Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

,,Walka na słowa”- zabawa dydaktyczna

  1. Uczniowie w grupach przyglądają się obrazkowi. Próbując go opisać, zapisuje je w jak najkrótszym czasie (czas określi nauczyciel) jak najwięcej wyrazów( rzeczowników i czasowników, które można użyć do opisu obrazkaIndeks górny 1 [np. rodzina, ojciec, siostra, brat, koleżanka, kolega, kanapa, gra (planszowa), wygrywa, zwycięża, siedzi, klęczy, wskazuje ręką, podnosi ręce, radość, przerażenie, niezadowolenie, smutek, usta, głowa, spódnica, spodnie, ręce…]

    Rlp4ZbyqL4YMD

  2. Zadaniem przedstawicieli grup jest przedstawienie zebranego materiału słownikowego na forum klasy. Wygrywa grupa, która najwięcej zgromadziła wyrazów.

  3. Następnie grup zapisują wyrazy na swoich planszach w porządku alfabetycznym. Ćwiczą w ten sposób znajomość alfabetu oraz utrwalają słownictwo.

  4. Gdy grupy zapiszą na planszach wszystkie propozycje, nauczyciel zachęci ich, by spojrzeli na listę wyrazów innych grup z uwagą, i spróbowali znaleźć u innych wyrazy , których nie mają na swojej planszy


  1. Indeks górny 1 Wpisy kursywą to przewidywane wypowiedzi uczniów

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida