Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RwZbYvxeagEUn1
Na ilustracji znajduje się krzak dzikiej róży. Jest to rozłożysty krzew. Jego pędy przewieszają się ku ziemi i mają hakowato zakrzywione ciernie. Krzew dekorują wydłużone, czerwone owoce. W tle jest widoczny las.
Dzika róża
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Przyroda, kojąca przepełnione smutkiem dusze dekadentów, stanowiła źródło inspiracji. Nie tylko była piękną dekoracją poetyckich wzruszeń, lecz przede wszystkim stawała się gąszczem symboli, znaczeń nierzadko trudnych do rozszyfrowania i dotyczących kondycji człowieka w świecie.

Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
  • czym jest symbol i czym różni się od alegorii, przygotuj kilka przykładów;

Ron7JbyT5YBTf
(Uzupełnij).
  • informacje na temat dzikiej róży i limby, sprawdź, jak wyglądają i w jakich warunkach rosną;

R1D6QjJ5XNUwG
(Uzupełnij).
  • na podstawie dostępnego źródła symbolikę łabędzia i wyjaśnij ją.

RxiYHisvR8hlu
(Uzupełnij).
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach

Ćwiczenie 1

Wyjaśnij, dlaczego przyroda tatrzańska stanowiła źródło inspiracji dla młodopolskich twórców.

RacazkDhsclGO
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, czy była to przyroda błoga i spokojna, czy też – groźna i niepokojąca. Uzasadnij swoją wypowiedź.

R1Im7RWzeMv6Z
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Kontemplacja tatrzańskiej przyrody wyzwalała w twórcach przemyślenia. Określ, czego one dotyczyły.

RDB6o6RCDWUpb
(Uzupełnij).

Tomik poetycki Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach opublikowany został w 1898 roku we Lwowie. W tym czasie Jan Kasprowicz odchodził w swej twórczości
od tematyki społecznej, naturalistycznej, i kierował się w stronę symbolizmu pełnego wizyjności.

Krzak dzikiej róży w Ciemnych SmreczynachJan Kasprowicz
Jan Kasprowicz Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach

I
ciemnosmreczyńskichj0000000F6B2v23_000tp001ciemnosmreczyńskich skał zwaliska,
Gdzie pawiookie drzemią stawy,
Krzak dzikiej róży pąs swój krwawy
Na plamy szarych złomów ciska.

U stóp mu bujne rosną trawy,
Bokiem się piętrzy turniaj0000000F6B2v23_000tp002turnia śliska,
Kosodrzewinyj0000000F6B2v23_000tp003Kosodrzewiny wężowiska
Poobszywały głaźne ławy...

Samotny, senny, zadumany,
Skronie do zimnej tuli ściany,
Jakby się lękał tchnienia burzy.

Cisza... O liście wiatr nie trąca,
A tylko limba próchniejąca
Spoczywa obok krzaku róży.

II
Słońce w niebieskim lśni krysztale,
Światłością stały się granity,
Ciemnosmreczyński las spowity
W bladobłękitne, wiewne fale.

Szumna siklawaj0000000F6B2v23_000tp004siklawa mknie po skale,
Pas rozwijając srebrnolity,
A przez mgły idą, przez błękity,
Jakby wzdychania, jakby żale.

W skrytych załomach, w cichym schronie,
Między graniamij0000000F6B2v23_000tp005graniami w słońcu płonie,
Zatopion w szum, krzak dzikiej róży...

Do ścian się tuli, jakby we śnie,
A obok limbę toczą pleśnie,
Limbę, zwaloną tchnieniem burzy.

III
Lęki! wzdychania! rozżalenia,
Przenikające nieświadomy
Bezmiar powietrza!... Hen! na złomy,
Na blaski turnic, na ich cienia

Stado się kozic rozprzestrzenia;
Nadziemskich lotów ptak łakomy
Rozwija skrzydeł swych ogromy,
Świstak gdzieś świszcze spod kamienia.

A między zielska i wykroty,
Jak lęk, jak żal, jak dech tęsknoty,
Wtulił się krzak tej dzikiej róży.

Przy nim, ofiara, ach! zamieci,
Czerwonym próchnem limba świeci,
Na wznak rzucona świstem burzy...

IV
O rozżalenia! o wzdychania!
O tajemnicze, dziwne lęki!...
Ziół zapachniały świeże pęki,
Od niw liptowskich, od Krywania.

W dali echowe słychać grania:
Jakby nie z tego świata dźwięki
Płyną po rosie, co hal miękki
Aksamit w wilgną biel osłania.

W seledyn stroją się niebiosy,
Wilgotna biel wieczornej rosy
Błyszczy na kwieciu dzikiej róży.

A cichy powiew krople strąca
Na limbę, co tam próchniejąca
Leży, zwalona wiewem burzy...

j0000000F6B2v23_00000_BIB_001 Źródło: Jan Kasprowicz, Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1973, s. 130–132.
Polecenie 1

Omów treść każdej z czterech strof. Postaraj się upodobnić wywód do opisu obrazu jakiegoś dziewiętnastowiecznego malarza.

RnUPxZ3GFadld
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 4

Nazwij gatunek literacki reprezentowany przez utwory z cyklu Krzak dzikiej róży.

RhmnudFOBuKJ1
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5
RQvbygVyM2O1v1
Dopasuj kolory do poszczególnych części cyklu Jana Kasprowicza (niektóre barwy mogą się powtarzać). I Możliwe odpowiedzi: 1. ciemnozielony, 2. seledynowy, 3. złoty, 4. szary, 5. żółty, 6. biały, 7. czerwony, 8. czerwony, 9. błękitny, 10. srebrny II Możliwe odpowiedzi: 1. ciemnozielony, 2. seledynowy, 3. złoty, 4. szary, 5. żółty, 6. biały, 7. czerwony, 8. czerwony, 9. błękitny, 10. srebrny III Możliwe odpowiedzi: 1. ciemnozielony, 2. seledynowy, 3. złoty, 4. szary, 5. żółty, 6. biały, 7. czerwony, 8. czerwony, 9. błękitny, 10. srebrny IV Możliwe odpowiedzi: 1. ciemnozielony, 2. seledynowy, 3. złoty, 4. szary, 5. żółty, 6. biały, 7. czerwony, 8. czerwony, 9. błękitny, 10. srebrny
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Napisz, z jaką techniką malarską kojarzy się obrazowanie tych wierszy. Wyjaśnij,
na czym ta technika polega.

RBjP7NE6UOJ2z
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 7

Podaj tytuł przynajmniej jednego poznanego wcześniej utworu, który charakteryzuje się podobnym sposobem przedstawiania świata.

R1aIE0eih4xSd
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 8

Wymień cechy limby i róży, zaprezentowanych w wierszach Jana Kasprowicza.

RxQLwAnTowr9o
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 9

Określ, w jakich warunkach rośnie każda z tych roślin. W jakich warunkach istnieją natomiast w dziele Jana Kasprowicza?

RdwV5Cla4bXVf
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 10

Wskaż powody, dla których autor sonetów zestawił te dwa byty.

RnNZNfmS0eZyi
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 11
R1VKKN1K7x9FH1
Określ symbolikę krzaku dzikiej róży i limby. Dopasuj odpowiednie epitety. KRZAK DZIKIEJ RÓŻY Możliwe odpowiedzi: 1. śmierć, 2. starość, 3. trwanie, 4. przemijanie, 5. życie, 6. piękno, 7. młodość, 8. brzydota LIMBA Możliwe odpowiedzi: 1. śmierć, 2. starość, 3. trwanie, 4. przemijanie, 5. życie, 6. piękno, 7. młodość, 8. brzydota
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12

Wyjaśnij wymowę cyklu Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach.

RGyoHyr7Awlmi
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 13

Wyjaśnij, jaką filozofię zawarł w nim młodopolski poeta. Odpowiedź uzasadnij.

RkYBPYj7QNAkf
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 14

Wyjaśnij, jaka refleksja na temat ludzkiej egzystencji wynika z tych wierszy. Odpowiedź uzasadnij.

R13NIzv4lLNbn
(Uzupełnij).
j0000000F6B2v23_000tp001
j0000000F6B2v23_000tp002
j0000000F6B2v23_000tp003
j0000000F6B2v23_000tp004
j0000000F6B2v23_000tp005
JPOL_E3_E4_Konteksty

Płynęły białe łabędzie...

Bogusław Butrymowicz19651872

Bogusław Butrymowicz

Młodopolski poeta, który zaistniał dzięki opublikowanemu w 1898 roku w czasopiśmie 'Życie' wierszowi Białe łabędzie. Butrymowicz wydał dwa tomy poezji: Poezje oraz Za słońcem, jednak szczególne uznanie zyskał dzięki przekładom literatury antycznej (tłumaczył m.in. dzieła Eurypidesa i Arystofanesa).

Białe łabędzieBogusław Butrymowicz
Bogusław Butrymowicz Białe łabędzie

Po wodzie bladolazurowej,
Kędy się sennie nurt przetacza,
Jak wiecznie jedna myśl tułacza –
Płynęły białe łabędzie...

Lato strącało kwiat lipowy
Na biel ich skrzydeł sinośnieżną –
Ciszą... tęsknotą wód przybrzeżną
Płynęły białe łabędzie...

Wiecznie tę samą w wodzie linię
Żłobiły ciała ich łyskliwe,
Bez ruchu skrzydeł, jak nieżywe,
Płynęły białe łabędzie...

Po wodzie bladolazurowej,
Po sennej ciszy błędnych fal,
W melancholijnym, długim rzędzie,
Jak biały smutek Chrystusowy,
Niewypłakany nigdy żal –
Pływają białe łabędzie...

Słońce matowym złotem błyska;
Czasem lipowy spadnie puch,
Więznąc na fali miękkiej grzędzie,
Ciche – przez środek uroczyska,
Niby wcielenie łez i skruch
Pływają białe łabędzie...

Wysoko wznosząc szyje gięte,
Z wzrokiem utkwionym w stromy brzeg,
Wciąż jednym kręgiem jak w obłędzie:
Przez strugi nieme i zaklęte –
Ciągle te same z wieku w wiek
Pływają białe łabędzie...

...Oto znów biały zastęp płynie
Bez ruchu skrzydeł, wody bluzgu
Zda mi się – jakby po mym mózgu
Płynęły białe łabędzie...

Ciche i białe... Nieskalanie,
Zawsze tą samą wąską linią,
Zaczarowaną w sen świątynią –
Płynęły białe łabędzie...

I nie wiem: sen li to czy trwanie?
Fala przypomnień o brzeg bije,
A z nią, przepiękne wznosząc szyje,
Pływają białe łabędzie...

j0000000F6B2v23_00000_BIB_002 Źródło: Bogusław Butrymowicz, Białe łabędzie, [w:] tegoż, Antologia liryki Młodej Polski, Wrocław 1990, s. 57–58.
R13GmBodg8Z0u
Pięć łabędzi
Źródło: Otto Eckmann [czyt. otto ekman], domena publiczna.
Ćwiczenie 15

Omów budowę wiersza Bogusława Butrymowicza Białe łabędzie.

RihxttcBfhnlH
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 16

Określ nastrój utworu.

R15UIQkqAV2N1
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 17

Opisz świat przedstawiony. Jaka kolorystyka w nim dominuje?

R1KG8xSmeWxvJ
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 18

Scharakteryzuj tytułowe łabędzie.

R1Pwbfwd7kVdo
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 19

Podaj tytuł poznanego wcześniej wiersza z XIX wieku, w którym pojawił się motyw ptaka.

RQjUEzzfvKe5y
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 20

Napisz, co symbolizuje ten ptak.

RPrk4valVcSUu
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 21

Zinterpretuj fragment: 'Zda mi się – jakby po mym mózgu/Płynęły białe łabędzie...'.

R7P8NHkhJybof
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 22

Wyjaśnij symbolikę tytułowych łabędzi. Uzasadnij swoją odpowiedź.

RRkLATeER5tdL
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 23

Zastanów się i napisz, czy istnieje jedna interpretacja wiersza Bogusława Butrymowicza.

R1PYI45Qdffz4
(Uzupełnij).
Polecenie 2

W krótkiej notatce wyjaśnij, co jest istotniejsze – treść, znaczenie Białych łabędzi czy wizyjność i nastrojowość tego wiersza. Uzasadnij swoje stanowisko.

RLicIrDk0jCOn
(Uzupełnij).
Charles Baudelaire
JPOL_E3_E4_Preteksty

Impresjonizm

Sposób obrazowania, który pojawił się w Krzaku dzikiej róży Jana Kasprowicza, można zaobserwować w twórczości wielu impresjonistów. Zafascynowani przemianami rzeczywistości, jakie dokonują się o różnych porach dnia lub roku, często malowali oni jeden obiekt lub krajobraz w kilku wariantach. Przeprowadzali dogłębne studium tematu wybranego przez siebie i udowadniali, że rzeczywistość jest różnorodna i zmienna.

Cykl Katedra w Rouen [czyt. ruą] Claude’a Moneta [czyt. klod mone], liczący trzydzieści jeden obrazów, to jedno z najważniejszych dzieł malarstwa impresjonistycznego. Francuski twórca malował gotycką katedrę w latach 1893‑1894, skupiając się nie, jak dotychczasowi artyści, na jej architektonicznym kunszcie,
ale na obserwacji gry światła o różnych porach dnia i roku.
W podobny sposób Monet stworzył inne cykle, np.: Dworzec Saint‑Lazare [czyt. są lazar], Parlament Londyński, Topole czy Stogi siana.

Ćwiczenie 24

Określ, na podstawie grafik lub ich opisów, w jakich porach dnia została przedstawiona świątynia. Zwróć uwagę na zmieniające się kolory i detale.

RMDO2AB0hIZ8K
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Odszukaj i przeanalizuj kolejny cykl tego typu stworzony przez Moneta lub innego impresjonistę (np. Camille’a Pissarra).

RQjQeN0ycS3uQ
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Określ, jaką funkcję pełni światło w różnych porach dnia w malarstwie impresjonistycznym.

R5wCeuYkVKSgg
(Uzupełnij).
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Polecenie 4

Stwórz cykl zdjęć tego samego obiektu lub krajobrazu o różnych porach dnia i w odmiennych warunkach atmosferycznych.

RXytTAyPOuX5X
(Uzupełnij) (Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 4

Opisz ten sam obiekt lub krajobraz w różnych porach dnia i w odmiennych warunkach atmosferycznych.

RAY2lvLxVXfRR
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Zrób wystawę swoich impresjonistycznych fotografii. Przeanalizuj efekty swoich prac.

RmkHK5p90HW15
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Określ, czym inspirowali się fotografowie impresjonistyczni.

R1pLGQZzHpGHJ
(Uzupełnij).
Polecenie 6

Napisz wypowiedź argumentacyjną na temat: 'Młodopolska przyroda – bliska czy daleka człowiekowi?'. W pracy odwołaj się do:

  • wybranej lektury obowiązkowej;

  • sensu wiersza Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach Jana Kasprowicza;

  • wybranych kontekstów.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 400 wyrazów.

R1Bg3cgurPpmz
(Uzupełnij).
Polecenie 7

Przygotuj 15‑minutową wypowiedź na temat malarstwa impresjonistycznego.

R7FwPrkhpFtw6
(Uzupełnij).
R1Llh2ekehwjI1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji. Słowa klucze: Jan Kasprowicz, Tatry, przyroda, symbol, symbolizm, dekadentyzm, impresjonizm, Bogusław Butrymowicz, łabędź, Claude Monet.

R1E8ojQ1kls2Y
(Uzupełnij).