Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Utrwalenie prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania

 1. Cele lekcji

 1. Wiadomości

Uczeń:

 • zna pojęcie: rozdzielność mnożenia względem dodawania,

 • zna zasady stosowania prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania.

 1. Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi zastosować prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania w praktyce,

 • potrafi ułożyć treść zadania do rysunku,

 • potrafi pracować samodzielnie,

 • potrafi logicznie myśleć.

 1. Metoda i forma pracy

Pokaz, pogadanka, ćwiczenia, praca z całą klasą, praca indywidualna.

 1. Środki dydaktyczne

Kolorowa kreda, 4 plansze.

 1. Przebieg lekcji

 1. Faza przygotowawcza

Nauczyciel zawiesza na tablicy planszę (załącznik 1). Uczniowie podchodzą do niej i kolorową kredą wpisują brakujące działania. Następnie prowadzący umieszcza na tablicy drugą planszę (załącznik 2), a uczniowie wpisują brakujące liczby, przy czym strzałka ciągła oznacza: dodaj 5, a przerywana: odejmij 3.

 1. Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel zawiesza na tablicy planszę (załącznik 3). Zadanie uczniów polega na ułożeniu treści zadania do ilustracji i rozwiązaniu go. Prowadzący rozdaje puste kartki. Każdy uczeń próbuje samodzielnie wykonać to zadanie. Po 10 minutach ochotnicy czytają swoje prace. Nauczyciel wspólnie z pozostałymi uczniami wybiera najciekawsze rozwiązanie. Autor pracy pisze na tablicy treść i rozwiązanie zadania.

 2. Uczniowie przerysowują do zeszytu ilustrację z planszy i zapis z tablicy.

 3. Przerwa śródlekcyjna – uczniowie stoją obok ławek, śpiewają piosenkę pod tytułem: „Nitka”(załącznik 4), następnie ruszają za nauczycielem i maszerują za nim między ławkami w ustalonym porządku.

 4. Uczniowie pod okiem nauczyciela rozwiązują zadania z ćwiczeń na stronie 64 podręcznika z ćwiczeniami (patrz: bibliografia).

 1. Faza podsumowująca

Uczniowie przypominają jakie prawo matematyczne stosowali na dzisiejszej lekcji i jakie korzyści z niego wynikają w praktyce. Następnie nauczyciel czyta głośno wiersz Joanny Kulmowej pod tytułem: „Myśliciel”(załącznik 5). Po wysłuchaniu utworu uczniowie próbują odpowiedzieć na pytanie, czym różni się myślenie konstruktywne od marzycielstwa i „bujania w obłokach”, oraz który rodzaj myślenia jest bardziej przydatny w szkole, a w szczególności na matematyce.

 1. Bibliografia

1. Faliszewska J., Moja szkoła. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego, klasa 3, część2, MAC EDUKACJA S.A., Kielce, 2000.

2. Lenkiewicz K., Wybór wiersy okolicznościowych dla klas I – III, WSiP, Warszawa 1994.

3.Trześniowski R., Gry i zabawy ruchowe, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1987.

 1. Załączniki

 1. Plansze do rachunku pamięciowego

załącznik 1.

załącznik 2.

 1. Plansza do zadania

załącznik 3.

 1. Zabawa ze śpiewem: „Nitka”

załącznik 4.

Nitko, nitko, hej niteczko.

Zwijaj mi się równiuteńko,

W ładne kółko mi się zwiń,

Tylko mi się nie zerwij.

 1. Wiersz J. Kulmowej: „Myśliciel”

załącznik 5.

Proszę pani, ja się bardzo dziwię,

Ja tę dwóję mam niesprawiedliwie.

Ja umiałem i , mówiąc ściśle,

ja tę dwóję mam za to, że myślę.

Myślę w domu i na drodze, i gdzie da się,

A najwięcej, proszę pani, myślę w klasie.

Myślę; osiem…ale czego osiem?

Myślę: osiem piegów mam na nosie.

Myślę: ile w mrowisku mrówek?

Myślę: ile będzie jeszcze klasówek?

Myślę: ile mógłbym zjeść czekoladek?

Ile lat ma najstarszy pradziadek?

Ile włosów właściwie ma człowiek?

Ile myśli mi chodzi po głowie?

Ile kropek mieć może biedronka?

Ile minut jest jeszcze do dzwonka?

Myślę, myślę napisałem: „Klasówka”

I dalej ani słówka.

Więc jeżeli uchodzę za lenia,

To na skutek myślenia.

 1. Czas trwania lekcji

45 minut

 1. Uwagi do scenariusza

brak

R1ONA7k11cTLl

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 161.84 KB w języku polskim
RIsWbqrfbxvRm

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 1.35 MB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida