Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R10x214jaBOO2
ROHm4SfVFvJi7
Linia chronologiczna

Wprowadzenie Mieszko I

Zapewne pamiętasz legendę o Piaście Kołodzieju i jego synu Siemowicie. Otóż w tej legendzie kryje się ziarenko prawdy, ponieważ pierwszy, wymieniony w kronikach książę Polski, czyli Mieszko I uważał się za prawnuka Piastowego syna! Mieszko wiedział, że dla wzmocnienia pozycji swojego państwa niezbędne będzie przyjęcie wiary chrześcijańskiej. Poślubił czeską księżniczkę Dobrawę i przyjął chrzest w 966 roku. Potem nową wiarę zaczęli przyjmować jego poddani.

RuysgsJp0BiLB
Źródło 1. Mapa. Polska Mieszka I, CARTE
Źródło 2. Relacja Ibrahima ibn Jakuba o państwie Mieszka I [fragment]

A co się tyczy kraju [Mieszka I], to [jest] on najrozleglejszy z krajów [słowiańskich]. Obfituje on w żywność, mięso, miód, i rolę orną [...]. Ma on trzy tysiące pancernych [podzielonych na] oddziały. Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują. A gdy jednemu z nich urodzi się dziecko, on [tj. Mieszko] każe mu wypłacać żołd od chwili urodzenia [dosł. w godzinie, w której się rodzi], czy będzie płci męskiej czy żeńskiej. A gdy [dziecię] dorośnie, to jeżeli jest mężczyzną, żeni go i wypłaca za niego dar ślubny ojcu dziewczyny, jeżeli zaś jest płci żeńskiej [dosł. kobietą], wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu. A dar ślubny [jest] u Słowian znaczny [...]. Jeżeli mężowi urodzą się dwie lub trzy córki, to one [stają się] powodem jego bogactwa, a jeżeli mu się urodzi dwóch chłopców, to [staje się] to powodem jego ubóstwa.

RNBh4iQRxbSsr
Źródło 3. Pomnik na Rondzie Jazdy Polskiej w Warszawie upamiętniający 1000 lat Jazdy Polskiej przedstawiający pancernego z drużyny Mieszka I oraz ułana z okresu II Rzeczypospolitej

[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Pomnik_Jazdy_Polskiej_1.jpg]

Ćwiczenia
Na podstawie źródła 1.
Ćwiczenie 1

Wymień ziemie, które Mieszko I przyłączył do swego państwa.

Ćwiczenie 2

Wymień sąsiadów Polski. Wskaż, z kim państwo Mieszka I graniczyło od zachodu, południa, wschodu i od północy.

Ćwiczenie 3

Jak wyobrażasz sobie zaślubiny Mieszka I z księżniczką czeską Dobrawą? Przedstaw tę ceremonię w formie plastycznej.

Na podstawie źródeł 1‑3.
Ćwiczenie 4

Czego możemy dowiedzieć się o państwie Mieszka I z relacji Ibrahima ibn Jakuba? Dlaczego dla księcia tak ważni byli jego wojowie?

Ćwiczenie 5

Czy Mieszko I był dobrym władcą? Przedstaw swoją argumentację.

Praca domowa
Ćwiczenie 6

Do którego wydarzenia z najnowszej historii Polski, po 1989 roku, możesz porównać decyzję Mieszka I o przyjęciu chrześcijaństwa? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Do którego wydarzenia z najnowszej historii Polski, po 1989 roku, możesz porównać decyzję Mieszka I o przyjęciu chrześcijaństwa? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Warto zapoznać się

Mieszko I – początki państwa polskiego

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida