Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki
RzK39KlLj9gqe
Temat: W Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Cz.2.
Oś czasu:
R1LI2cw3sRfU1
Polska i Litwa w XVI w., CARTE
R1Vfax0qXDjH6
Zadanie 1.

Przyjrzyj się poniższym zdjęciom warszawskich pomników, a następnie wykonaj polecenia.

R1XVVDvKiXACx
Rm3CjGfYVmkON
Ćwiczenie 1
R18ATRzynV3qt
Ćwiczenie 2
RaowRBivj0Btd
Ćwiczenie 3
Wyznania Rzeczypospolitej Obojga Narodów
R1Aw6PIScPEOO
RmAjpCPB8AE8K
Ćwiczenie 4
Zadanie 2.

Przyjrzyj się zdjęciu przedstawiającemu miejsce kultu, a następnie wykonaj polecenie.

RmbDnRUB9Ucgx
RgvTwKjO2frDI
Ćwiczenie 5
Warto przeczytać

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Pierwsze wolne elekcje

Jan III Sobieski pod Wiedniem

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida