce na notatkę
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY-SA 4.0.
1
Ćwiczenie 1

Utwórz zbiór skojarzeń do słowa „ojczyzna”. Zapisz wszystkie propozycje. Następnie zredaguj i zapisz własną definicję tego słowa.

uzupełnij treść
R1bHs4HKBcu7t
Ćwiczenie 2
Podziel podane wyrazy na bliskoznaczne oraz skojarzenia dla słowa „ojczyzna”. wyrazy bliskoznaczne Możliwe odpowiedzi: 1. macierz, 2. zwyczaje, 3. dom rodzinny, 4. zabytki, 5. flaga, 6. kolebka, 7. ziemia ojców, 8. hymn, 9. kraj, 10. język skojarzenia Możliwe odpowiedzi: 1. macierz, 2. zwyczaje, 3. dom rodzinny, 4. zabytki, 5. flaga, 6. kolebka, 7. ziemia ojców, 8. hymn, 9. kraj, 10. język
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Przeczytaj poniższe wypowiedzi. Jak sądzisz, jakie konkretnie działania oznacza np. troska o środowisko naturalne? A wspieranie polskiej kultury? Czy według ciebie deklaracje te świadczą o szacunku do własnego kraju? Porozmawiaj o tym z koleżanką lub kolegą.

RfnNQnCgubX5T11
Źródło: a. nn., domena publiczna.
1
Ćwiczenie 3

Zastanów się jakie zachowanie lub działania mogą świadczyć o szacunku do kraju, w którym się żyje? Zapisz dwie propozycje.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 4

Wysłuchaj nagrania recytacji wiersza Antoniego Słonimskiego pt. Ojczyzna lub zapoznaj się z jego treścią. Zastanów się, kto i w czyim imieniu mówi w tym utworze.

RV2KPVUZ6VCAY
Fragment wiersza Ojczyzna czyta Elżbieta Golińska
uzupełnij treść
OjczyznaAntoni Słonimski
Antoni Słonimski Ojczyzna

(fragment)

Są kraje, gdzie są smaczniejsze lody
I domy większe, i samochody.
Gdzie bułki bielsze od naszej bułki,
Szkoły ładniejsze od naszej szkółki.

Są kraje większe, bogatsze kraje,
Lecz nam się w domu lepiej wydaje.
Choć mamy dla nich wiele przyjaźni,
Lecz w domu zawsze jest jakoś raźniej.

tIdWrqwgV7_00000_BIB_001 Źródło: Antoni Słonimski, Ojczyzna, [w:] tegoż, 138 wierszy, Warszawa 1984, s. 73.
ROyERtjQYPDWn1
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Antoni Słonimski19761895

Antoni Słonimski

Antoni Słonimski to polski poeta, dramaturg i rysownik. Znany był ze swojego poczucia humoru, m.in. wraz z Julianem Tuwimem przygotowywał corocznie primaaprilisowe dodatki do gazety.

1
Ćwiczenie 5

Przeczytaj utwór Ojczyzna i odpowiedz na pytania:

 • Jaka jest główna myśl tego wiersza?

 • Czy zgadzasz się z osobą mówiącą w wierszu? Uzasadnij odpowiedź.

 • Co znaczą słowa: „Lecz w domu zawsze jest jakoś raźniej”?

 • Jak rozumiesz przysłowie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”?

uzupełnij treść
RMHZTIZpVdgkI
Ćwiczenie 6
Są kraje, gdzie są smaczniejsze lody I domy większe, i samochody. Gdzie bułki bielsze od naszej bułki, Szkoły ładniejsze od naszej szkółki. Są kraje większe, bogatsze kraje, Lecz nam się w domu lepiej wydaje. Choć mamy dla nich wiele przyjaźni, Lecz w domu zawsze jest jakoś raźniej.
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 6
R118klE6a0J7R
Są kraje, gdzie są smaczniejsze lody I domy większe, i samochody. Gdzie bułki bielsze od naszej bułki, Szkoły ładniejsze od naszej szkółki. Są kraje większe, bogatsze kraje, Lecz nam się w domu lepiej wydaje. Choć mamy dla nich wiele przyjaźni, Lecz w domu zawsze jest jakoś raźniej. (Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Rozwiązanie: Rymujące się pary wyrazów: lody - samochody, bułki - szkółki, kraje - wydaje, przyjaźni - raźniej.

1
Ćwiczenie 7

Policz sylaby w wyrazach rymujących się. Wynik zapisz poniżej.

uzupełnij treść
RYFSlWjMmw6QO
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY-SA 4.0.
Ćwiczenie 8
R1GhzTJbrZGJs1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 9

Wypisz wszystkie przymiotniki występujące w wierszu. Określ stopień tych przymiotników. Do czego służy użycie takiej formy? Zapisz odpowiedź w polu poniżej lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10
R1bApSt0GfGBe
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 3

Przygotuj folder reklamujący twoją miejscowość. Umieść w nim:

 • Nazwę miejscowości i nazwę regionu. Możesz dołączyć mapkę z miejscowością.

 • Opis interesujących, nietypowych, niepowtarzalnych miejsc, budowli, obiektów.

 • Opis lub wywiad z interesującymi ludźmi, mieszkającymi w twojej miejscowości.

 • Zadbaj, żeby tekst był zabawny.

 • Nie zapomnij o ilustracjach i zdjęciach – forma wizualna jest bardzo ważna.

Zaprezentuj swój folder przed całą klasą.

Polecenie 3

Przygotuj artykuł promujący twoją miejscowość. Umieść w nim:

 • Nazwę miejscowości i nazwę regionu.

 • Opis interesujących, nietypowych, niepowtarzalnych miejsc, budowli, obiektów.

 • Opis lub wywiad z interesującymi ludźmi, mieszkającymi w twojej miejscowości.

 • Zadbaj, żeby tekst był zabawny.

Zaprezentuj swój folder przed całą klasą.

RgEPypaHImlLF
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.