RVU1GjP5MqDpZ
Na zdjęciu znajduje się budynek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zimowej scenerii, z wysokimi oknami, kilkukondygnacyjny, ogrodzony z zewnątrz. Budowla stanowi część kompleksu budynków parlamentarnych i jest w kształcie prostokątnym. Z dala wyłania się fragment górnej części budynku Sejmu RP.

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Budynek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło: Michał Józefaciuk, licencja: CC BY-SA 3.0.

Wirtualny spacer po Senacie

RdwruwVkRWUHY
Wycieczka wirtualna po Senacie
Senat – panorama
Źródło: PANORAMIX, licencja: CC BY 3.0.

Senat

Senat, czyli izba wyższa parlamentu Rzeczypospolitej, powstał z Rady Królewskiej, która była organem doradczym władcy. Początki istnienia Rady sięgają wieku XIV. W tym czasie senatorami byli najwyżsi dostojnicy państwa i biskupi.

Trwałe uformowanie Senatu i ustalenie kompetencji tej izby historycy datują na początek wieku XVI. Obradom Senatu przewodniczył król za pośrednictwem marszałka wielkiego koronnego - pierwszego ministra państwa polskiego. Podczas nieobecności władcy obrady izby prowadził prymas, który w czasie bezkrólewia był interrexem, czyli zastępował panującego.

W czasie I Rzeczypospolitej senatorowie uczestniczyli w pracach ustawodawczych, w polityce zagranicznej i sądzie sejmowym.

Miejscem obrad izby od 1573 roku do czasu rozbiorów państwa były najczęściej siedziby władcy. Senat istniał do 1794 roku, tj. do powstania kościuszkowskiego.

W II Rzeczypospolitej instytucja Senatu została przywrócona dzięki zapisom konstytucji marcowej z 1921 roku. Senatorów wybierano w wyborach powszechnych - w sumie pięć razy, aż do wybuchu wojny w 1939 r.

W 1946 roku władze komunistyczne zniosły Senat na podstawie sfałszowanych wyników tzw. referendum ludowego. Przez ponad 40 lat Sejm był jedyną izbą polskiego parlamentu. 4 czerwca 1989 r., dzięki umowom zawartym przy Okrągłym Stole, odbyły się wybory nie tylko do Sejmu, ale też do Senatu pierwszej kadencji. Głosowanie zakończyło się ogromnym sukcesem „Solidarności”, której udało się wprowadzić aż 99 (na 100) przedstawicieli do izby wyższej parlamentu.

Miejscem posiedzeń nowopowstałego Senatu była początkowo Sala Kolumnowa w Sejmie. Obecnie Senat ma swoją własną siedzibę, usytuowaną tuż obok budynku Sejmu przy ulicy Wiejskiej.

Do izby wyższej parlamentu RP wybieranych jest 100 senatorów, w wyborach powszechnych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych, na czteroletnią kadencję.

Korytarz Marszałkowski

Budynki parlamentu łączy reprezentacyjny Korytarz Marszałkowski. Jego sufit wspiera się na dwóch rzędach kolumn zwężających się ku dołowi ustawionych wzdłuż ścian. Po jego obu stronach znajdują się wejścia do gabinetów prezydenta i premiera, a także do czterech dużych sal: Konstytucji 3 Maja, Wojciecha Trąmpczyńskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Macieja Rataja. Od strony Senatu korytarz zamyka ozdobna żelazna krata zaprojektowana przez architekta Jana Mizerskiego. Korytarz ten jest najdłuższym hallem w budynkach parlamentu – ma 176 m.

Wiszące schody

Ozdobą budynku Senatu są marmurowe, spiralne schody zaprojektowane na początku lat 50‑tych, przez architekta Bohdana Pniewskiego. Dzięki oryginalnemu pomysłowi sprawiają wrażenie niezwykle lekkich. „Serce hallu stanowi spiralna klatka schodowa. Ma niezależną konstrukcję i wygląda niczym rzeźba obłożona białym marmurem, ozdobiona kutymi balustradami z metalu. Jest też jednym z najciekawszych rozwiązań architektonicznych w całym kompleksie zabudowań polskiego parlamentu” – zachwyca się Jerzy S. Majewski w Spacerowniku po Senacie.

Sala Obrad

W 1989 roku izbie wyższej parlamentu RP – Senatowi, przydzielono jeden z budynków sejmowych, który zaprojektowano z przeznaczeniem na bibliotekę. Zespół architektów pod kierownictwem Andrzeja Kaliszewskiego zaplanował przebudowę i adaptację, z założeniem, że projekt nie może kontrastować z architekturą wnętrz sejmowych. Z trzech sal na I piętrze budynku stworzono jedną o powierzchni 220 m2. Na tej przestrzeni umieszczono 100 foteli dla senatorów w układzie amfiteatralnym, stół prezydialny z mównicą oraz około 40 miejsc dla gości. Wystrój i kolorystykę sali dostosowano do pozostałych wnętrz. Cechuje je staranne wykonanie detali i spokojna kolorystyka - połączenie bieli, szarości i brązu. Senatorowie mają przed sobą okna z widokiem na skarpę wiślaną. Podczas obrad okna są zasłaniane, ponieważ trudno byłoby przez wiele godzin patrzeć pod światło na mównicę i stół prezydialny umieszczone na tle okien. Salę upiększają lustra ze srebrnymi kandelabrami, które pełnią także funkcję użytkową: za nimi znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla służb technicznych odpowiedzialnych za nagrania, nagłośnienie i oświetlenie. Godło i laska marszałkowska: Nad stołem prezydialnym w Sali Obrad zawieszono godło Polski zaprojektowane, podobnie jak laska marszałkowska, przez architektów, a wykonane przez Cech Rzemiosł Artystycznych w darze dla odrodzonego Senatu III Rzeczpospolitej. Laska marszałka Senatu została zrobiona z mahoniu i ze srebra, zdobią ją ważne dla historii Polski daty: 3 V 1791 r. - uchwalenie Konstytucji 3 maja, 11 XI 1918 r. - odzyskanie przez Polskę niepodległości, 4 VI 1989 r. - pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory do Senatu. Laskę wieńczy stylizowana, pozłacana korona piastowska Kazimierza Wielkiego z czterema bursztynami. Za stołem prezydialnym zasiada marszałek prowadzący obrady oraz sekretarze Senatu. Miejsca poniżej stołu prezydialnego i mównicy przeznaczone są dla pracowników Kancelarii Senatu: stenografów, prawników i informatyków. Specjalne miejsce zostało przeznaczone dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnia je flaga państwowa oraz wizerunek orła wyhaftowany według wzoru z przedwojennego sztandaru prezydenta. Każdy senator ma swoje miejsce oznaczone mosiężną tabliczką z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem. Na pulpicie znajduje się urządzenie do głosowania. Wyniki głosowań wyświetlane są na dwóch tablicach umieszczonych nad drzwiami sali. Rozmiary wnętrza przesądziły o ograniczeniu liczby miejsc przeznaczonych dla członków rządu, ekspertów, dziennikarzy i publiczności. Po drugiej stronie hallu znajduje się gabinet marszałka Senatu i jego sekretariat. Do sali obrad przylega obszerna sala recepcyjna. Po lewej stronie znajdują się kuluary, w których senatorowie w czasie przerwy w obradach mogą odpocząć, omówić różne sprawy, spotkać się z dziennikarzami. Na ścianie w kuluarach Senatu umieszczono portrety kolejnych marszałków Senatu od 1922 r.

Wiszące schody, piętro

Warto zatrzymać się na chwilę przy końcu schodów. Gdy spojrzymy w dół, zobaczymy, jak tworzą one tunel zakończony siedmioramienną gwiazdą. Z kolei gdy podniesiemy głowę do góry, ujrzymy kręgi na suficie. Tak jakby schody przeglądały się w wodzie. Warto przyjrzeć się też niezwykłemu układowi ornamentów umieszczonych w balustradzie. Wokół schodów, podobnie jak na niższej kondygnacji, widzimy obszerny hall i wejście do sali im. Władysława Raczkiewicza.

Sala im. Raczkiewicza

Sala konferencyjna im. Władysława Raczkiewicza mieści się na drugim piętrze budynku Senatu. Jest ona, jak wszystkie sale w budynku Senatu, nowoczesna i ascetyczna. Zdobią ją jedynie zdjęcia pokazujące najważniejsze wydarzenia z życia patrona sali. W. Raczkiewicz żył w latach 1885–1947, był działaczem politycznym i społecznym, uczestniczył w wojnie z bolszewikami w 1920 r., w dwudziestoleciu międzywojennym trzykrotnie sprawował funkcję ministra spraw wewnętrznych. Wybrany do Senatu w 1930 r., objął stanowisko marszałka izby wyższej. Od 30 września 1939 r. do 1947 r. był pierwszym Prezydentem RP na emigracji.

Struktura Senatu RP

Senat Rzeczypospolitej Polskiej – druga izba parlamentu (tradycyjnie nazywana izbą wyższą). Senat na równych prawach z Sejmem RP współtworzy Zgromadzenie Narodowe.

Zasiada w nim 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w tajnym głosowaniu, w stu jednomandatowych okręgach. Z każdego okręgu wybierany jest tylko jeden senator. Kadencja Senatu RP, tak samo jak kadencja Sejmu RP, trwa cztery lata. Jeśli kadencja sejmu zostaje skrócona, także rozwiązywany jest senat.

Wybierać swojego reprezentanta do senatu może każdy obywatel posiadający prawa wyborcze po ukończeniu 18. roku życia. Startować w wyborach do Senatu RP można dopiero po ukończeniu 30 lat.

Na czele izby wyższej parlamentu stoi Marszałek Senatu RP, który jest wybierany w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, na pierwszym posiedzeniu senatu. W większości krajów demokratycznych parlamenty są dwuizbowe. Izba wyższa (odpowiednik naszego senatu) ma w wielu przypadkach mniejsze kompetencje. W Wielkiej Brytanii to izba wybitnych osobistości, w krajach federacyjnych jest to często izba regionów, gdzie deputowani reprezentują swoje małe ojczyzny bardziej niż konkretne partie polityczne.

Czy Senat jest potrzebny?

Senat RP ma prawo do inicjatywy ustawodawczej, ale najważniejszym jego zadaniem jest korekta procesu ustawodawczego ustaw skierowanych do senatu przez Sejm RP. Zgodnie z konstytucją, ustawę uchwaloną przez sejm Marszałek Sejmu RP przekazuje Senatowi RP, który ma 30 dni na przyjęcie jej bez zmian, uchwalenie poprawek bądź odrzucenie w całości. Poprawki Senatu RP uważa się za przyjęte, jeśli Sejm RP nie odrzuci ich bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Senat RP zatwierdza też wybieranych przez sejm szefów najważniejszych instytucji państwowych
(m.in. Najwyższej Izby Kontroli). Może też wystąpić do Marszałka Sejmu RP o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Wraz z sejmem uchwala też ustawę o wyrażeniu zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej.

Fragment przemowy Bogdana Borusewicza z okazji 20-lecia istnienia Senatu RP

Od wielu lat trwa w naszym kraju dyskusja, czy Senat w Polsce jest rzeczywiście potrzebny. Przeciwnicy Senatu podkreślają, że decyzje o jego przywróceniu podjęto w określonej sytuacji politycznej, podczas rozmów przy Okrągłym Stole. Niedemokratyczny obóz rządzący godził się wówczas jedynie na częściowo wolne wybory do Sejmu – 65 procent miejsc zarezerwowano dla przedstawicieli komunistycznego reżimu. Natomiast do Senatu wybory były całkowicie wolne
(99 proc. miejsc zajęli ludzie wywodzący się z „Solidarności”). Kartki wyborcze miały ciężar kamieni, pod którymi załamał się system komunistyczny. Polacy w wolnych i demokratycznych wyborach powołali do życia Senat. (...) Wynik czerwcowych wyborów był dla ówczesnej władzy szokiem. W Senacie ruch Solidarności otrzymał 99 na 100 możliwych mandatów. Wybory te dobitnie pokazały władzy, po której stronie stanęło polskie społeczeństwo –
mówił z okazji 20‑lecia istnienia Senatu marszałek Bogdan Borusewicz.

001 Źródło: Fragment przemowy Bogdana Borusewicza z okazji 20-lecia istnienia Senatu RP, 2009, dostępny w internecie: https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,6589,uroczyste-obchody-xx-lecia-odrodzonego-senatu.html.

Kilka partii politycznych szło do wyborów z hasłem rozwiązania Senatu RP jako drogiej, zupełnie zbytecznej izby, jednak przeprowadzenie tej zmiany wymagałoby nowelizacji konstytucji, czyli też aprobaty samych zainteresowanych. Czy możliwe jest zniesienie izby wyższej parlamentu?

Polecenie 1

Podzielcie się na dwie grupy. Zadaniem jednej będzie przedstawienie argumentów za pozostawieniem Senatu, drugiej – za jego likwidacją.
Rozwińcie argumenty sformułowane w punktach pod zadaniem.
Przedstawcie je na forum klasy.

Rjboo5wG7axou
(Uzupełnij) -.

Przykład:

Przeciwko likwidacji Senatu

Za likwidacją Senatu

1. Wpisany jest w polską tradycję parlamentarną.

1. Kosztowna, niepotrzebna izba.

2. Szlifuje i udoskonala rozwiązania zaproponowane przez sejm.

2. Zwalnia posłów z odpowiedzialności za tworzenie dobrego prawa (Senat RP poprawia nieścisłości i błędy w ustawach, uchwalone przez Sejm RP). Likwidacja senatu zmusiłaby posłów do większej staranności.

3. W krajach o długich tradycjach demokratycznych parlamenty są dwuizbowe (USA, Francja, Wielka Brytania).

3. W wielu krajach demokratycznych: Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii – są parlamenty jednoizbowe.

4. Gwarantuje stabilność, nie jest upolityczniony.

4. W zależności od sytuacji i problemów politycznych bądź społecznych senatorowie prezentują upolitycznione stanowisko.

5. Senat RP opiekuje się Polonią.

5. W XXI wieku Polonia nie potrzebuje już opieki senatu.

t5DIMERXbA_0000001W

Senat RP ratuje honor Sejmu RP

Ciekawostka
R1IzOgMyyT4c8
Reklamy szpecą miasta
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Zadaniem ustawy krajobrazowej, powstałej z inicjatywy Prezydenta RP, miało być przekazanie władzom samorządowym oręża do walki z reklamami szpecącymi polskie miasta i niszczącymi krajobraz. Jednak w trakcie prac parlamentarnych projekt bardzo się zmienił i złagodniał. Po uchwaleniu ustawy przez Sejm największe zdziwienie wywołał fakt obniżenia kar za nielegalne umieszczanie reklam. Mogła być ona nałożona tylko raz i wynosić jedynie 5 tys. złotych.
Prezydenci miast, organizacje samorządowe, a także fundacje i stowarzyszenia dbające o wygląd miast zaczęły naciskać na senat, aby ten zmienił bulwersujące zapisy. W rezultacie Senat RP wprowadził do ustawy 30 poprawek, w większości zaakceptowanych przez Sejm RP. Kara za nielegalną, wielkoformatową reklamę może być nakładana wielokrotnie i wynosić nawet 30 tys. złotych.

Senat RP X kadencji

Prawo i Sprawiedliwość

48 senatorów

Koalicja Obywatelska

43 senatorów

Niezrzeszeni

4 senatorów

PSL

3 senatorów

SLD

2 senatorów

RpunoDr56t4kY
Rozkład mandatów w Senacie RP
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 2

Przygotuj biogram wybranego marszałka Senatu RP, którego działalność polityczna wydaje ci się szczególnie ważna.

Przykład: Znanym marszałkiem i senatorem obecnej kadencji jest m.in. Bogdan Borusewicz, ale możecie opisać też działalność innych, choćby Zbigniewa Romaszewskiego (1940‑2014) czy też Macieja Płażyńskiego (1958‑2010).

R1AFmS7jsG8Nu
(Uzupełnij).