Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Wielkie dzieła renesansu i baroku

Zakres

IV etap edukacyjny

Przedmiot

Historia sztuki

Wymagania szczegółowe:

(1.4) przyporządkowuje twórczość́ poszczególnych artystów do stylów i kierunków, w obrębie których tworzyli;

(1.5) zna twórczość́ najwybitniejszych artystów i potrafi wymienić́ dzieła, które stworzyli, rozpoznać́ najsłynniejsze z nich oraz określić́ w przybliżeniu czas ich powstania; narzędzia i techniki

plastyczne);

Temat lekcji:

Wielkie dzieła baroku.

Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna działa barokowe,

 • wymienia twórców barokowych,

umiejętności – uczeń:

 • wskazuje autora danego dzieła,

 • omawia wskazane dzieła sztuki na tle epoki, w której powstały,

 • potrafi przyporządkować artystę ośrodka sztuki.

postawy:

 • kształtowanie szacunku dla dorobku artystycznego baroku,

 • wdrażanie do rozumienia zjawisk występujących w sztuce.

Metody pracy:

Forma pracy:

indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne,

w tym zasoby multimedialne:

prezentacja multimedialna ukazująca dorobek artystyczny renesansu i baroku;

interaktywne narzędzie do łączenia tytułu dzieła z autorem i czasem powstania.

Przebieg lekcji

Zajęcia mają charakter przekrojowy, powtórzeniowy - do przeprowadzenia po dokładnym omówieniu dorobku artystów baroku.

faza wprowadzająca:

(7 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Uczniowie podczas burzy mózgów wymieniają cechy sztuki nowożytnej. Wskazują na dziedzictwo antyku, nowe formy, tematy wprowadzone od XV do XVII wieku.

faza realizacyjna:

(30 min.)

 1. Nauczyciel wyświetla prezentację multimedialna ukazującą dorobek artystyczny baroku. Wyświetlane dzieła ukazane są według państw i autorów.

 2. Nauczyciel podczas ukazywania się kolejnych slajdów zadaje uczniom pytania i uzupełnia ich odpowiedzi. Zajęcia będą więc miały charakter quizu.

 3. Pytania nauczyciela zawarte są w załączniku do scenariusza.

 4. Uczniowie odpowiadają na pytania a nauczyciel dodatkowo wprowadza własny komentarz.

faza podsumowująca:

(8 min.)

 1. Uczniowie korzystają z interaktywnego narzędzia do łączenia tytułu dzieła z autorem.

 2. Nauczyciel ocenia najbardziej aktywnych i zaangażowanych w quizie uczniów ocena wyrażona stopniem.

Załącznik do lekcji:

Wielkie dzieła renesansu i baroku

Pytania do quizu:

 1. Michelangelo Merisi da Caravaggio - Powołanie św. Mateusza.

  1. Wyjaśnij pojęcie chiaroscuro.

  2. Na czyje zlecenie powstał obraz i gdzie się znajduje?

  3. Czym malarz zaszokował w obrazie?

  4. Wskaż w obrazie nawiązania do Fresków Michała Anioła w Kapicy Sykstyńskiej.

 2. Michelangelo Merisi da Caravaggio – Wieczerza w Emaus

  1. Wyjaśnij pojęcie skrótu perspektywicznego.

  2. Wskaż w obrazie 4 środki ekspresji.

  3. Na czyje zlecenie powstał obraz?

  4. Czym wyróżnia się przedstawienie Jezusa w obrazie w porównaniu z innymi dizełami?

 3. Peter Paul Rubens – Porwanie córek Leukippa.

  1. Wymień 4 cechy stylu artysty.

  2. Kim są postacie ukazane w obrazie?

  3. Wskaż 4 cechy kompozycji dzieła.

  4. Wyjaśnij twierdzenie, ze „Rubens to malarz wszystkich kolorów tęczy”

 4. Peter Paul Rubens – Zdjęcie z krzyża (z 1614 r.)

  1. Gdzie znajduje się obecnie obraz?

  2. Część jakiej formy stanowi dzieło?

  3. Nazwij 4 postacie z obrazu.

  4. Wyjaśnij twierdzenie, że Rubens to malarz ludzi „z krwi i kości”.

 5. Rembrandt van Rijn - Wymarsz strzelców.

  1. Wyjaśnij pierwotny tytuł obrazu „Straż nocna”

  2. Na czyje zlecenie powstało dzieło?

  3. Kim jest dziewczynka w białej sukience?

  4. Kim był Frans Banning Cocq ukazany na obrazie z podniesioną dłonią?

 6. Rembrandt van Rijn – Lekcja anatomii doktora Tulpa

  1. Dlaczego obraz określa się portretem zbiorowym?

  2. Kim są postacie na obrazie?

  3. Wyjasnij pojęcie „maniera tenebrosa”

 7. Jan Vermeer van Delft - Kobieta ważąca perły.

  1. Wymień 4 symbole widoczne w obrazie i podaj ich znaczenie.

  2. Do jakiego rodzaju malarstwa zalicza się dzieło?

  3. Wyjaśnij znaczenie obrazu zamieszczonego na ścianie.

 8. Jan Vermeer van Delft – widok Delft

 9. Diego Rodriguez de Silva y Velazquez - Panny dworskie.

  1. Na czyje zlecenie powstał obraz?

  2. Kim są postacie w tle?

  3. Kogo ukazał malarz za sztalugami?

  4. Kim jest dziewczynka w białej sukni?

 10. Diego Rodriguez de Silva y Velazquez - Las Lanzas (Poddanie Bredy)

  1. Kogo ukazują dwie grupy postaci?

  2. Wyjaśnij znaczenie tytułu „Poddanie Bredy”.

  3. Jak wytłumaczysz zachowanie głównych bohaterów obrazu?

R1FoLtfGEiruK

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 102.50 KB w języku polskim
R3taTvGIyGYjO

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 51.77 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida