Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1ZB9G2fx9qFO
W państwie Jagiellonów
Oś czasu:
RFDweGnNO6t5U
Zadanie 1.

Przyjrzyj się poniższym ilustracjom, a następnie wykonaj polecenie.

R1DaBwhNObDIX
RyYxKwMOT23NL

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cranach_the_Younger_Sigismund_I_the_Old.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kazimerzjagiello.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kanclerz.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cranach_the_Younger_Sigismund_II_Augustus.jpg

R19cEdcZSvtPu
Ćwiczenie 1
Uszereguj chronologicznie monarchów z dynastii Jagiellonów, rozpoczynając od tego, który panował najwcześniej. Elementy do uszeregowania: 1. ilustracja 1, 2. ilustracja 4, 3. ilustracja 3, 4. ilustracja 2
Zadanie 2.

Przyjrzyj się poniższym ilustracjom, a następnie odpowiedz na pytania.

R12dvkyqrT1qd
Rf0h9CuXQaBbS

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_geocentryczna#/media/File:Bartolomeu_Velho_1568.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Cellarius_Harmonia_Macrocosmica_‑_Scenographia_Systematis_Copernicani.jpg

RBKPudvvbCdtf
Ćwiczenie 2
Ro9K0l2JfoxA6
Ćwiczenie 3
RIVEEQNSM20SI
Ćwiczenie 4
Do pobrania:

W państwie Jagiellonów - karta pracy z komentarzem metodycznym z wiedzy o Polsce szkoła podstawowa - plik w formacie pdf

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida