Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Warszawa w legendzie

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, że stolicą Polski jest Warszawa,

 • wie, że Warszawa leży nad Wisłą,

 • zna herb Warszawy,

 • zna pojęcie legendy,

 • zna podstawowy krok poloneza,

 • wie, co to jest płaskorzeźba,

 • zna zasady pisowni imion własnych.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • umie opowiedzieć legendę o Warszawie,

 • potrafi opisać wygląd Syrenki,

 • umie dodawać i odejmować w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego,

 • umie w działalności plastycznej przedstawić fakturę wklęsłą i wypukłą.

c) Postawy

Uczeń jest dumny z tego, że stolicą Polski jest Warszawa.

2. Metoda i forma pracy

Metody: słowna (praca z tekstem, rozmowa), oglądowa (mapa, ilustracje, przewodniki), problemowa (działanie praktyczne).

Praca indywidualna i zbiorowa.

3. Środki dydaktyczne

Kaseta z nagraniem, mapa fizyczna Polski, zagadka, przewodniki, widokówki, legenda, plastelina, folia metalowa.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Gromadzenie materiałów o Warszawie na wystawce: widokówki, książki, przewodniki. Uważne oglądanie zgromadzonych materiałów.

 2. Wskazanie Warszawy i Wisły na mapie fizycznej Polski.

 3. Rozmowa na temat Warszawy:

 • pokaz ważniejszych zabytków na ilustracjach,

 • architektura, lotnisko, teatry, opera, filharmonia,

 • wyjaśnienie, dlaczego Warszawa, a nie inne miasto jest stolicą Polski,

 • prezydent i premier Polski,

 • godło państwowe, flaga, herb Warszawy.

 1. Wypowiedzi uczniów na temat tego, czy czują się dumni, że stolicą Polski jest Warszawa.

b) Faza realizacyjna

 1. Zapoznanie z treścią legendy: Wars i Sawa (podręcznik, s 29‑30):

 • ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem,

 • wyodrębnianie postaci, miejsca i czasu akcji,

 • wyjaśnienie pojęcia: legenda.

 1. Porządkowanie zdań zgodnie z przebiegiem akcji.

 2. Wyjaśnianie pochodzenia nazwy stolicy na podstawie legendy.

 3. Próby opowiadania legendy przez uczniów.

 4. Utrwalenie pisowni wyrazów wielką literą:

 • przypomnienie, że imiona własne piszemy wielką literą,

 • samodzielnie pisanie ze słuchu imion własnych: Sawa, Magdalena, Marek, Wars, Syrenka, Reksio, Perełka,

 • sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.

 1. Układanie zdań opisujących Syrenkę – praca samodzielna.

 2. Przygotowanie do przekroczenia progu dziesiątkowego. Dopełnienie do 10. Wykonywanie działań na tablicy:

 • 7 + ……= 10 15 + ……= 20

 • 5 + ……= 8 11 + ……= 16

 • 4 + ……= 7 14 + ……= 18

 • 6 + ……= 9 17 + ……= 19

 • 3 + ……= 5 13 + ……= 17

 1. Improwizacja ruchowa Poloneza Warszawskiego:

 • słuchanie utworu w wykonaniu Mazowsza i określanie jego nastroju,

 • taniec poloneza w parach i czwórkach.

c) Faza podsumowująca

Wykonanie herbu Warszawy jako płaskorzeźby:

 • oglądanie herbu,

 • ustalenie, co to jest płaskorzeźba i jak należy poprawnie wykonać herb (faktura wklęsła i wypukła).

5. Bibliografia

 1. Konieczna A., Wasilewska K., Integralny plan pracy dydaktyczno‑wychowawczej dla klasy 2, semestr 1, WSiP, Warszawa 1999.

 2. Kowaliszyn K., Krajobraz z uśmiechem. Ćwiczenia z języka polskiego. Klasa 2. Zeszyt 1, WSiP, Warszawa 1994.

 3. Kowaliszyn K., Lenkiewicz K., Krajobraz z uśmiechem. Podręcznik do języka polskiego. Klasa 2, WSiP, Warszawa 1992.

 4. Stec J., Zagadki dla najmłodszych, Mac, Kielce 1992.

 5. Talarczyk E., Zbiór gier i zabaw matematycznych dla klas I‑III. Przykłady zastosowania, ODN, Białystok 1985.

6. Załączniki

Zadanie domowe

Nauczę się pięknie opowiadać legendę o Warsie i Sawie.

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz zajęć przeznaczony jest dla uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej.

R1bWrpHRZTPK3

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 103.89 KB w języku polskim
R17BBXQaIjIh5

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 21.00 KB w języku polskim