Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz zajęć - Uczymy się liczyć z komputerem

1. Cele lekcji:

a) Wiadomości

- podanie nazw elementów zestawu komputerowego,

- pokaz prawidłowego trzymania myszki.

b) Umiejętności

- dzieci rozpoznają cyfry, liczą w zakresie 1 – 4 czterolatki, pięciolatki, 1 – 9 sześciolatki,

- poznają elementy obsługi komputera.

2. Metoda pracy

Prezentacja

Ćwiczenia dzieci

3. Środki dydaktyczne:

Komputer, program „Klik uczy liczyć w zielonej szkole”, zadanie według scenariusza W. Dziobaszewskiego – nakładanie kulek lodów do pucharka, jednorazowy kubeczek plastikowy, karta pracy „Puchar” dla każdego dziecka, samoprzylepne wzory cyfr od 1 – 9 do naklejenia na kubeczki i karty pracy, kolorowe koła (imitujące kulki lodów) wycięte z papieru kolorowego samoprzylepnego.

4. Przebieg zajęć:

a) Faza przygotowawcza

Dzieci zajmują miejsca na przygotowanych krzesełkach przed jednym komputerem.

b) Faza realizacyjna

Nauczycielka pyta dzieci o nazwy elementów zestawu komputerowego. W przypadku nieznajomości, podaje nazwę.

Prezentuje właściwy sposób trzymania myszki podczas wykorzystywania jej – nadgarstek nie powinien być oparty o stół (ułożenie ręki pianisty).

Objaśnia zasady zadania „Nakładamy lody” z programu „Klik uczy liczyć w zielonej szkole”:

  • Klik – chłopiec przewodnik po programie, wskazuje mapę a następnie zaprasza do odwiedzenia: miasta, ogrodu, łąki, stawu, parku, domu, gór, lasu.

  • Nauczycielka wybiera dom, przechodzi do salonu, wybiera zadanie nakładanie lodów (kliknięcie myszką na pucharek z lodami).

  • Klik przedstawia trójkę dzieci (Elę, Kubę i Irka) siedzących przy stole. Poniżej widoczny jest pasek z cyframi od 0 do 9. Z prawej strony stoją w trzech rzędach pojemniki z lodami o smakach zaznaczonych graficznie. Zadaniem biorącego udział w grze jest nałożenie dzieciom lodów do pucharków. Aby dowiedzieć się, co zamawia dana osoba, trzeba na nią kliknąć myszką. Zanim nałoży się porcję lodów, trzeba zapisać zamówienie, przeciągając odpowiednie cyfry (po najechaniu na odpowiednią cyfrę kursorem, ukazuje się rączka, wciskamy lewy klawisz myszy) na pojemniki z lodami. Prawidłowy zapis umożliwia nakładanie lodów z pojemników do pucharka ( po najechaniu na pojemnik z lodami ukazuje się łyżeczka, wciskamy lewy klawisz myszy i przeciągamy łyżeczkę na puchar).

  • Klik gratuluje po prawidłowym nałożeniu lodów trójce dzieci – wracamy do salonu. Jeżeli chcemy kontynuować grę należy ponownie kliknąć myszką na pucharek z lodami.

Wspólnie z dziećmi nauczycielka powtarza ćwiczenia, zwracając uwagę na możliwość korzystania z pomocy, np. usta – powtórzenie zamówienia. Polecenia zadania wykonują wyznaczone przez nauczycielkę dzieci, korzystając z myszki (nauczycielka zwraca uwagę na prawidłowe trzymanie myszki podczas wykonywania niezbędnych czynności). Do trudniejszych zadań wybiera starsze.

Po kilku powtórzeniach przerywa grę komputerową. Informuje dzieci, że po wykonaniu przygotowanych dla nich następnych poleceń, uruchomi grę ponownie dla chętnych dzieci – w parach, dziesięć minut przed komputerem.

Rozdaje dzieciom kubeczki jednorazowe z naklejoną liczbą, pokazuje kolorowe kulki imitujące gałki lodów i proponuje zabawę – każde dziecko ma wrzucić do kubka tyle kulek, ile wskazuje liczba na kubku ( czterolatki dostają kubeczki z liczbami od 1 – 3, pięciolatki z liczbami 4 i 5, sześciolatki z liczbami 6 – 9). Dzieci wykonują zadanie samodzielnie. Nauczycielka obserwuje je i w razie potrzeby pomaga, sprawdza zgodność zawartości kubka z umieszczoną na nim liczbą. Ustawia kubeczki w dostępnym dla wszystkich miejscu.

Rozdaje dzieciom kartki formatu A4 z wydrukowanym pucharem na lody i naklejoną pod spodem liczbą, pokazuje kolorowe koła wycięte z papieru samoprzylepnego imitujące gałki lodów i prosi o pokolorowanie kredkami pucharka i naklejenie tylu kulek w dowolnych kolorach, ile wskazuje liczba pod pucharkiem. Nauczycielka obserwuje działanie dzieci, w razie potrzeby pomaga. Umieszcza na tablicy wszystkie pucharki z lodami. Przedszkolaki oglądają wykonane prace.

Nauczycielka dziękuje za wspólną zabawę i pracę. Prosi o pomoc w sprzątaniu po zajęciach. Proponuje zabawę dowolną. Chętne dzieci zaprasza do przerwanej gry, ustalając kolejność grających par. Dyskretnie obserwuje działanie dzieci.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Pucharek na lody

7. Czas trwania zajęć

45 minut

RPCy3Z529UVO2

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 31.00 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida