Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Prawie połowa procesów zachodzących w komórkach nie może się obejść bez udziału tlenu. Niestety, organizm nie potrafi go magazynować. W związku z tym układ oddechowy musi stale zaopatrywać komórki w ten życiodajny gaz.

R1O3Qk4CGZUav
Układ oddechowy człowieka.
Źródło: Przedmiotowy model 3D został opracowany przez Englishsquare.pl Sp. z o.o., w oparciu o materiał źródłowy zakupiony w ramach serwisu: www.turbosquid.com. Jakiekolwiek dalsze użycie tego modelu 3D podlega wszelkim ograniczeniom opisanym w licencji opublikowanej na przywołanej stronie internetowej, licencja: CC BY-SA 3.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • na czym polega wymiana gazowa.

Twoje cele
 • Rozpoznasz elementy budowy układu oddechowego i przedstawisz ich funkcje.

 • Określisz związek budowy elementów układu oddechowego z pełnioną funkcją.

 • Omówisz mechanizm wentylacji płuc.

 • Wyjaśnisz, na czym polega proces wymiany gazowej w płucach i tkankach.

i2JkvsGw9Q_d5e178

1. Górne drogi oddechowe

Układ oddechowy zapewnia sprawne pobieranie i transport gazów oddechowych – tlenu i dwutlenku węgla, a także wymianę gazowąwymiana gazowawymianę gazową. Składa się z górnych i dolnych dróg oddechowych oraz narządu wymiany gazowej – płuc. Do górnych dróg oddechowych należą jama nosowa oraz gardło.

R1RqFAOVNGdfl1
Budowa układu oddechowego.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wprowadzane do organizmu powietrze musi zostać ogrzane, nawilżone i oczyszczone. Drogi oddechowe mają liczne przystosowania do pełnienia tych funkcji:

 • oczyszczanie powietrza – drogi oddechowe wyścielone są nabłonkiem zaopatrzonym w rzęski i gruczoły śluzowe; do śluzu pokrywającego nabłonek przylegają drobiny kurzu i zostają sklejone; ruch rzęsek przesuwa je do gardła, skąd zanieczyszczenia zostają wykrztuszone, lub po połknięciu trafiają do przewodu pokarmowego; dodatkowo wnętrze jamy nosowej porastają włoski stanowiące barierę dla pyłów; kaszel i kichanie to sposoby na pozbycie się nadmiaru śluzu i zanieczyszczeń; drażniące substancje są usuwane przez powietrze wydobywające się z płuc pod dużym ciśnieniem, z prędkością nawet 160 km/h;

 • nawilżanie powietrza – woda zawarta w śluzie paruje i nawilża powietrze, dzięki czemu ułatwia przenikanie tlenu do krwi w płucach;

 • ogrzewanie powietrza – drogi oddechowe są dobrze ukrwione; krew oddaje ciepło powietrzu przechodzącemu przez drogi oddechowe.

RsHk5iHPEI7vu1
Nabłonek oddechowy.
Źródło: Anita Mowczan, licencja: CC BY-SA 3.0.

Gardło jest wspólną częścią układu oddechowego i pokarmowego.

1
Ćwiczenie 1
R1Z3MkOnWVaYv
Wyjaśnij, dlaczego powinniśmy oddychać nosem, a nie ustami. O jakiej porze roku jest to szczególnie ważne? (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Warto wiedzieć

Kształt nosa jest efektem przystosowania do życia w różnych warunkach klimatycznych. Ludzie pochodzący z tropików, gdzie powietrze jest wilgotne i ciepłe, mają duże otwory nosowe, a ich nosy są krótkie, szerokie i płaskie. Natomiast mieszkańcy rejonów o zimnym i suchym klimacie mają długie, wąskie nosy o wąskich nozdrzach. Dzięki takiej budowie powietrze przechodzi przez ich nosy nieco dłużej niż przez krótkie i mniej wydatne, a do dróg oddechowych trafia nagrzane i wilgotne powietrze.

i2JkvsGw9Q_d5e245

2. Dolne drogi oddechowe

Narządy dolnych dróg oddechowych to krtań, tchawica i oskrzela.

Powietrze z górnych dróg oddechowych dostaje się do krtani. To narząd głosu zbudowany z chrząstek połączonych ze sobą ruchomo za pomocą więzadeł i mięśni. Między gardłem a krtanią znajduje się ruchoma chrząstka – nagłośnianagłośnianagłośnia. Chrząstka ta działa jak zastawka, która podczas oddychania i mówienia jest uniesiona, a podczas przełykania opada i zamyka wejście do krtani. Zamknięta nagłośnia zabezpiecza drogi oddechowe przed dostaniem się do nich cząstek pokarmu.

1
Ćwiczenie 2
R1O4wVj0o3rRp
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
ReSgR12uBrGvL1
Nagłośnia podczas przełykania.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

U mężczyzn na przedniej stronie szyi, pod skórą, można zauważyć jedną z chrząstek krtani, zwaną jabłkiem Adama. Jej kształt należy do drugorzędowych cech płciowych.

Najwęższy odcinek krtani to głośniagłośniagłośnia, w której powstają dźwięki. Tworzą ją fałdy głosowe znajdujące się na bocznych ścianach krtani. Między nimi znajduje się szpara głośni. Podczas mówienia struny głosowestruny głosowestruny głosowe napinają się, a szpara głośni ulega zmniejszeniu. Wychodzące z płuc powietrze wprawia w drgania fałdy głosowe, które stają się źródłem dźwięku. Ludzka mowa powstaje przy współudziale krtani, języka, podniebienia, policzków, warg i zębów.

R16oydtOBsgge1
Szpara głośni w czasie milczenia, szeptania i mówienia.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Z krtani powietrze przechodzi do tchawicy. Ma ona kształt rury wzmocnionej z przedniej strony chrząstkami w kształcie półpierścieni. Zabezpiecza to jej ściany przed zapadaniem się. Tchawica rozgałęzia się na dwa oskrzela prowadzące powietrze do płuc.

i2JkvsGw9Q_d5e346

3. Płuca

Płuca to narząd wymiany gazowej znajdujący się w klatce piersiowej. Z zewnątrz ochrania je cienka podwójna błona, zwana opłucnąopłucnaopłucną, wypełniona niewielką ilością płynu. Zapobiega ona uszkodzeniu płuc podczas wdechów i wydechów.

Oskrzela rozgałęziają się na coraz drobniejsze oskrzeliki. Na ich końcach znajdują się pęcherzyki płucne, dlatego płuca człowieka nazywa się płucami o budowie pęcherzykowej. Skupione blisko siebie pęcherzyki tworzą strukturę podobną do kiści winogron. Jest ich ok. 600 mln i łącznie tworzą powierzchnię 90 mIndeks górny 2.

Pęcherzyki płucne otoczone są gęstą siecią naczyń włosowatych. Pomiędzy nimi a powietrzem z pęcherzyka płucnego odbywa się na drodze dyfuzjidyfuzjadyfuzji wymiana gazowa. Przenikanie tlenu do krwi i dwutlenku węgla z krwi do pęcherzyka odbywa się bardzo szybko i sprawnie, ponieważ:

 • ściany pęcherzyka i włosowatych naczyń krwionośnych zbudowane są z cienkiego nabłonka jednowarstwowego płaskiego;

 • sieć naczyń włosowatych pokrywających pęcherzyki jest bardzo gęsta;

 • pęcherzyki płucne tworzą bardzo dużą powierzchnię wymiany gazowej.

RaZYR7evL69cB1
Pęcherzyki płucne.
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 3
RjChxfmnlVTkN
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
i2JkvsGw9Q_d5e419

4. Wentylacja płuc

Jednym z najważniejszych przejawów życia jest oddychanie. U człowieka składają się na nie trzy procesy: wentylacja płuc, wymiana gazowa oraz oddychanie wewnątrzkomórkoweoddychanie wewnątrzkomórkoweoddychanie wewnątrzkomórkowe.

Podczas wentylacji następuje pobieranie i usuwanie powietrza z płuc. Powietrze bogate w tlen dostaje się do płuc podczas wdechu, a następnie, zubożone o część tlenu, w czasie wydechu jest usuwane na zewnątrz. Za wentylację płuc odpowiadają:

 • mięśnie międzyżebrowe - znajdują się pomiędzy żebrami, odpowiadają za rozszerzenia i zwężanie klatki piersiowej;

 • przepona – płaski mięsień oddechowy oddzielający klatkę piersiową od jamy brzusznej.

1
Obserwacja 1

Problem badawczy: Jak zmienia się objętość klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu?

RCMHcg5dtO4nM
Hipoteza 1 Podczas wdechu obwód klatki piersiowej rośnie, a podczas wydechu maleje., Hipoteza 2 Podczas wdechu obwód klatki piersiowej maleje, a podczas wydechu rośnie.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Co będzie potrzebne
 • twoja osoba

 • centymetr krawiecki

Instrukcja
 1. Zmierz na tej samej wysokości obwód klatki piersiowej po nabraniu powietrza i po wydechu.

 2. Połóż dłoń na mostku i obserwuj, jak zmienia się jego położenie podczas wdechu i wydechu.

 3. Połóż dłoń na żebrach po lewej stronie klatki piersiowej i obserwuj, jak zachowują się podczas wdechu i wydechu.

 4. Wyniki zanotuj w zaprojektowanej przez siebie tabeli. Uwzględnij następujące elementy obserwacji: obwód klatki piersiowej, ruch żeber, ruch mostka.

R1QvcsnZSiahN
Wyniki: (Uzupełnij). Wnioski: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Obserwacja 2

Problem badawczy: Jak zmienia się położenie przepony podczas wdechu i wydechu?

R15WzM6d2gcM3
Hipoteza 1 Podczas wdechu obwód klatki piersiowej rośnie, a podczas wydechu maleje., Hipoteza 2 Podczas wdechu obwód klatki piersiowej maleje, a podczas wydechu rośnie.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Co będzie potrzebne
 • plastikowa butelka typu PET

 • nożyczki

 • balon

 • słomka

 • 2 gumki

 • plastelina

 • cienka gumowa rękawiczka

Instrukcja
 1. Przetnij butelkę w połowie wysokości.

 2. Zrób model tchawicy i płuc: przymocuj balon do końca słomki, używając do tego gumki.

 3. Drugi koniec słomki wsuń od dołu przez szyjkę butelki.

 4. Przymocuj plasteliną słomkę wystającą ponad szyjkę butelki, aby układ był szczelny.

 5. Zrób model przepony: załóż rękawiczkę na dół przeciętej butelki, umocuj ją gumką i zawiąż jej palce.

 6. Pociągnij za rękawiczkę, a potem puść ją. Obserwuj balon znajdujący się w środku butelki.

  RJBWXGDEsoThO
  Model ilustrujący mechanizm wentylacji płuc przy użyciu takich przedmiotów, jak: plastikowa butelka po wodzie typu PET; nożyczki; balon; słomka; gumki do wiązania; plastelina. Gumowa, cienka rękawica jest zawiązana tuż pod butelką. W butelce znajduje się niebieski balonik, który jest przymocowany za pomocą plasteliny do słomki. Słomka wystaje ponad szyjkę butelki. Kiedy dłoń pociąga za rękawiczkę, objętość balonika wewnątrz się zmienia.
R19wKzJjauEFQ
Wyniki: (Uzupełnij). Wnioski: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Podczas wdechu przepona kurczy się i obniża, natomiast mięśnie międzyżebrowe kurczą się i podnoszą żebra. Dzięki temu rośnie objętość klatki piersiowej i następuje zassanie powietrza do płuc.

Przy wydechu przepona rozluźnia się i unosi, mięśnie międzyżebrowe również się rozluźniają. Żebra opadają, a powietrze wypychane jest na zewnątrz.

Ruchy przepony są automatyczne, ale w pewnym zakresie mogą być świadomie modyfikowane, np. podczas nurkowania i śpiewu.

RvidRz4sdgapY1
Na krótkim filmie pokazany jest wdech i wydech z boku i od przodu. Podczas wdechu leżąca pod żebrami przepona się obniża, a żebra i mostek unoszą się. Podczas wydechu przepona się unosi, a żebra i mostek opadają w dół.

Wentylacja płucwentylacja płucWentylacja płuc, oparta na rytmicznych wdechach i wydechach, to proces zachodzący bez udziału świadomości. Jej tempo zależy od zawartości dwutlenku węgla we krwi – wzrost jego stężenia zwiększa częstość oddechów.

W czasie spoczynku człowiek wykonuje ok. 12‑16 oddechów na minutę, pobierając i usuwając za każdym razem ok. 0,5 l powietrza. Ilość powietrza, jaką są w stanie zmieścić płuca dorosłego człowieka, wynosi zwykle 4,5 l u mężczyzn i 3,2 l u kobiet. Pojemność płuc jest wskaźnikiem wydolności organizmu i zależy od wieku, płci, sprawności fizycznej, a także wdychania dymu papierosowego.

Warto wiedzieć

U palaczy tytoniu dochodzi do zanikania ścianek pomiędzy sąsiednimi pęcherzykami płucnymi. Z tego powodu pojemność płuc rośnie, ale zmniejsza się powierzchnia wymiany gazowej.

1
Ćwiczenie 4
RkCUe3tui5puU
Wyjaśnij, dlaczego wdech jest aktem czynnym a wydech – biernym. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
i2JkvsGw9Q_d5e589

5. Wymiana gazowa

Powietrze wdychane i wydychane różni się procentową zawartością niektórych gazów. Jest to efekt wymiany gazowej, która zachodzi w płucach i tkankach.

Kierunek oraz tempo dyfuzji gazów zależą od różnicy ciśnień. Każdy gaz przenika ze środowiska o wyższym ciśnieniu do środowiska o niższym ciśnieniu.

Wymiana gazowa w płucach

Po wdechu w pęcherzykach płucnych ciśnienie tlenu jest wyższe niż w krwi dopływającej do płuc. To powoduje, że tlen na drodze dyfuzji przechodzi przez ściany pęcherzyków płucnych i naczyń włosowatych do krwi, a następnie przez błony erytrocytów do ich wnętrza, gdzie jest wiązany z hemoglobiną.

Na tej samej zasadzie odbywa się dyfuzja dwutlenku węgla do pęcherzyków płucnych. Następnie jest on wydalany z organizmu razem z wydychanym powietrzem.

Wymiana gazowa w tkankach

Ciśnienie tlenu w tkankach jest niższe niż we krwi, która dopływa do nich naczyniami krwionośnymi z płuc, dlatego tlen dyfunduje z krwi do komórek, gdzie wykorzystywany jest jako substrat do oddychania komórkowego.

W wyniku oddychania komórkowego powstaje dwutlenek węgla, który przenika z komórek do krwi, a następnie transportowany jest do pęcherzyków płucnych.

Galeria przedstawiająca schematy wymiany gazowej

1
11
Doświadczenie 1

Problem badawczy: Jak zmienia się ilość dwutlenku węgla we wdychanym i wydychanym powietrzu?

RpSM3Uz2T8fZ9
Hipoteza 1 W powietrzu wdychanym jest więcej dwutlenku węgla niż w powietrzu wydychanym., Hipoteza 2 W powietrzu wdychanym jest mniej dwutlenku węgla niż w powietrzu wydychanym.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Co będzie potrzebne
 • 3 zlewki

 • słomka

 • woda wapienna

 • gumowa gruszka

Próba kontrolna

 • zlewka z wodą wapienną.

Próba badawcza

 • zlewka z wodą wapienną, do której wdmuchiwane jest przez słomkę powietrze z płuc,

 • zlewka z wodą wapienną, do której wdmuchiwane jest przez gruszkę powietrze atmosferyczne.

Instrukcja
 1. Do wszystkich zlewek wlej taką samą objętość wody wapiennej.

 2. Wodę wapienną w pierwszej zlewce pozostaw niezmienioną.

 3. Wdmuchuj przez słomkę powietrze do wody wapiennej w drugiej zlewce.

 4. Obserwuj, po jakim czasie roztwór zmętnieje.

 5. Za pomocą gruszki pompuj powietrze atmosferyczne do wody wapiennej w trzeciej zlewce.

 6. Obserwuj, po jakim czasie roztwór zmętnieje.

 7. Wskaż, w której zlewce szybciej nastąpiło zmętnienie roztworu.

  RRaoRGffabpPE
  Zestaw badawczy.
  Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R6AvA3IQ0vSo6
Wyniki: (Uzupełnij). Wnioski: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 5
R17Qc7OYSuBSu
Skład powietrza wdychanego i wydychanego.
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY-SA 3.0.
Rdv1T9kVCEUrd
Osobie, która nie oddycha, udziela się pomocy, wdmuchując do jej ust powietrze. Wyjaśnij, dlaczego ten zabieg jest skuteczny, skoro powietrze pochodzące z ust ratownika jest zużyte. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Pęcherzyki płucne od środka powleka substancja zbudowana z białek i tłuszczów, która zapobiega zapadaniu się ścian pęcherzyków podczas wydechu i uławia ich rozszerzanie się podczas wdechu.

i2JkvsGw9Q_d5e701

Podsumowanie

 • Układ oddechowy składa się z górnych i dolnych dróg oddechowych oraz płuc, w których zachodzi wymiana gazowa.

 • W drogach oddechowych znajduje się urzęsiony i produkujący śluz nabłonek, dzięki któremu powietrze jest oczyszczane, nawilżane i ogrzewane.

 • W krtani znajduje się głośnia, w której powstaje głos.

 • Wentylacja płuc odbywa się dzięki pracy mięśni międzyżebrowych i przepony.

 • Wymiana gazowa w płucach i tkankach odbywa się na drodze dyfuzji.

 • Wymiana gazowa w płucach zachodzi między pęcherzykiem płucnym a krwią.

 • Wymiana gazowa w tkankach zachodzi między komórkami budującymi tkanki a krwią.

Praca domowa

11
Ćwiczenie 1
R1Jnc3CQkQWj8
Wyjaśnij, dlaczego budowa płuc człowieka umożliwia dostarczanie do organizmu dużej ilości tlenu, czyli zapewnia efektywną wymianę gazową. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 2
RjTAOcR6IGNIh
Wyjaśnij, na czym polega rola przepony i mięśni międzyżebrowych w wentylacji płuc. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 3
R13Te9CYa0NmC
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
i2JkvsGw9Q_d5e778

Słownik

dyfuzja
dyfuzja

swobodne przenikanie cząsteczek jednej substancji do drugiej, zachodzące od stężenia większego do mniejszego i prowadzące do wyrównania stężenia

głośnia
głośnia

znajduje się w krtani; najwęższy odcinek krtani zaopatrzony w struny głosowe, stanowi miejsce powstawania głosu

nagłośnia
nagłośnia

ruchoma chrząstka zamykająca wejście z gardła do krtani podczas połykania pokarmów

oddychanie wewnątrzkomórkowe
oddychanie wewnątrzkomórkowe

ciąg reakcji zachodzących w każdej żywej komórce, polegających na rozkładzie substancji pokarmowych i uwolnieniu zgromadzonej w nich energii

opłucna
opłucna

podwójna błona pokrywająca płuca, zbudowana z tkanki łącznej

struny głosowe
struny głosowe

2 fałdy błony śluzowej przyczepione do chrząstek krtani (głośni), ograniczające szparę głosową

wentylacja płuc
wentylacja płuc

rytmiczne napełnianie płuc powietrzem podczas wdechu i usuwanie z nich powietrza podczas wydechu

wymiana gazowa
wymiana gazowa

proces polegający na pobraniu z otoczenia tlenu i wydaleniu dwutlenku węgla

i2JkvsGw9Q_d5e929

Zadania

11
Ćwiczenie 1
R1QtS953IHP3f
zadanie interaktywne
Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 2
RgO4DWz2TaG8U
zadanie interaktywne
Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 3
RYAXLJHpdBqtd
zadanie interaktywne
Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 4
RD12EyHEY0tJo
Osłuchiwanie płuc.
Źródło: National Cancer Institute, licencja: CC BY-SA 3.0.
RIan7bAzoLHVj
zadanie interaktywne
Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑azure

Notatnik

RSwWpdOibK1Ad
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.