Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R16Y2EIxsUWSr

Unie polsko-litewskie XIV/XV wiek

Temat: Unie polsko‑litewskie XIV/XV

Oś czasu:

R1TWhc9DT3gOM
Unia
Definicja: Unia

personalna (łac. persona – osoba) – związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego monarchę, prezydenta lub inny organ władzy, przy zachowaniu przez te państwa odrębności prawnej, politycznej, a niekiedy także ustrojowej.

Zadanie 1

Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie, a następnie wykonaj polecenia.

R1EEfelRajxzs

Atlas historyczny, www.wlaczpolske.pl

RagDdmQc0mwHK
Ćwiczenie 1
Wymień nazwy stolic Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1. Stolica Królestwa Polskiego to Tu uzupełnij 2. Stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego to Tu uzupełnij
R1XfCVRleFXOv
Ćwiczenie 2
Wymień nazwy miejscowości, w których pod koniec XIV i na początku XV w. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zawierały unie Tu uzupełnij Tu uzupełnij
ROVAdAdosIaj5
Ćwiczenie 3
zadanie interaktywne
Do pobrania

Unie polsko‑litewskie XIV / XV wiek - karta programowa z komentarzem metodycznym, wiedza o Polsce w szkole podstawowej - plik pdf

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida