Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wyobrażasz sobie świat bez elektryczności? Nie działałyby nie tylko komputery czy lampy. Gdybyśmy nie umieli wytwarzać prądu elektrycznego, to nie mielibyśmy latarek, suszarek, lodówek. Samochody by nie jeździły, a samoloty nie latały. Otacza nas ogromna liczba urządzeń, które potrzebują zasilania elektrycznego. Skąd zatem bierze się prąd?

RMdWEfDLRNiKW
Żarówka świeci tylko wtedy, gdy jest podłączona do źródła prądu
Źródło: Caleb Roenigk, dostępny w internecie: Flickr, licencja: CC BY 2.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • jaką energią zasilane są urządzenia elektryczne;

 • przykłady urządzeń elektrycznych;

 • jakie są źródła prądu elektrycznego.

Twoje cele
 • Wyjaśnisz, co to jest napięcie elektryczne, jaka jest jego jednostka oraz na czym polega przepływ prądu elektrycznego.

 • Wykażesz różnice między prądem stałym i przemiennym.

 • Zbudujesz prosty obwód elektryczny z wykorzystaniem przewodników i izolatorów.

iHO59a5hYb_d5e216

1. Prąd elektryczny w naszym domu

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch cząstek o ładunku elektrycznym - jonów lub elektronów - w przewodnikach. Przepływ tych cząsteczek powodowany jest przez różnicę potencjałówróżnica potencjałówróżnicę potencjałów. Umowny kierunek prądu przyjmujemy od bieguna dodatniego do bieguna ujemnego.

W domu znajduje się wiele urządzeń elektrycznych. Każde należy zasilić prądem – ale skąd go wziąć? Urządzenia potrzebują odpowiedniego dla siebie źródła prąduźródło prąduźródła prądu o określonym napięciu. Wielkość napięcia podaje się w woltach i oznacza literą „V”, np. 230 V oznacza napięcie 230 woltów. Takie właśnie napięcie pojawia się we wszystkich gniazdkach elektrycznych w Polsce.

Ciekawostka

W USA, Japonii i niektórych państwach Ameryki Południowej napięcie w gniazdkach wynosi 110 woltów. 

Na każdym urządzeniu elektrycznym znajduje się informacja o parametrach technicznych takiego urządzenia (m.in. jakiego zasilania potrzebuje).

RcLpcog0Ja7yP
Przykładowa tabliczka znamionowa zawierająca wszystkie istotne parametry techniczne danego urządzenia oraz informacje dotyczące sposobu jego użytkowania
Źródło: EnglishSquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Napięcie w gniazdku pochodzi z elektrowni. W życiu codziennym wykorzystujemy także inne źródła prądu, różniące się napięciem elektrycznym oraz typem prądu, jaki możemy uzyskać.

ROSZOBJmuzmms
Animacja przedstawiająca lampę, której przewód podłączany jest do gniazdek, o różnym napięciu.
Ciekawostka

Prąd elektryczny potrafią wytwarzać niektóre zwierzęta. Zdolność ta służy im do orientacji w środowisku, a także do polowania. Węgorz elektryczny wytwarza napięcie ok. 600 V, które jest niebezpieczne dla człowieka. Sum elektryczny posiada możliwość wytwarzania napięcia elektrycznego 300–400 V.

iHO59a5hYb_d5e262

2. Prąd stały i przemienny

Wokół nas możemy znaleźć źródła dwóch rodzajów prądu – prądu stałego i przemiennego. Napięcie prądu stałegoprąd stałyprądu stałego nie zmienia się. W przypadku prądu przemiennegoprąd przemiennyprądu przemiennego napięcie zmienia się bardzo szybko (około 50–60 razy na sekundę, a czasami znacznie szybciej).

Źródłami prądu stałego są baterie i akumulatory. Urządzenia takie noszą wspólną nazwę ogniw. Zachodzą w nich przemiany chemiczne, które pozwalają na wytworzenie prądu pozwalającego na zasilanie urządzeń o niewielkiej mocy. Trudno przesyłać prąd stały na duże odległości. Dlatego napięcie w gniazdkach jest źródłem prądu przemiennego. Taki prąd można przesyłać na znaczne odległości i zasilać w ten sposób urządzenia o dużej mocy.

R1Fvlq6IgUdkn
Prąd stały oznacza się linią prostą lub literami DC, zaś przemienny falką (~) lub literami AC
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
iHO59a5hYb_d5e301

3. W jaki sposób świeci żarówka?

RV5ZJhfGCwtBP1
Ćwiczenie 1
Zaznacz substancje, które przewodzą prąd elektryczny.
Źródło: James St. John, Jonathan Zander, Alchemist-hp, dostępny w internecie: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R2cCFiHvCGUYk
Ćwiczenie 1
Możliwe odpowiedzi: 1. żelazo, 2. drewno, 3. miedź, 4. mosiądz
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby urządzenie elektryczne zaczęło działać, trzeba je podłączyć do odpowiedniego źródła energii elektrycznej za pomocą przewodów. Należy więc zbudować obwód elektrycznyobwód elektrycznyobwód elektryczny. Obwód elektryczny tworzą: źródła prądowe i napięciowe, przewody elektryczne, wyłączniki oraz odbiornik.

Najważniejszą częścią obwodu elektrycznego jest źródło prądu zwane inaczej źródłem napięcia. Bez źródła napięcia elektrycznego w obwodzie nie popłynie prąd elektryczny i włączone w obwód urządzenie elektryczne nie będzie działać. Kolejnym elementem układu jest odbiornik energii elektrycznejodbiornik energii elektrycznejodbiornik energii elektrycznej. Odbiornikami są wszystkie urządzenia działające przy wykorzystaniu energii elektrycznej, np. żarówka, telewizor, żelazko czy grzejnik elektryczny. Przewód elektrycznyprzewód elektrycznyPrzewód elektryczny to nic innego jak drut przewodzący prąd.

Obwód elektryczny
Doświadczenie 1

Zbudowanie obwodu elektrycznego.

Co będzie potrzebne
 • cytryna,

 • gwóźdź miedziany,

 • gwóźdź ocynkowany,

 • 2 krótkie przewody,

 • dioda LED.

Instrukcja
 1. Wbij gwoździe w cytrynę tak, by się nie stykały.

 2. Do każdego gwoździa przymocuj przewód.

 3. Wolne końce przewodów połącz z diodą. Co obserwujesz?

Podsumowanie

Cytryna z gwoździami działa jak źródło prądu. Sok zawarty w cytrynie pod wpływem kontaktu z określonymi metalami uruchamia reakcję elektrochemiczną i powstaje prąd. Dzięki temu służy jako podstawa do zbudowania obwodu elektrycznego.

R1EkcZGsgB4MY
Bateria wykonana z dwóch cytryn
Źródło: Nevit Dilmen, dostępny w internecie: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
11
Polecenie 1

Zdecyduj, czy wyłącznik jest niezbędnym elementem obwodu elektrycznego.

uzupełnij treść
iHO59a5hYb_d5e407

4. Przewodnik czy izolator?

Zastanawiające jest, dlaczego jedne materiały wykorzystuje się do budowy przewodów elektrycznych, a inne do tworzenia izolacji tych przewodów. Wyjaśnienie jest proste: wewnętrzny element ma za zadanie przewodzić prąd elektryczny, natomiast izolacja powinna chronić nas przed porażeniem, ponieważ sama nie przewodzi prądu elektrycznego.

Jak już wiesz, niektóre ciała bardzo dobrze przewodzą prąd elektryczny. Nazywamy je przewodnikamiprzewodnik elektrycznościprzewodnikami prądu elektrycznego. Inne ciała nie przewodzą prądu – te nazywamy izolatoramiizolatorizolatorami elektrycznymi. Znajdują one zastosowanie jako materiały zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym i zapewniają izolację przewodów elektrycznych (osłona przewodnika).

Sprawdźmy wspólnie, jakie przedmioty wokół nas są przewodnikami elektrycznymi, a jakie izolatorami. Wykorzystajmy w tym celu obwód elektryczny, jednak zamiast wyłącznika włączać będziemy do obwodu różnego rodzaju przedmioty.

Wykrywanie przewodników
Doświadczenie 2

Wykrywanie przewodników.

Co będzie potrzebne
 • płaska bateria,

 • 3 przewody,

 • żarówka LED,

 • grafit,

 • gumka do wycierania,

 • aluminiowa łyżeczka,

 • zapałka.

Instrukcja
 1. Połącz przewodem jeden z biegunów baterii z metalowym wkrętem żarówki.

 2. Połącz drugi kabel z drugim biegunem baterii, a trzeci – z metalowym zakończeniem żarówki.

 3. Wolne końce kabli przykładaj do różnych przygotowanych przedmiotów.

11
Polecenie 2

Po przeprowadzeniu doświadczenia zanotuj, kiedy żarówka świeciła.

uzupełnij treść
Podsumowanie

Jeżeli materiał, z którego wykonany jest dany przedmiot, jest przewodnikiem elektrycznym, to żarówka się zaświeci. Jeżeli jest izolatorem elektrycznym, żarówka się nie zaświeci.

R58f1kDTgLop5
Układ do sprawdzania przewodnictwa elektrycznego
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY 3.0.
RWKI4KKw2QYgw
Kabel składa się z drutu będącego przewodnikiem (najczęściej jest to miedź) oraz osłony wykonanej z izolatora, np. gumy lub PCV. Dzięki temu możemy wziąć kabel do ręki bez obawy, że porazi nas prąd
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Przepływ prądu przez niektóre substancje, np. niektóre gazy (hel, neon, ksenon), sprawia, że zaczynają one się jarzyć. Zjawisko to wykorzystuje się w budowie lamp. Jeśli do zamkniętego w rurce gazu przyłoży się napięcie elektryczne, to gaz zacznie świecić.

RPAyCKWifamad
Barwa światła neonu zależy od tego, jaki gaz został użyty: czerwona to neon, różowawa - hel, ksenon natomiast świeci na niebieskofioletowo
Źródło: Jan Mehlich, dostępny w internecie: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
iHO59a5hYb_d5e509

Podsumowanie

 • Źródło prądu wytwarza prąd o określonym napięciu.

 • Do zasilania urządzeń elektrycznych używa się prądu stałego lub przemiennego.

 • Każde urządzenie potrzebuje odpowiedniego dla siebie źródła prądu.

 • Podstawowymi elementami obwodu elektrycznego są: źródło prądu, odbiornik energii elektrycznej, przewody elektryczne.

 • Aby przez obwód przepłynął prąd, obwód musi być zamknięty.

 • Materiały dobrze przewodzące prąd elektryczny to przewodniki, natomiast źle przewodzące prąd to izolatory.

iHO59a5hYb_d5e589
bg‑azure

Praca domowa

111
Ćwiczenie 1

Podaj po trzy przykłady przedmiotów ze swojego otoczenia, które mogą być izolatorami lub przewodnikami elektryczności.

uzupełnij treść
11
Ćwiczenie 2

Wymień źródła prądu elektrycznego jakie są lub mogłyby być wykorzystywane w Twoim domu.

uzupełnij treść
iHO59a5hYb_d5e589

Słownik

izolator
izolator

substancja, która nie przewodzi prądu elektrycznego, np. tworzywa sztuczne, porcelana

obwód elektryczny
obwód elektryczny

zestaw elementów elektrycznych połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi, złożony co najmniej ze źródła prądu i odbiornika

odbiornik energii elektrycznej
odbiornik energii elektrycznej

każde urządzenie działające przy wykorzystaniu energii elektrycznej

prąd przemienny
prąd przemienny

prąd, którego kierunek i natężenie zmieniają się w czasie z określoną częstotliwością

prąd stały
prąd stały

prąd, którego natężenie nie zmienia się w czasie

przewodnik elektryczności
przewodnik elektryczności

ciało dobrze przewodzące prąd elektryczny, np. miedź, aluminium, srebro

przewód elektryczny
przewód elektryczny

przewód wykonany najczęściej z drutu miedzianego (lub innego przewodnika elektrycznego), pokrytego warstwą izolatora

różnica potencjałów
różnica potencjałów

różnica energii potencjalnej między dwoma punktami w obwodzie. Wielkość tej różnicy (wyrażona w woltach) określa, ile energii potencjalnej istnieje i może zostać wykorzystane do przemieszczania elektronów z jednego określonego punktu do drugiego

źródło prądu
źródło prądu

element obwodu elektrycznego wytwarzający napięcie, np. sieć energetyczna zakończona gniazdkiem elektrycznym, bateria, akumulator, dynamo

iHO59a5hYb_d5e739

Zadania

1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RMaiUTSHPuwes1
Wskaż, które stwierdzenie jest prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Akumulatory wykorzystują przemiany zachodzące w ich wnętrzu do wytworzenia prądu elektrycznego., 2. Akumulatorów nie należy ładować za pomocą ładowarek., 3. Elektrownia wiatrowa wytwarza prąd elektryczny dzięki wytwarzaniu ciepła., 4. Niektóre zwykłe baterie można ładować za pomocą ładowarek akumulatorowych.
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 2
Rsunxx8GSTkjp1
Spośród wymienionych niżej elementów wybierz ten, który może być źródłem energii w obwodzie elektrycznym: Możliwe odpowiedzi: 1. bateria, 2. żarówka, 3. przewód elektryczny, 4. izolator, 5. wyłącznik
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 3
R1eFcz68GWBNY
Dobierz do nazwy elementu obwodu jego symbol graficzny.
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
Rvkf2ajxAYd5g
Ćwiczenie 3
Wersja alternatywna ćwiczenia: Zaznacz tworzywa, które są izolatorami prądu. Możliwe odpowiedzi: 1. porcelana, 2. drewno, 3. woda destylowana, 4. krew, 5. tkanka mięśniowa, 6. metal
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RkEzshEIpTDTT2
Ćwiczenie 4
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Składa się z źródła napięcia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej i przewodów elektrycznych., 2. Jego wielkość podaje się w woltach., 3. Z niej pochodzi napięcie w gniazdku., 4. Wyróżniamy prąd stały i..., 5. Prąd stały oznaczamy linią..., 6. Metal, z którego może być wykonany przewód elektryczny., 7. Substancja, która nie przewodzi prądu elektrycznego.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 5
R1qfmrUM1258L1
Łączenie par. Wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.. Obwód elektryczny będzie działał bez źródła prądu elektrycznego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gdy obwód elektryczny jest zamknięty, może przez niego przepływać prąd elektryczny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Obwody elektryczne mogą być budowane na podstawie schematów elektrycznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
R9evLfQDQd4WN2
Ćwiczenie 6
Zaznacz, do którego gniazdka powinna zostać podłączona lampa.
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY 3.0.
RkYO64FLK9est
Ćwiczenie 6
Wersja alternatywna ćwiczenia: Zaznacz, do którego gniazdka powinna zostać podłączona lampa 230 V. Możliwe odpowiedzi: 1. 230 V, 2. 110 V, 3. 80 V
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 7
RG2342F0mmQMa1
Przyporządkuj podpisy do podanych oznaczeń.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RHaCziytFxvFn
Ćwiczenie 7
Przyporządkuj podpisy do podanych właściwości.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RnKRS8Ul49FqF31
Ćwiczenie 8
Łączenie par. Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.. W elektrowniach wodnych prąd powstaje dzięki gwałtownemu schłodzeniu wody.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W elektrowniach wiatrowych prąd powstaje dzięki energii wiatru, który porusza łopatkami turbiny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W elektrowni węglowej prąd powstaje dzięki spalaniu węgla, którego ciepło ogrzewa wodę – woda paruje, a para wodna porusza łopatkami turbiny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: licencja: CC BY 3.0.
iHO59a5hYb_d5e589
bg‑azure

Notatnik

RtxOs7ysjja8s
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.