Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

W kręgu bogów olimpijskich. Z wizytą u Zeusa i Hery

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna treść „Mitologii” Jana Parandowskiego (rozdziały: „Bogowie olimpijscy,”,”Królestwo podziemia”, „Stworzenie świata”),

 • zna atrybuty, funkcje, zadania oraz miejsca kultu głównych bogów olimpijskich,

 • zna wizerunki bogów przedstawione w sztuce.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • przytoczyć z tekstu odpowiednie fragmenty mówiące o sposobach czczenia bogów przez człowieka,

 • zinterpretować tekst,

 • odnieść dzieła plastyczne, rzeźby do wizerunku literackiego bogów,

 • wskazać różnice między dziełem malarskim a omawianym tekstem literackim.

2. Metoda i forma pracy

Heureza, przekład intersemiotyczny, elementy wykładu, praca w grupach

3. Środki dydaktyczne

Kartki z imionami bogów, które zostaną rozdane uczniom (Zeus, Atena, Afrodyta, Hermes, Hades, Hefajstos, Ares, Artemida, Apollo, Eros, Demeter, Charty).

Obrazy przedstawiające wizerunki bogów – Fidiasz

Parandowski J, Mitologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1950

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Prosi o zapisanie tematu w zeszytach.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel zadaje węzłowe pytania dotyczące charakterystyki bogów olimpijskich:

 • Jakie cechy boskie, posiadają bogowie?

 • W jaki sposób bogowie podzielili się władzą?

 • Kto sprawuje najwyższą władzę?

 • Jaki tryb życia prowadzili bogowie?

 • Dlaczego bogowie są wyjątkowi?

 • Czym się zajmowali?

 1. Uczniowie sporządzają w zeszytach graficzną notatkę dotyczącą drzewa genealogicznego bogów: Zeusa, Hery, Posejdona, Reji, Kronosa, Hadesa, Demeter, Hestii.

 2. Uczniowie oglądają obrazy prezentujące bogów. Konfrontują dzieła z tekstem.

 3. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy kilkuosobowe, każda z nich otrzymuje karteczki z imionami bogów. Zadaniem zespołów jest scharakteryzować bogów (pochodzenie, przydomek, zakres obowiązków, cechy charakteru, atrybuty) i przyporządkowywać im miejsca kultu. Uczniowie pracują z tekstem „Mitologii”. Sporządzają notatkę w formie tabeli, wykresu, punktów. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów, odpowiada na pytania, rozwiewa wątpliwości.

 4. Lider grypy przedstawia wyniki wspólnej pracy – prezentacja na forum klasy. Reszta uczniów sporządza krótką notatkę. Nauczyciel ocenia pracę grup.

 5. Uczniowie otrzymują tabelkę (załącznik 1), którą uzupełniają, posiłkując się zdobytymi na lekcji informacjami.

c) Faza podsumowująca

Uczniowie zapisują temat pracy domowej.

5. Bibliografia

J. Parandowski, Mitologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1950.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1.

Bogowie

Atrybuty, miejsca kultu, przydomek, zakres obowiązków

Funkcje

Zeus

Hera

Posejdon

Demeter

Hades

Hefajstos

Ares

Apollo

Artemida

Eros

b) Praca domowa

Napisz, jak wygląda dzień na Olimpie od poranku aż do zachodu słońca.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R1bWXALzxGTa3

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 94.21 KB w języku polskim
R3HMKZPehJQ0R

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 22.00 KB w języku polskim