Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

W obronie ojczyzny

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • rozpoznaje formy osobowe i nieosobowe czasownika,

 • wie, jak należy zachować się w miejscach pamięci narodowej,

 • wie, jak należy mierzyć odcinki z dokładnością do milimetra.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • ustala czas i miejsce akcji,

 • umie porządkować zdania zgodnie z przebiegiem wydarzeń,

 • uzasadnia wybór głównego bohatera utworu,

 • wymyśla inny tytuł opowiadania,

 • dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w zakresie 200,

 • pisze wyrazy z óu ze słuchu,

 • tworzy akompaniament perkusyjny do piosenki,

 • wyszukuje fragmenty tekstu na dany temat.

c) Postawy:

Uczeń:

 • przestrzega ustalonych zasad zabawy,

 • jest dumny, że jest Polakiem,

 • pamięta o rocznicach i świętach narodowych,

 • składa kwiaty i zapala znicze w miejscach pamięci narodowej.

2. Metoda i forma pracy

Metody: słowna (praca z tekstem, rozmowa), oglądowa (pokaz, obserwacja), problemowa (działanie praktyczne, drama, wycieczka).

Praca indywidualna i zbiorowa.

3. Środki dydaktyczne

Kaseta audio (Wesoła szkoła, klasa 3), instrumenty muzyczne, opowiadanie, kredki, farby, papier kolorowy, szmatki, nożyczki.

a) Faza przygotowawcza

 1. Oglądanie wystawy związanej z II wojną światową (albumy, zdjęcia, różne dokumenty). Jakie pamiątki z okresu II wojny światowej znajdują się w twojej miejscowości lub w okolicy?

 2. Rozmowa na temat II wojny światowej z uwzględnieniem udziału dzieci w walce
  z wrogiem.

b) Faza realizacyjna

 1. Słuchanie wzorowego czytania opowiadania Orzeł (podręcznik, s 36‑37). Ustalenie czasu i miejsca akcji.

 2. Rozmowa dotycząca treści opowiadania:

 • Dlaczego żołnierze w takim napięciu śledzili losy orła?

 • Czego był dla nich znakiem?

 1. Wyszukiwanie w tekście odpowiednich fragmentów. Głośne czytanie
  z odpowiednią intonacją. Jaki fragment opowiadania zrobił na tobie największe wrażenie i dlaczego?

 2. Dłuższe wypowiedzi uczniów na temat: Jakim ptakiem był orzeł, tytułowy bohater opowiadania?

 3. Orły – ptaki chronione.

 4. Porządkowanie zdań zgodnie z przebiegiem akcji.

 5. Wyraziste czytanie opowiadania. Rozpoznawanie w zdaniach czasowników.

 6. Łączenie rzeczownika: orzeł z wybranymi czasownikami. Osobowe i nieosobowe formy czasownika.

 7. Przepisywanie do zeszytów trzech ostatnich zdań opowiadania. Ćwiczenia
  w kształtnym pisaniu.

 8. Słuchanie piosenki żołnierskiej: Rozszumiały się wierzby płaczące. Akompaniament perkusyjny w rytmie ćwierćnut.

 9. Określanie nastroju panującego w utworze.

 10. Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek w zakresie 200:

 • 40 + 70 = 200 – 90 =

 • 80 + 60 = 190 – 50 =

 • 90 + 50 = 170 – 80 =

 • 120 + 60 = 150 – 70 =

 • 130 + 70 = 160 – 80 =

 1. Wyrażanie w scenkach dramowych różnymi środkami pozawerbalnymi uczuć smutku, radości, zadowolenia, nadziei.

 2. Wyszukiwanie w tekście opowiadania wyrazów z rz wymiennym.

 3. Wycieczka do miejsc pamięci narodowej. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

 4. Ilustrowanie wybranego wydarzenia. Łączenie znanych dzieciom technik plastycznych: kredki, farby, wydzieranka, szmatki. Wystawka i ocena prac uczniów.

 5. Wymyślanie innego tytułu opowiadania.

 6. Mierzenie odcinków. Milimetry.

 7. Pisanie ze słuchu wyrazów z óu:

 • górnik, podwórko, ogórek, pagórek, królik, rów, stół, naród, szóstka, ogród, piórnik, jaskółka, Kraków, majówka, córka;

 • lusterko, zupa, cukierki, burak, sukienka, gumka, buty, smutny, pusty, kura, uczeń, jutro, krasnoludek, kubek, kulka.

c) Faza podsumowująca

Wyszukiwanie w tekście czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej.

5. Bibliografia

 1. Dobrowolska H., Dziabaszewski W., Konieczna A., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 3. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2001.

 2. Dobrowolska H., Dziabaszewski W., Wasilewska K., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 3. Karty pracy ucznia. Część 1, WSiP, Warszawa 2001.

 3. Hanisz J., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 3. Matematyka. Część 1, WSiP, Warszawa 2001.

 4. Konieczna A., Grodzka‑Jurczyk E., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 3. Przewodnik metodyczny. Część 1, WSiP, Warszawa 2001.

 5. Talarczyk E., Zbiór gier i zabaw matematycznych dla klas I‑III. Przykłady zastosowania, ODN, Białystok 1985.

6. Załączniki

Zadanie domowe

Nauczę się pięknie opowiadać opowiadanie: Orzeł.

7. Czas trwania lekcji

3 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz zajęć przeznaczony jest dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej.

R1Q1vG1PQjJo4

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 106.46 KB w języku polskim
R1KAR4pykAh3y

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 24.00 KB w języku polskim