Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RWBFgMeQQimPT1

Ważne polskie instytucje kultury i sztuki.

Źródło: online-skills.

Ważne daty

1950 – powstaje dom aukcyjny Desa;

2000 – utworzono Instytut Adama Mickiewicza;

2001 – rozpoczęcie działalności serwisu Culture.pl, promującego kulturę polską;

2006 – założono Narodowe Centrum Kultury;

2011 – początek działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa;

2016 – sprzedaż dzieła Romana Opałki za ponad 2 miliony złotych.

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

R1KUgQd7JFxNU1
W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół symbolizująca pobieranie pliku. Obok strzałki umieszczony jest napis „Pobierz załącznik”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji - dokument w formacie pdf.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:

1) zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej);

4) wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w Polsce, wskazuje ich twórców;

7) wykazuje się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i na świecie.

Nauczysz się

definiować pojęcia: kultura i instytucja kultury;

identyfikować ważne polskie instytucje państwowe wspierające twórczość i działalność artystyczną;

wskazywać rolę instytucji wspierających kulturę i sztukę.

Pojęcie kultury i jej instytucji.

Od tysięcy lat człowiek przekształca, ingeruje w przyrodę, podejmując działania zwane kulturąKulturakulturą. Pojęcie to, z łacińskiego colere, oznacza 'uprawiać', dbać, pielęgnować, kształcenie'. Jest to bardzo złożony termin, obejmujący całokształt dorobku materialnego i duchowego. Kulturą można nazwać zarówno dzieła sztuki, przedmioty codziennego użytku, wynalazki i maszyny, jak i symbole, obyczaje, religię czy język.

Niemożliwym byłoby nie uczestniczyć w żadnej kulturze, którą zarówno są instytucje kultury wysokiej, np.: muzea, teatry, opery, uniwersytety artystyczne, jak również instytucje kultury popularnej, takie jak np.: kina, kluby. Każdy zakład o charakterze publicznym, stawiający sobie za zadanie upowszechnianie, animację kultury, możemy nazwać instytucją kultury. Charakterystyczną cechą rozwiniętego społeczeństwa jest bogata oferta kulturalna, a ludzie chętnie rozwijają swoją osobowość i zainteresowania, poprzez różne formy kontaktu ze sztuką.

Zadania instytucji kultury i wybrane przykłady

Przegląd polskich państwowych instytucji kulturyInstytucja kulturyinstytucji kultury można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie podaje się informację o inicjatywach kulturalnych podejmowanych przez Ministerstwo, ogłasza i rozstrzyga ważne konkursy artystyczne i decyzje o nagrodach i dofinansowaniach. Organizacje związane z kulturą stawiają sobie różne cele i obejmują działalność muzeów i edukację kulturalną, naukę, historię, media, film, teatr, taniec oraz sztuki wizualne.

Źródłom52326b40504925ad_0000000000005Źródło

Instytut Adama Mickiewicza powstał 1 marca 2000 roku i zajmuje się popularyzowaniem kultury polskiej na świecie.

R1c05H6LI4a7r1
Ilustracja interaktywna przedstawia logo Instytutu Adama Mickiewicza na białym tle. Czerwone logo składa się z czterech elementów, będących fragmentami liter IAM. Obok, po prawej stronie znajduje się pełna nazwa: Instytut Adama Mickiewicza. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Culture.pl, pod przewodnictwem Instytutu Adama Mickiewicza, udostępnia nowości z obszaru kultury. Na platformie publikowane są treści związane ze sztuką dawną i współczesną, polecane wystawy, koncerty i informacje o instytucjach kultury: muzeach i galeriach, filharmoniach, operach oraz uczelniach artystycznych.
Logo Instytutu Adama Mickiewicza, iam.pl/pl, CC BY 3.0

Zgodnie z informacją podaną na stronie organizacji, Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach.

Źródłom52326b40504925ad_0000000000005Źródło

Ri0QB2jb9oeiK1
Ilustracja interaktywna przedstawia screen ze strony internetowej www.culture.pl. Na górnym pasku , na czerwonym tle znajduje się logo strony. W polu, na szarym tle poniżej zamieszczony został portret Dominika Lejmana, a pod nim informacje o artyście. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Instytut prowadzi także portal internetowy culture.pl, poświęcony najciekawszym wydarzeniom związanych z polską kulturą na świecie. Serwis gromadzi sylwetki ważnych, współczesnych artystów oraz publikuje recenzje wydarzeń kulturalnych
Widok na stronę poświęconą Dominikowi Lejmanowi na culture.pl, culture.pl, CC BY 3.0
ROQ7Ix047QalL
Ilustracja przedstawia logo Narodowego Centrum Kultury. Na polu w kształcie kwadratu znajduje się logo, składające się z białych rombów na czerwonym tle. Romby są większe od góry i zmniejszają się ku dołowi. Obok w trzech wersach zamieszczona została pełna nazwa: "Narodowe Centrum Kultury", Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Narodowe Centrum Kultury skupia się na rozwoju kultury na terenie Polski. Duży nacisk kładzie na edukację i rozwój artystyczny, promuje polską sztukę. Organizuje wiele projektów i programów, wspierających twórców polskich współpracuje z polskimi i zagranicznymi muzeami.
Logo Narodowego Centrum Kultury, bibliaaudio.pl, CC BY 3.0

Ważnymi instytucjami kultury w Polsce są bez wątpienia uczelnie artystyczne, Akademie Sztuk Pięknych, Akademie Muzyczne, Szkoły Teatralne i Filmowe. Szkoły, które kształcą twórców młodego pokolenia organizują liczne pokazy, wykłady otwarte, plenery, stypendia, umożliwiające spotkanie ze sztuką wszystkim zainteresowanym. Warto uczestniczyć w życiu kulturalnym, odwiedzając wystawy i koncerty zamykające semestr na uczelni. Można wtedy spotkać się ze sztuką studentów i absolwentów, ludzi, którzy będą kształtować przez następne lata polską twórczość.

m52326b40504925ad_0000000000005
m52326b40504925ad_0000000000005

Desa jako instytucja sztuki

Polska firma DesaDesaDesa, działająca od 1950 roku, jest największym przedsiębiorstwem zajmującym się handlem dziełami sztuki.

RD66dZMSW2WBC1
Ilustracja interaktywna przedstawia fragment dzieła Romana Opałki, zatytułowany „Detal 3 065 461 - 3 083 581” z cyklu „"Opałka 1965/1 do ∞"”. Obraz stanowi jasnoszare tło, niewypełnione żadnym zapisem. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Według danych portalu Artinfo.pl obecnie wartość rynku aukcyjnego przekroczyła 100 mln zł. Jednym z największych rekordów sprzedażowych było kupno obrazu polskiego artysty, Romana Opałki, za ponad 2 mln zł. Aukcję poprowadziła Desa, najważniejsza instytucja zajmująca się handlem dziełami sztuki w Polsce.
Roman Opałka, Detal 3 065 461 - 3 083 581 z cyklu 1965/1 - ∞ , 1965 r., kolekcja prywatna, Polska, desa.pl, CC BY 3.0

Desa jako pierwsza w Polsce wprowadziła Aukcje Młodej Sztuki, które cieszą się rosnącą popularnością. Firma współpracuje z muzeami, uniwersytetami i domami aukcyjnymi na całym świecie, promując zdolnych artystów polskich.

RfL4WmR2hyvD11
Ilustracja interaktywna przedstawia widok na wnętrze stacjonarnego sklepu Desy w Warszawie. Ściany jak i podłoga są szare. W białych szafkach rozłożone są różne sprzęty. Na ścianach wiszą obrazy oprawione w białe i czarne ramy Pod ścianą stoi pojemnik z pracami plastycznymi. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Prace współczesnych artystów można podziwiać i nabyć w sklepie stacjonarnym Desy w Warszawie lub w Internecie. Instytucja ta wspiera rozwój twórców oraz umożliwia kolekcjonowanie sztuki wszystkim zainteresowanym.
Wnętrze sklepu stacjonarnego Desy w Warszawie, desamodern.pl, CC BY 3.0

Zadania

R1YLN3lzDsbcF1
Ćwiczenie 1
Źródło: online-skills.
R1TYnkkOvTx1f
Ćwiczenie 2
Odpowiedz na pytanie. Która instytucja zajmuje się kolekcjonowaniem i przechowywaniem dzieł sztuki? Możliwe odpowiedzi: 1. Muzeum, 2. Centrum Kultury, 3. Galeria.
R1CyyPzb0Petz
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj definicje do odpowiednich terminów. Definicja pierwsza: Organizacja wykonująca określone działania, terminy do wyboru: 1.instytucja kultury, 2. kultura, 3. instytucja. Definicja druga: Dorobek materialny i duchowy, terminy do wyboru: 1.instytucja kultury, 2.kultura, 3. instytucja. Definicja trzecia: Publiczny zakład popularyzujący działalność kulturalną, terminy do wyboru: 1.instytucja kultury, 2.kultura, 3. instytucja.
RO3sMiirpMomG1
Ćwiczenie 4
Źródło: online-skills.
RCqR6urb9gg4y1
Ćwiczenie 5
Źródło: online-skills.
R1dCgI5Elqqyv1
Ćwiczenie 6
Źródło: online-skills.
R2TVtGHWqH3Pa
Ćwiczenie 7
Wymień poznane strony internetowe związane z kulturą.
Polecenie 1
Zastanów się, jakie przedmioty z Twojego otoczenia mają ciekawą formę. Odpowiedz, co powoduje, że są funkcjonalne.
Zastanów się, jakie przedmioty z Twojego otoczenia mają ciekawą formę. Odpowiedz, co powoduje, że są funkcjonalne.
m52326b40504925ad_0000000000179

Słownik pojęć

Desa
Desa

nazwa przedsiębiorstwa (Przedsiębiorstwo Państwowe Desa - Dzieła Sztuki i Antyki) działającego od 1950 roku, zajmującego się skupem i sprzedażą dzieł sztuki.

Instytucja
Instytucja

organizacja wykonująca określone działania.

Instytucja kultury
Instytucja kultury

publiczny zakład popularyzujący działalność kulturalną.

Kultura
Kultura

materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory.

sjp.pwn.pl

m52326b40504925ad_0000000000184

Galeria dzieł sztuki