Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji – „Wawel” Zbigniewa Herberta kontra grecki Akropol

* uczeń wie, co to jest anakreontyk; wie, kim był Anakreont; uczeń wie, w jaki sposób Zbigniew Herbert przywoływał w swoim utworze gatunek anakreontyka.

Umiejętności

* uczeń umie samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory, a także odnaleźć podobieństwa i różnice występujące między nimi.

Metoda i forma pracy

 • Bezpośrednie - zapisanie numeru i tematu lekcji na tablicy; powitanie uczniów.

 • Metoda objaśniająca - wyjaśniam uczniom nowe pojęcia.

 • Pogadanka - za pomocą pytań uczniowie sami poznają niektóre zagadnienia.

 • Analiza i interpretacja utworu.

 • Metoda oglądowa - podczas oglądania fotografii przedstawiających budowle, uczniowie wyrażają własne poglądy, refleksje, odczucia estetyczne związane z tematyką obrazów.

Środki dydaktyczne

- Fotografie przedstawiające budowle starożytne oraz Wawel.

Przebieg lekcji

Faza przygotowawcza

 1. Czynności wstępne - Witam uczniów. Zapisuję numer i temat lekcji na tablicy, sprawdzam listę obecności.

 2. Sprawdzenie pracy domowej - Uczniowie jako pracę domową mieli zadane wyszukać wiadomości na temat greckiego Akropolu oraz wymienić i opisać budowle, które się tam znajdują.

 1. Wprowadzenie nowego materiału oraz sprawdzenie i utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć:

Krok I:

Uczniowie jako pracę domową mieli zadane wyszukać wiadomości na temat greckiego Akropolu oraz wymienić i opisać budowle, które się tam znajdują. Wybieram dwoje uczniów, aby zaprezentowali klasie wyniki swoich prac. Sama w tym czasie rozdaję uczniom fotografie ukazujące: Akropol, Panteon i inne starożytne budowle.

Akropol – Miasto usytuowane na wzgórzu; najsłynniejszy jest Akropol ateński. Świątynie zbudowano za czasów Peryklesa (V w. p.n.e.): Partenon, Erechtejon, Apteros, Propyleje.

 • Partenon, świątynia poświęcona Atenie Partenos, patronce miasta. Wewnątrz budowli usytuowany jest posąg Ateny, autorstwa Fidisza.

 • Erechtejon - świątynia zbudowana na cześć bohatera Erechteusza, a poświęcona Posejdonowi i Atenie.

 • Apteros (Nike bezskrzydła)

 • Propyleje (Propyleie).

RuyxmDtDToORS

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Akropolis.jpg

RGArRRFT07NRs

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Partenon1.jpg

RAta5NaeQvueo

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Acropolis_of_Athens_01359.JPG

Proszę uczniów o opisanie budowli antycznych, dostrzeżenie ich piękna.

Następnie przechodzimy do omawiania wiersza Zbigniewa Herberta, pt. „Wawel”.

Rozdaję uczniom tekst i proszę jednego z uczniów o przeczytanie wiersza „na głos”:

„Wawel”

Jerzemu Turowiczowi

„Patriotyczną kataraktę na oczach miał ten
co cię zrównał z gmachem marmurów

Peryklesie
smucić się musi twa kolumna
i prosty cień dostojność głowic
harmonia ramion uniesionych

a tu ceglany śmieszny zgiełk
królewskie jabłko renesansu
na austriackich koszar tle

i tylko może w noc w gorączce
w obłędzie żalu barbarzyńca
co się od krzyżów i szubienic
dowiedział równowagi brył

i tylko może pod księżycem
kiedy anioły od ołtarza
odchodzą by tratować sny

i tylko wtedy
- Akropolis

Akropol dla wydziedziczonych
i łaska łaska dla kłamiących”.

Następnie przechodzimy do analizy i interpretacji utworu Herberta. Pytam o symbolikę Akropolu i Wawelu. Pokazuję również fotografię Wawelu i proszę o porównanie tej budowli do Akropolu. Pytam uczniów, które budowle wywołują w nich największe wrażenie i dlaczego właśnie te?

RyTUNmIajjYVy

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Wawel.jpg

R1WgvQuBUpbSD

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Wawel_sciana_polnocna.jpg

RDeP34H8NhQHR

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Wawel_2003.jpg

Faza podsumowująca

1) Jako pracę domową uczniowie mają zadane wybrać ulubioną budowlę i ją opisać w formie opowiadania, opisu, wiersza, prozy poetyckiej, eseju itp.

Bibliografia

Adamczyk M., Chrząstowska B., Pokrzywniak J.T., Starożytność - Oświecenie, WSiP, Warszawa 1996

Tuwim J., Wiersze 2, Czytelnik, Warszawa 1986

RYPzzhmtqBgLf

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 2.91 MB w języku polskim