Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki
RzK39KlLj9gqe
Oś czasu:
R1LI2cw3sRfU1

Polska i Litwa w XVI w., CARTE

R1Vfax0qXDjH6
Zadanie 1.

Przeczytaj fragment tekstu jednego z najważniejszych dokumentów w dziejach naszego kraju, a następnie wykonaj polecenia.

1. Oznajmujemy tym listem naszym wszem ninie i na potem będącym ludziom, […].

3. Iż już Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, a także nieróżna, ale spolona Rzeczpospolita, która się z dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła.

4. A temu obojem narodowi, żeby już wiecznymi czasy jedna głowa, jeden pan i jeden król spólny rozkazował, który spólnymi głosy od Polaków i Litwy obran, […]

8. Sejmy i rady ten obój naród ma zawżdy wspólne koronne pod królem polskim, panem swym, […] i radzić o  spólnych potrzebach tak na sejmie, jako i bez sejmu, w Polsce i w Litwie.

M. Ferenc, Epoka nowożytna. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001, s. 109‑111.

Wskaż prawidłowe zakończenia zdań.
R1Mp7akFja3c0
Ćwiczenie 1
RjhiRh9sFOj2a
Ćwiczenie 2
RybdjJqKo3zmA
Ćwiczenie 3
Zadanie 2.

1. Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom i powiedz, które z polskich miast przedstawiają?

R12M6reJvbQL3
Rfh7zcwiALqCt
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Opisz ilustracje wskazując co według Ciebie jest najbardziej istotne w kontekście przedstawionego tematu.

Wyznania Rzeczypospolitej Obojga Narodów

R1Aw6PIScPEOO
Warto przeczytać

Droga do unii realnej

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida