Autor/autorka

Julia Jelak

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I, edukacja wczesnoszkolna - klasa II, edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

3. Temat zajęć

„Woda źródłem życia”- zabawy bieżne i rzutne z przyborami.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej przewiduje tematykę związaną z wodą, która jest nieodzownym elementem naszego życia. Odpowiednie nawodnienie odgrywa ogromną rolę w codziennej pracy organizmu, wpływa na pracę umysłu i szybkość nauki a podczas wysiłku fizycznego w szczególności należy zadbać o to by się nie odwodnić. Dlatego też postanowiłam 1 z lekcji poświęcić tej tematyce.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowane przeze mnie narzędzi TIK na lekcji wychowania fizycznego sprawiają, że uczniowie lepiej zapamiętują temat lekcji. Zajęcia są atrakcyjniejsze, sprawiają, że dzieci z zaciekawieniem włączają się w ich przebieg, czują się zmotywowani do działania przy tym chętniej wykonują ćwiczenia.

7. Cel ogólny zajęć

Kształtowanie i rozwijanie sprawności motorycznych uczniów/uczennic. Uświadomienie uczniom/uczennicom konieczności nawadniania własnego organizmu.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń poznaje właściwości wody.

 2. Uczeń rozumie dlaczego ważne jest picie wody.

 3. Uczeń wykonuje ćwiczenia rozgrzewające.

 4. Uczeń rzuca przedmiotami do celu.

 5. Uczeń dba o nawodnienie swojego organizmu podczas ćwiczeń.

 6. Uczeń stymuluje zmysł dotyku poprzez wyławianie przedmiotów z wody.

 7. Uczeń pokonuje przeszkody z przenoszeniem przyboru.

 8. Uczeń wykonuje w biegu/jeździe zadania z elementami wpółzawodnictwa.

9. Metody i formy pracy

Metody wg S. Strzyżewskiego:

 1. Metody odtwórcze:

  • metoda naśladowcza ścisła

  • metoda zadaniowa ścisła

 2. Metody aktywizujące osobowość ucznia:

  • metoda zabawowa

  • metoda bezpośredniej celowości ruchu

Formy:

  • forma indywidualna

  • forma zbiorowa

10. Środki dydaktyczne

 • platforma e‑podręczniki

 • platforma Wordwall.net

 • platforma YouTube.com

 • witryna internetowa Canva.com

 • przybory:

  • butelki z wodą 0,5l i 1,5l

  • kubki z wodą

  • miska

  • rakieta do badmintona

  • lotka do badmintona

  • plastikowe figury geometryczne

  • chusta na oczy

  • piłki to tenisa stołowego

  • balony wodne

  • barwniki spożywcze

  • mop

11. Wymagania w zakresie technologii

 • laptop

 • smartfon

 • internet

 • „magiczna ściana”/tablica multimedialna

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Wprowadzenie do tematu.

  • Czas trwania: 8 minut

  • Opis aktywności:

   1. Czynności porządkowo‑organizacyjne:

    • powitanie grupy

    • przebranie się w stroje gimnastyczne

    • zbiórka w szeregu

    • sprawdzenie obecności

   2. Podanie tematu i celu lekcji:

 • Aktywność 2

  • Temat: Rozgrzewka.

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   1. Rozgrzewka:

    • Wykonanie ćwiczeń rozgrzewających przy pomocy platformy Wordwall.net: https://wordwall.net/pl/resource/15921614

    • każdy uczeń pojedyńczo losuje ćwiczenie dla grupy i wpólnie je wykonuje z resztą

    • przypominanie uczniom o nawadnianiu organizmu - picie wody

 • Aktywność 3

  • Temat: Zabawy sportowe z wykorzystaniem wody.

  • Czas trwania: 17 minut

  • Opis aktywności:

   1. Wykonywanie zadań zaplanowanych przez nauczyciela z wykorzystaniem przyborów:

    • zabawy bieżne ze wpółzawodnictwem- przenoszenie butelek z wodą w wyznaczone miejsca;

    • zabawy rzutne- rzucanie do celu (duża miska) balonami wodnymi;

    • tor przeszkód - omijanie ustawionych butelek z wodą połączone z jednoczesnym przenoszeniem przyborów;

    • zabawy stymulując zmysł dotyku- wyławianie z wody, z zasłoniętymi oczami przedmiotów o różnym kształcie;

    • przypominanie uczniom o nawadnianiu organizmu- picie wody

 • Aktywność 4

13. Sposób ewaluacji zajęć

 • Uczniowie dostają kubek z wodą i 2 barwniki spożywcze w płynie: czerwony i niebieski

  • Zadowolenie z lekcji - uczniowie wkraplają niebieski barwnik do wody

  • Niezadowolenie z lekcji - uczniowie wkraplają czerwony barwnik do wody

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Lekcja jest przygotowana do warunków stacjonarnego nauczania, na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym. Każdy nauczyciel może wprowadzać swoje indywidualne pomysły i modyfikacje przebiegu lekcji oraz wykorzystać inny sprzęt do zabaw z wodą.

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna