Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R4myS1J2X1XP1
Dzieło przedstawia licznie zgromadzone na rynku starożytnego miasta postacie. Część ludzi, w rozdartych szatach, leży. Obok nich można zauważyć klęczące lub siedzące postaci, które przy nich czuwają. Wyrazy twarzy zebranych postaci wskazują na przejęcie oraz cierpienie, niektóre z nich płaczą. Wśród zebranych są osoby nagie lub półnagie. W centrum obrazu znajduje się starszy mężczyzna w niebieskiej szacie oraz okryciu głowy, wskazujący palcem za siebie. Obok niego widać młodą, długowłosą kobietę o nagich piersiach, która na niego patrzy. Tłum zebrał się na schodach, które znajdują się po prawej stronie. Z prawej strony widoczne są podstawy kolumn. Lewy górny róg jest zaciemniony, z ledwie widocznymi postaciami. W tle znajduje się budynek, który ma charakterystyczne łuki. W oddali rozciąga się błękitne niebo.

Wojna peloponeska

Michiel Sweerts, „Zaraza w starożytnym mieście” (detal), ok. 1652 - 1654 r., Muzeum Sztuki, Los Angeles, Stany Zjednoczone, wikimedia.org, domena publiczna
Źródło: Michiel Sweerts, Zaraza w starożytnym mieście, Olej na płótnie, Muzeum Sztuki, Los Angeles, Stany Zjednoczone, dostępny w internecie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Plague_in_an_Ancient_City_LACMA_AC1997.10.1_%281_of_2%29.jpg [dostęp 12.05.2021], domena publiczna.

Ważne daty

433 r. p.n.e. – konflikt Aten i Koryntu o Korkyrę.

432 r. p.n.e. – Ateny nakładają sankcje ekonomiczne na MegaręMegaraMegarę.

431 r. p.n.e. – wybuch wojny; najazd Sparty na Attykę i ateńskie ataki morskie na Peloponez.

430‑426 r. p.n.e. – epidemia w Atenach.

429 r. p.n.e. – śmierć Peryklesa w wyniku epidemii.

425 r. p.n.e. – Ateńczycy pod wodzą Kleona biorą do niewoli spartańskich hoplitów w Pylos.

422 r. p.n.e. – śmierć Kleona i Brazydasa w bitwie pod Amfipolis.

421 r. p.n.e. – pokój NikiaszaNikiaszNikiasza, powrót do przedwojennego układu sił.

418 r. p.n.e. – klęska ateńska pod Mantineją.

416 r. p.n.e. – najazd ateński na wyspę Melos.

415 r. p.n.e. – ateńska wyprawa na SyrakuzySyrakuzySyrakuzy na Sycylii, Alkibiades przechodzi na stronę Sparty.

413 r. p.n.e. – zniszczenie ateńskiej ekspedycji na Sycylii, utworzenie spartańskiej bazy w Dekelei w Attyce.

410 r. p.n.e. – zwycięstwo ateńskiej floty pod wodzą Alkibiadesa pod Kyzikos.

404 r. p.n.e. – kapitulacja Aten przed armią spartańską dowodzoną przez Lizandra.

404‑403 r. p.n.e. – krwawe rządy Trzydziestu Tyranów w Atenach.

393 r. p.n.e. – zakończenie odbudowy Długich Murów w Atenach.

Nauczysz się
 • podawać przyczyny wojny peloponeskiej;

 • omawiać przebieg wojny;

 • wskazywać na mapie miejsca najważniejszych bitew wojny peloponeskiej;

 • wymieniać najznamienitszych dowódców po stronie Aten i Sparty;

 • omawiać skutki wojny peloponeskiej.

Przyczyny wojny peloponeskiej

R1KHAMOWFLv01
„Mozaika przedstawiająca Tukidydesa” (detal), rzymska mozaika z Jorash w Jordanii, III w. n.e., Muzeum Pergamońskie, Berlin, Niemcy, wikimedia.org, domena publiczna, fotografia: Mharrsch
Źródło: Mharrsch, Mozaika przedstawiająca Tukidydesa, Mozaika, Muzeum Pergamońskie, Berlin, Niemcy, dostępny w internecie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Thucydides_Mosaic_from_Jerash%2C_Jordan%2C_Roman%2C_3rd_century_CE_at_the_Pergamon_Museum_in_Berlin.jpg [dostęp 12.05.2021], domena publiczna.

Przyczyny konfliktu Ateńczyków ze Spartanami zostały dość dokładnie opisane przez historiografa ateńskiego, Tukidydesa, który był jednocześnie uczestnikiem wojny peloponeskiej w jej pierwszej fazie. Pisał on, że „najprawdziwszą przyczyną był wzrost potęgi Aten, który wzbudzał strach wśród Spartan i zmusił ich do wojny” (Tukidydes, Wojna peloponeska, Czytelnik, Warszawa 1988 r.). Wśród Spartan rosła świadomość, że pokój 30‑letni obrócił się na korzyść Aten, umacniających swe egejskie imperium i dzięki potędze floty poszerzających swe wpływy na obszarach nieobjętych porozumieniem. Wojna była podsycana przez sojuszników Sparty - Korynt, wypierany przez Ateny z ostatnich pozycji na morzach, czy Tebańczyków, dla których Ateny były przeszkodą w osiągnięciu pełnej dominacji nad Beocją.

Bezpośrednią przyczyną wojny był konflikt między Atenami a Koryntem. Spowodował go fakt pomocy, jakiej w 433 r. p.n.e. Ateńczycy udzielili kolonii Koryntu, Korkyrze. Do tego doszły sankcje ekonomiczne nałożone przez Ateny na Megarę (sprzymierzoną ze Spartą polis graniczącą z Atenami) oraz ateńska blokada Potidai (strategicznie położonego miasta - państwa w północnej Grecji, niegdyś sprzymierzonego z Atenami, teraz spoglądającego z nadzieją na Korynt). Poselstwo Sparty, żądające natychmiastowego zdjęcia sankcji z Megary i przerwania blokady Potidai nie przyniosło oczekiwanych skutków w Atenach, gdzie Perykles przekonał ZgromadzenieEklezjaZgromadzenie, że każde ustępstwo na rzecz wroga będzie formą niewoli Ateńczyków. W ten oto sposób doszło do 27‑letniej wyniszczającej wojny.

R1SFMFLTP5vfH
Matthaeus Merian, „Bitwa morska o Korynt”, 1630 r., Muzeum Städel, Frankfurt nad Menem, Niemcy, akg‑images, Materiał wykorzystany na podstawie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu)
Źródło: Matthaeus Merian, Bitwa morska o Korynt, 1630, Miedzioryt, Muzeum Städel, Frankfurt nad Menem, Niemcy, dostępny w internecie: https://www.akg-images.com/Docs/AKG/Media/TR3_WATERMARKED/b/6/5/c/AKG243780.jpg [dostęp 12.05.2021], Materiał wykorzystany na podstawie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu).

Wojna peloponeska – mapa interaktywna

RrewdssB8XFIL
Mapa interaktywna przedstawiająca przebieg wojny peloponeskiej. Na mapie umieszczone zostały tereny basenu śródziemnomorskiego, czyli południowo‑wschodniej Europy oraz Turcji, na których umieszczono najważniejsze bitwy wojny peloponeskiej wraz z ich krótkim opisem. Państwa oraz miasta zostały podpisane na czarno oraz oznaczone okrągłymi znacznikami. Tereny zostały zaznaczone na różne kolory – turkusowy, niebieski, zielony, żółty oraz szary. Morza podpisano niebieskimi literami oraz zaznaczono na biało. W celu obejrzenia prezentacji należy kliknąć na biały trójkąt, znajdujący się w szarym kółku. Po prawej stronie ekranu, w panelu interaktywnym, ukazane są następujące nazwy: „Przyczyny wojny”, po naciśnięciu pojawia się opis: Bezpośrednią przyczyną wojny peloponeskiej były spory Aten i Sparty o politykę prowadzoną wobec sprzymierzeńców drugiej strony. Eskalacja konfliktu miała miejsce, gdy Ateny udzieliły wsparcia Korkyrze przeciwko Koryntowi, sprzymierzeńcowi Sparty. Problem zaogniły także sankcje ekonomiczne Aten wobec Megary, również sprzymierzeńca Sparty oraz blokada Potidai, niegdyś sprzymierzonej z Atenami, teraz oczekującej na pomoc Koryntu. Wybuch wojny nastąpił w odpowiedzi na ultimatum Sparty wystosowane do Zgromadzenia Ludowego Aten, by zaprzestać wspomnianych wcześniej działań, co spotkało się z negatywną odpowiedzią Peryklesa. Poniżej znajduje się zdjęcie, przedstawiające „Gorgona na Świątyni Artemidy”. Fotografia przedstawia płaskorzeźbę na sklepieniu świątyni. Jest to postać Gorgony. Przedstawiana została jako postać z  ostrymi kłami i włosami w kształcie jadowitych węży. Kobieta nie ma dłoni. Kolejnym interaktywnym tekstem jest: „Bitwa o Sfakterię 425 r. p.n.e.”, po naciśnięciu pojawia się opis bitwy: Ateńczycy pod wodzą Kleona zwyciężyli Spartan po długotrwałych zmaganiach na niewielkiej wysepce Sfakterii u wejścia do portu Pylos na zachodnim wybrzeżu Peloponezu. Ateńczycy wzięli do niewoli 120 Spartan i 170 ich sprzymierzeńców. Poniżej znajduje się zdjęcie planu bitwy. Po lewej stronie znajduje się mapa oraz poniżej legenda. Po prawej stronie znajdują się trzy plansze ukazujące niebiesko‑czerwony schemat ataku. Kolejnym interaktywnym tekstem jest: Bitwa pod Delium 424 r. p.n.e., po jego naciśnięciu pojawia się opis bitwy: Była to bitwa Ateńczyków z mieszkańcami Beocji, sojusznikami Sparty. Po długotrwałym oblężeniu Delium i użyciu maszyn oblężniczych pozycja Ateńczyków została zdobyta. W bitwie brał udział także Sokrates jako hoplita. Podczas wycofywania się w jego obronie stanął Alcybiades. Następnym interaktywnym tekstem jest: Bitwa pod Amfipolis 422 r. p.n.e., po jego naciśnięciu pojawia się opis bitwy: W czasie tej bitwy lądowej, wygranej przez Spartan śmierć ponieśli dowódcy wrogich sobie sił: Ateńczyk Kleon i Spartanin Brazydas. Utrata najlepszych dowódców wojskowych po obu stronach otworzyła drogę do negocjacji, których efektem był zawarty rok później pokój Nikiasza (od imienia wodza ateńskiego, który przekonał Zgromadzenie do zgody na zawarcie pokoju.) Poniżej znajduje się zdjęcie, przedstawiające mapę bitwy pod Amfipolis. Mapa jest czarno‑biała. Po lewej stronie znajduje się legenda. Kolejnym interaktywnym tekstem jest: Bitwa pod Mantineją 418 r. p.n.e., po jego naciśnięciu pojawia się opis bitwy: Pomimo zawarcia traktatu pokojowego Alkibiades zaczął zyskiwać poparcie w Zgromadzeniu dla działań przeciwko spartańskim wpływom na Peloponezie i zaczął budować sojusz przeciwko Sparcie. Do sojuszu należało także Argos, które z powodu swojego położenia geograficznego mogło zablokować siły Sparty na jej rodzimym terytorium. Spartanie zrozumieli zagrożenie i pobili siły koalicji w bitwie pod Mantineją w północno - wschodniej części Peloponezu, co jednocześnie złamało warunki pokoju Nikiasza." Poniżej znajduje się zdjęcie, przedstawiające szyk falangi z wzajemnym kryciem hoplitów tarczami. Na zdjęcie znajdują się ośmiu mężczyzn ubranych w zbroje, hełmy. W rękach trzymają tarcze oraz włócznie. Następnym interaktywnym tekstem jest: Bitwa pod Kyzikos 410 r. p.n.e., po jego naciśnięciu pojawia się opis bitwy: Odbudowana flora ateńska pod wodzą Alkibiadesa odniosła wielkie zwycięstwo nad siłami spartańskimi. W bitwie poległ wódz spartański Minander. Wygrana oznaczała powrót demokracji w Atenach a także dążenia Spartan do zawarcia pokoju, odrzuconych jednak przez Zgromadzenie Ludowe Aten." Na zdjęciu poniżej znajduje się rycina greckiej triremy. Fotografia przedstawia statek z żaglem. Zdjęcie jest czarno‑białe. Kolejnym interaktywnym tekstem jest: Bitwa pod Arginuzami 406 r. p.n.e., po jego naciśnięciu pojawia się opis bitwy: Pomimo faktu, że załogi floty ateńskiej były niedoświadczone w walce, wodzowie zastosowali taktykę ustawienia floty, która pozwoliła Atenom na spektakularne zwycięstwo w bitwie pod Arginuzami. Nie sprzyjały im jednak warunki atmosferyczne. Wkrótce po zakończeniu bitwy zaczął się sztorm, który uniemożliwił bezpieczne wyłowienie z wody załóg zatopionych okrętów ateńskich. Spowodowało to ogromne straty w ludziach, o które obwiniono wodzów tej wyprawy. Zgromadzenie Ludowe skazało ich na śmierć, pomimo zwycięskiej bitwy. Odrzucono też kolejne dążenia pokojowe Spartan." Poniżej przedstawione jest zdjęcie taktyki ateńskiej floty w bitwie pod Arginuzami. Zdjęcie przedstawia niebieskie tło na którym znajduje się biały fragment terenu. Wokół niego są rozmieszczone żółte rzędy schematów floty. Naprzeciwko nich znajduje się jeden rząd schematu floty, zaznaczonej kolorem czerwonym. Ostatnim interaktywnym tekstem jest: Bitwa u ujścia Ajgospotamoj 405 r. p.n.e., po jego naciśnięciu pojawia się opis bitwy: W odpowiedzi na odrzucenie prób zawarcia pokoju wódz spartański Lizander odbudował swoją flotę dzięki użyciu perskiego złota i ostatecznie rozgromił flotę ateńską na wybrzeżu Azji Mniejszej. Ateny stały się bezbronne. Lizander zablokował port w Pireusie zmuszając ostatecznie Ateny do kapitualicji w 404 r. p.n.e." Poniżej znajduje się zdjęcie autorstwa Francesco Antonio Grue, pod tytułem: „Spotkanie między Cyrusem Młodszym i Lizandrem”. Na pierwszym planie znajduje się czterech mężczyzn. Mężczyzna po lewej stronie ubrany jest w białą szatę, na której znajduje się niebieska peleryna. Na głowie ubraną ma czapkę. Po jego lewej stronie stoi mężczyzna z brodą, ubrany w brązową szatę. Naprzeciwko nich stoją mężczyźni w dłuższych włosach. Jeden z nich ma miecz. W tle znajdują się liczne malowidła.
Wojna peloponeska, online‑skills, CC BY 3.0
Źródło: online-skills, Wojna peloponeska, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1
RP4LWMvUWzrEU
(Uzupełnij).
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2
RDMXqk8ZFVSoq
Połącz w pary kategorię bitwy z jej nazwą: Zwycięstwo Aten Możliwe odpowiedzi: 1. Bitwa pod Amfipolis 422 r. p. n. e., 2. Bitwa pod Kyzikos 410 r. p. n. e., 3. Bitwa pod Delium 424 r. p. n. e., 4. Bitwa o Sfakterię 425 r. p. n. e. Zwycięstwo Sparty Możliwe odpowiedzi: 1. Bitwa pod Amfipolis 422 r. p. n. e., 2. Bitwa pod Kyzikos 410 r. p. n. e., 3. Bitwa pod Delium 424 r. p. n. e., 4. Bitwa o Sfakterię 425 r. p. n. e. Bitwa lądowa Możliwe odpowiedzi: 1. Bitwa pod Amfipolis 422 r. p. n. e., 2. Bitwa pod Kyzikos 410 r. p. n. e., 3. Bitwa pod Delium 424 r. p. n. e., 4. Bitwa o Sfakterię 425 r. p. n. e. Bitwa morska Możliwe odpowiedzi: 1. Bitwa pod Amfipolis 422 r. p. n. e., 2. Bitwa pod Kyzikos 410 r. p. n. e., 3. Bitwa pod Delium 424 r. p. n. e., 4. Bitwa o Sfakterię 425 r. p. n. e. W prawym dolnym rogu ćwiczenia umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 3
RBdzMBmZuPHmL
Wskaż właściwą odpowiedź na pytanie. W 421 r. p. n. e. został zawarty pokój Nikiasza. Kim był Nikiasz? Możliwe odpowiedzi: 1. Dowódcą ateńskim, który nakłonił Zgromadzenie do przyjęcia traktatu pokojowego, 2. Gospodarzem, w którego domu podpisano traktat, 3. Wodzem spartańskim, który podpisał traktat pokojowy. W prawym dolnym rogu ćwiczenia umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
RHPOxJyh1TGjI
Ilustracja interaktywna przedstawia szaro‑białą planszę, na której znajduje się mapa basenu śródziemnomorskiego wraz z terenami południowo‑wschodniej Europy i Turcji. Na mapie znajdują się także dwaj wojownicy - złoty wojownik symbolizuje Ateny, zaś błękitny Spartę. Po stronie ateńskiej -lewa strona zdjęcia, pokazane zostały cztery postacie: Perykles, Tukidydes, Alkibiades, Kleon. Po stronie Sparty- prawa strona zdjęcia, pokazano trzech bohaterów: Brazydas, Gylippos, Lizander. Zdjęcie Peryklesa przedstawia głowa posągu. Mężczyzna ma brodę oraz hełm. Tło stanowi czerwony kolor. Zdjęcie Tukidydesa, przedstawia głowę rzeźby. Posąg jest koloru białego, zaś tło stanowi szary kolor. Zdjęcie Alkibiadesa, przedstawia głowę posągu. Rzeźba jest koloru białego. Twarz wodza jest skierowana w prawą stronę. Fotografia Kleona przedstawia fragment posągu. Mężczyzna ma na głowie hełm, spod którego wystają włosy. Mężczyzna ma brodę. Zdjęcie Lizandra jest kolorowe. Mężczyzna ukazany jest z profilu, jest skierowany w lewą stronę. Na jego głowie znajduje się hełm. Zdjęcie Gylliposa przedstawia mężczyznę w hełmie, nie widać jego twarzy. Jego głowa skierowana jest w prawą stronę. Brazydas ukazany jest jako wojownik w hełmie. Mężczyzna ma twarz skierowaną w prawa stronę. Dodatkowo na ilustracji umieszczone zostały interaktywne punkty: Perykles. Perykles był przywódcą demokracji ateńskiej. Za jego czasów doszło do wybuchu wojny peloponeskiej. Gdy Spartanie postawili Ateńczykom ultimatum, grożąc wybuchem wojny, jeśli nie zniosą oni sankcji ekonomicznych wobec Megary i nie przerwą blokady Potidai, Perykles przekonał Zgromadzenie, by odrzuciło żądania Sparty. Na postulat Sparty o odrzuceniu dekretu megarskiego Perykles miał odpowiedzieć chłodno, że Zgromadzenie Ateńskie uchwaliło prawo zakazujące komukolwiek zdejmowania tablicy z tekstem dekretu ze ściany. Perykles był zagorzałym przeciwnikiem wszelkich ustępstw wobec Sparty, które, jego zdaniem, nieuchronnie prowadziły do niewoli. W związku z tym, że Ateny były dobrze ufortyfikowane Długimi Murami i zapewniały ochronę oraz wyżywienie nawet podczas długiego oblężenia, strategia wojenna Peryklesa była dwutorowa: unikać walnej bitwy ze Spartanami, nawet gdy ci pustoszyli Attykę oraz wykorzystać flotę do atakowania terenów Sparty i jej sojuszników. Strategia ta przynosiła dobre rezultaty, pomimo zniszczeń w Attyce, ponieważ Spartanie najeżdżali Attykę tylko na okres około 40 dni. Nie byli w stanie bowiem dłużej się wyżywić i obawiali się buntu helotów w kraju. Strategię Peryklesa podkopała niespodziewanie zaraza, która wybuchła w 430 r. p.n.e. i zdziesiątkowała ludność Aten, zabierając w 429 r. p. n. e. samego Peryklesa. W przeludnionych Atenach nie było warunków sanitarnych. Brak odpowiednich domów i urządzeń pozwalających zaspokoić potrzeby gwałtownie zwiększonej populacji miasta był katastrofalnym błędem przywódców ateńskich, który doprowadził do wybuchu zarazy. Tukidydes. Tukidydes urodził się między 460 a 455 r. p.n.e. i pochodził z attyckiego domu Halimus. W 424 r. p.n.e. podczas wojny peloponeskiej Tukidydes został wybrany strategiem. Powierzono mu obronę wybrzeży Tracji przed Spartanami. W zimie 424 / 423 r. p. n. e. w czasie oblężenia przez Brazydasa miasta Amfipolis, dowodzący obroną strateg Eukles wezwał Tukidydesa na pomoc. Nie zdążył on jednak z odsieczą i Spartanie zdołali przekonać mieszkańców miasta do przejścia na ich stronę, co pozbawiło Ateńczyków dostępu do kopalń złota i srebra. Pomimo, że Tukidydes nie był bezpośrednio odpowiedzialny za tę klęskę, został skazany przez Zgromadzenie na wygnanie i konfiskatę majątku. Przebywał na wygnaniu 20 lat, mieszkając w Tracji i podróżując po Grecji. Po powrocie do ojczyzny żył już niedługo. Tukidydes przeszedł do historii nie jako wybitny wódz, ale jako autor monografii historycznej pt. "Wojna peloponeska", obejmującej lata 431 - 411 r. p. n. e. W rozwoju historiografii Tukidydes odegrał bardzo dużą rolę. Zasługa jego polega przede wszystkim na stworzeniu podstaw krytyki historycznej, dokładnym badaniu przyczyn i skutków poszczególnych wypadków, kierowaniu się przekonaniem, że historia jest łańcuchem zdarzeń pozostających ze sobą w związku przyczynowym. Wykluczył całkowicie wpływ czynników nadprzyrodzonych na przebieg historii i uważał, że wszystkie wydarzenia historyczne są wynikiem działania ludzi., Alkibiades. Alkibiades (ok. 450 - 404 r. p.n.e.) był potomkiem słynnego rodu Alkmeonidów i krewnym Peryklesa, który był jego opiekunem. Należał do kręgu przyjaciół Sokratesa, z którym brał udział w bitwach pod Potidają (429 r. p. n. e.) i Delium (424 r. p. n. e.). Alkibiades słynął z urody, elegancji, próżności i zamiłowania do zabaw. Wywierał wpływ na życie polityczne w Atenach i kilkakrotnie był wybierany na stratega. Był przeciwnikiem pokoju Nikiasza (421 r. p. n. e.), stworzył sojusz Aten, Argos i kilku poróżnionych ze Spartą państw - miast na Peloponezie. Pragnął ustanowić władzę Aten nad Sycylią i zorganizował w tym celu wyprawę (415 r. p. n. e.) przeciwko sprzymierzonym ze Spartą Syrakuzom. Zgromadzenie uchwaliło wysłanie na Sycylię największych sił, jakie kiedykolwiek wyruszyły z Grecji. Ekstrawagancki tryb życia Alkibiadesa i jego ambicje polityczne przysporzyły mu wielu wrogów. Tuż przed wypłynięciem na Sycylię nastąpiła eskalacja tej wrogości. Oskarżono go wówczas o zniszczenie herm, a wcześniej zorganizowania parodii misteriów eleuzyńskich. Było to niezwykle poważne oskarżenie. Alkibiades zażądał natychmiastowego procesu, jeszcze przed wyruszeniem na Sycylię. Jego wrogowie jednak przebiegle odłożyli proces w czasie, by nie odwlekać wyprawy na Syrakuzy. Alkibiades wyruszył więc z flotą, ale wkrótce wysłano za nim posłańca, by wrócił do Aten na proces. W tej sytuacji młody dowódca przeszedł na stronę Sparty, a wyprawa na Sycylię zakończyła się klęską Aten i zniszczeniem całej floty. W 410 r. p. n. e. Alkibiades znów objął dowództwo nad flotą ateńską, odniósł szereg zwycięstw i w 407 r. p.n.e. wkroczył triumfalnie do Aten. Jeszcze raz wybrany na stratega nadal prowadził wojnę ze Spartą, niewiele jednak mógł zdziałać, zwłaszcza, że Ateńczycy nie mieli do niego pełnego zaufania. Po porażce pod Notion znów był zmuszony opuścić Ateny. Udał się w 404 r. p. n. e. pod opiekę satrapy miasta Daskylion, Farnabazosa, który zamordował go z namowy wodza spartańskiego Lizandra., Kleon. Kleon Przywódca ludowy w Atenach po śmierci Peryklesa, naczelny wódz wojsk ateńskich w wojnie peloponeskiej, zdobywca Sfakterii w r. 425 r. p.n.e. W r. 422 r. p. n. e. został pokonany przez Spartanina Brazydasa w czasie oblężenia Amfipolis i tam zginął. Brazydas Brazydas był jednym z najwybitniejszych wodzów spartańskich w czasie wojny peloponeskiej, odniósł szereg zwycięstw na terenie Tracji. Zginął w bitwie pod Amfipolis w 422 r. p.n.e., Gylippos. Gylippos był wodzem spartańskim w wojnie peloponeskiej. W 414 r. p.n.e. dowodził armią i flotą spartańską pomagając Syrakuzom w walce przeciw Ateńczykom, których pokonał (wziął do niewoli Nikiasza i Demostenesa). W 10 lat później dopuściwszy się grabieży mienia publicznego, musiał uciekać z kraju., Lizander. Lizander był dowódcą wojsk spartańskich. Dzięki użyciu perskiego złota odbudował spartańską flotę i w 404 r. p.n.e. i zwyciężył Ateńczyków pod Ajgospotamoj. Następnie zablokował port w Pireusie, zmuszając Ateny w tym samym roku do kapitulacji.
Najznamienitsze postacie wojny peloponeskiej, online‑skills, CC BY 3.0
Źródło: online-skills, Najznamienitsze postacie wojny peloponeskiej, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 4
RU263NsfJKQYr
(Uzupełnij).
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 5
R1Kpqvtf4JsRE
Połącz w pary imiona znamienitych przywódców wojny peloponeskiej z ich charakterystyką: Tukidydes Możliwe odpowiedzi: 1. Jeden z dowódców ateńskich; spisał przebieg wojny peloponeskiej, 2. Przywódca spartański, który doprowadził do kapitulacji Aten, 3. Dowódca spartański, który poległ w bitwie pod Amfipolis, 4. Jeden z dowódców ateńskich, który pokonał Spartan w bitwie pod Sfakterią, 5. Pełen młodzieńczej brawury przywódca ateński, którego oskarżono o świętokradztwo, 6. Przywódca ateński, przeciwnik negocjacji ze Spartą, który zginął podczas zarazy w Atenach, 7. Wódz spartański, który rozgromił flotę ateńską u wybrzeży Sycylii Brazydas Możliwe odpowiedzi: 1. Jeden z dowódców ateńskich; spisał przebieg wojny peloponeskiej, 2. Przywódca spartański, który doprowadził do kapitulacji Aten, 3. Dowódca spartański, który poległ w bitwie pod Amfipolis, 4. Jeden z dowódców ateńskich, który pokonał Spartan w bitwie pod Sfakterią, 5. Pełen młodzieńczej brawury przywódca ateński, którego oskarżono o świętokradztwo, 6. Przywódca ateński, przeciwnik negocjacji ze Spartą, który zginął podczas zarazy w Atenach, 7. Wódz spartański, który rozgromił flotę ateńską u wybrzeży Sycylii Perykles Możliwe odpowiedzi: 1. Jeden z dowódców ateńskich; spisał przebieg wojny peloponeskiej, 2. Przywódca spartański, który doprowadził do kapitulacji Aten, 3. Dowódca spartański, który poległ w bitwie pod Amfipolis, 4. Jeden z dowódców ateńskich, który pokonał Spartan w bitwie pod Sfakterią, 5. Pełen młodzieńczej brawury przywódca ateński, którego oskarżono o świętokradztwo, 6. Przywódca ateński, przeciwnik negocjacji ze Spartą, który zginął podczas zarazy w Atenach, 7. Wódz spartański, który rozgromił flotę ateńską u wybrzeży Sycylii Gylippos Możliwe odpowiedzi: 1. Jeden z dowódców ateńskich; spisał przebieg wojny peloponeskiej, 2. Przywódca spartański, który doprowadził do kapitulacji Aten, 3. Dowódca spartański, który poległ w bitwie pod Amfipolis, 4. Jeden z dowódców ateńskich, który pokonał Spartan w bitwie pod Sfakterią, 5. Pełen młodzieńczej brawury przywódca ateński, którego oskarżono o świętokradztwo, 6. Przywódca ateński, przeciwnik negocjacji ze Spartą, który zginął podczas zarazy w Atenach, 7. Wódz spartański, który rozgromił flotę ateńską u wybrzeży Sycylii Alkibiades Możliwe odpowiedzi: 1. Jeden z dowódców ateńskich; spisał przebieg wojny peloponeskiej, 2. Przywódca spartański, który doprowadził do kapitulacji Aten, 3. Dowódca spartański, który poległ w bitwie pod Amfipolis, 4. Jeden z dowódców ateńskich, który pokonał Spartan w bitwie pod Sfakterią, 5. Pełen młodzieńczej brawury przywódca ateński, którego oskarżono o świętokradztwo, 6. Przywódca ateński, przeciwnik negocjacji ze Spartą, który zginął podczas zarazy w Atenach, 7. Wódz spartański, który rozgromił flotę ateńską u wybrzeży Sycylii Kleon Możliwe odpowiedzi: 1. Jeden z dowódców ateńskich; spisał przebieg wojny peloponeskiej, 2. Przywódca spartański, który doprowadził do kapitulacji Aten, 3. Dowódca spartański, który poległ w bitwie pod Amfipolis, 4. Jeden z dowódców ateńskich, który pokonał Spartan w bitwie pod Sfakterią, 5. Pełen młodzieńczej brawury przywódca ateński, którego oskarżono o świętokradztwo, 6. Przywódca ateński, przeciwnik negocjacji ze Spartą, który zginął podczas zarazy w Atenach, 7. Wódz spartański, który rozgromił flotę ateńską u wybrzeży Sycylii Lizander Możliwe odpowiedzi: 1. Jeden z dowódców ateńskich; spisał przebieg wojny peloponeskiej, 2. Przywódca spartański, który doprowadził do kapitulacji Aten, 3. Dowódca spartański, który poległ w bitwie pod Amfipolis, 4. Jeden z dowódców ateńskich, który pokonał Spartan w bitwie pod Sfakterią, 5. Pełen młodzieńczej brawury przywódca ateński, którego oskarżono o świętokradztwo, 6. Przywódca ateński, przeciwnik negocjacji ze Spartą, który zginął podczas zarazy w Atenach, 7. Wódz spartański, który rozgromił flotę ateńską u wybrzeży Sycylii
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 6
R1YkvYtB94wey
Wybierz z listy poprawne dokończenie zdania: Alkibiades zginął: Możliwe odpowiedzi: 1. W bitwie morskiej u wybrzeży Sycylii, 2. Skazany na śmierć przez Zgromadzenie Ateńskie z powodu świętokradztwa, 3. Zamordowany na polecenie Lizandra
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.

Przebieg wojny peloponeskiej

Strategia Spartan polegała na najazdach na Attykę; mieli oni bowiem przygniatającą przewagę na lądzie. Chcieli sprowokować Ateńczyków do walnej bitwy. Rozwijali flotę, by wraz z sojusznikami zlikwidować ateńską przewagę na morzu. Tymczasem Perykles planował unikanie walnej bitwy i ewakuację ludności Attyki za Długie MuryDługie muryDługie Mury oraz kontrolowanie Morza Egejskiego i akcje odwetowe przeciw wybrzeżom wroga.

Działania te okazały się owocne. Gdy Spartanie z miernym rezultatem pustoszyli Attykę i po długotrwałym oblężeniu w 427 r. p.n.e. zdobyli i zniszczyli PlatejePlatejePlateje, Ateńczycy zmusili do kapitulacji Potidaję (430 r. p.n.e.) i odnosili sukcesy w zuchwałych najazdach na Peloponez. Próby przejęcia inicjatywy na morzu kończyły się dla Spartan fatalnie - większość floty ateńskiej stacjonowała w Pireusie lub patrolowała wybrzeża Attyki, a małe eskadry blokujące Peloponez z łatwością pokonywały flotę wroga.

RYqvZG9N3DybL
Wilhelm Muller, „Bitwa pod Potidają w 431 r. p.n.e.”, 1788 r., Kolekcja Instytutu Sztuki i Historii Wizualnej, Berlin, Niemcy, wikimedia.org, domena publiczna
Źródło: Wilhelm Muller, Bitwa pod Potidają w 431 r. p.n.e., 1788, Rycina, Kolekcja Instytutu Sztuki i Historii Wizualnej, Berlin, Niemcy, dostępny w internecie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Battle_of_Potidaea_431_BCE.jpg [dostęp 12.05.2021], domena publiczna.

Tymczasem w Atenach w wyniku przeludnienia i złych warunków sanitarnych wybuchła zaraza (430 r. - 426 r. p.n.e.). Według Tukidydesa jej ofiarą padło 300 jeźdźców i 4400 hoplitów. Przeciwko osłabionym Atenom wybuchło powstanie w MitylenieMitylenaMitylenie (428 r. - 427 r. p.n.e.), które zostało krwawo stłumione, pomimo pomocy ze strony Sparty.

Rw8HvZLRo3EFA
Michiel Sweerts, „Zaraza w starożytnym mieście”, ok. 1652 - 1654 r., Muzeum Sztuki LACMA, Los Angeles, Stany Zjednoczone, wikimedia.org, domena publiczna
Źródło: Michiel Sweerts, Zaraza w starożytnym mieście, Olej na płótnie, Muzeum Sztuki LACMA, Los Angeles, Stany Zjednoczone, dostępny w internecie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Plague_in_an_Ancient_City_LACMA_AC1997.10.1_%281_of_2%29.jpg/1920px-Plague_in_an_Ancient_City_LACMA_AC1997.10.1_%281_of_2%29.jpg [dostęp 12.05.2021], domena publiczna.

Sytuacja zaczęła być bardzo niebezpieczna dla Spartan, gdy DemostenesDemostenesDemostenes stworzył w MesseniiMesseniaMessenii na cyplu PylosPylosPylos ateńską bazę do współdziałania z helotamiHelocihelotami, którzy notorycznie buntowali się przeciwko Lacedemończykom. Wobec tego Spartanie zaatakowali pozycje ateńskie i wysadzili kontyngent hoplitów na wysepce Sfakteria, która zamykała zatokę od morza. Demostenes odpierał ataki do przybycia floty ateńskiej, która odcięła garnizon na Sfakterii. W wyniku odrzucenia propozycji pokojowej Spartan i interwencji Kleona, oddziały ateńskie pod wodzą Demostenesa wylądowały na wysepce i wzięły do niewoli pozostałych przy życiu obrońców (425 r. p.n.e.).

Ateńczycy w dalszym ciągu odrzucali propozycje pokojowe i w roku 424 r. p.n.e.  podjęli działania ofensywne. Podbili Kytherę, założyli kolejne bazy na Peloponezie, zdobywając port w Megarze, Nisaję i rozpoczynając atak na Beocję. Ofensywa ta skończyła się jednak klęską pod Delium, po której przyszła następna. SpartiataSpartiaciSpartiata Brazydas na czele małej armii dotarł drogą lądową do Tracji i zdobył Amfipolis. Ateńska kontrofensywa, na której czele stanął Kleon załamała się w wyniku klęski pod Amfipolis w 422 r. p.n.e., w której zginęli wodzowie obu armii.

Po ich śmierci ateński strateg Nikiasz i król Sparty Pleistoanaks wynegocjowali tzw. pokój Nikiasza (421 r. p.n.e.). Przywracał on stan sprzed wybuchu wojny; utrzymał się przez kolejne 7 lat.

Pokój Nikiasza pozostawił Ateny w lepszej sytuacji niż Spartę. W wyniku zawarcia pokoju sojusz spartański rozsypał się, ponieważ Beoci, Koryntianie, Megarejczycy i Elejczycy odmówili przyjęcia jego warunków. W 420 r. p.n.e. powstała na Peloponezie koalicja z Argos na czele, która rzuciła Sparcie otwarte wyzwanie. Przystąpienie do niej Aten przekonało jednak Koryntyjczyków, by powrócili do przymierza ze Spartą. W 418 r. p.n.e. Spartanie odnieśli zwycięstwo nad siłami sprzymierzonymi pod Mantineją, przywracając Związek Peloponeski do dawnego kształtu.

ReA8D98ijmELe
John Steeple Davis, „Zniszczenie armii ateńskiej pod Syrakuzami”, ok. 1652 - 1654 r., ilustracja z książki Ellis Horne „Historia najznamienitszych narodów od starożytności do XX w”, 1900 r., Nowy Jork, wikimedia.org, domena publiczna
Źródło: John Steeple Davis, Zniszczenie armii ateńskiej pod Syrakuzami, Ilustracja, z książki Ellis Horne „Historia najznamienitszych narodów od starożytności do XX w”, 1900 r., Nowy Jork, dostępny w internecie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Destruction_of_the_Athenian_army_at_Syracuse.jpg/800px-Destruction_of_the_Athenian_army_at_Syracuse.jpg [dostęp 12.05.2021], domena publiczna.

Po śmierci Peryklesa i Kleona w Atenach brakowało zdecydowanego przywódcy i jasnej strategii walki z wrogiem. Przepychanie się stronnictw w walce o przychylność Zgromadzenia, częste procesy polityczne i brak zmęczenia wojną popchnęły Ateńczyków, pod przywództwem młodego brawurowego Alkibiadesa, do zaplanowania wielkiej wyprawy na Syrakuzy na Sycylii, której celem było złupienie bogatego miasta i demonstracja potęgi Aten. Na skutek ostrzeżeń Nikiasza o niebezpieczeństwach grożącym Ateńczykom, flotę wysłaną na wyprawę sycylijską  podwojono.

W noc przed wypłynięciem floty, w maju 415 r. p.n.e. obtłuczono hermyHermahermy strzegące ulic i placów Aten. Świętokradztwo oburzyło Ateńczyków. Ściganie sprawców objęło głównie młodych, dobrze urodzonych entuzjastów nowych trendów. Pozwoliło to wrogom Alkibiadesa postawić go w stan oskarżenia o parodiowanie misteriów eleuzyńskichMisteria Eleuzyjskiemisteriów eleuzyńskich. Alkibiades domagał się natychmiastowego procesu, jego wrogowie jednak zapewnili go, że ważniejsza jest teraz wyprawa, a sprawą misteriów zajmą się po powrocie z Sycylii. Przebiegle oskarżając go formalnie, gdy dotarł na Sycylię i odwołując ze skutkiem natychmiastowym z dowodzenia flotą. Alkibiades, zaocznie skazany na śmierć, zbiegł do Sparty, gdzie przekonał Lacedemończyków o konieczności pilnej interwencji zbrojnej w Syrakuzach.

Wyprawa sycylijska zakończyła się druzgocącą klęską Aten. Opieszałość Nikiasza i pojawienie się eskadry korynckiej pod wodzą spartiaty Gylipposa, a także opóźnienie odwrotu floty ateńskiej doprowadziło do rozgromienia żołnierzy uciekających lądem w 413 r. p.n.e.

W tym samym roku Spartanie wkroczyli ponownie na teren Attyki, tym razem obierając inną strategię. Zdobyli twierdzę w pobliżu Aten, Dekeleję, którą uczynili bazą wypadową najazdów na kraj, paraliżując uprawę roli i eksploatację kopalń w  LaurionLaurionLaurion. Osłabienie floty ateńskiej sprawiło, że mieszkańcy miast poddanych Atenom (m.in. były to miasta JoniiJoniaJonii), odłączyli się od Związku Morskiego odzyskując niepodległość. W ten sposób Ateny zostały pozbawione zapasów żywności, pieniędzy oraz sojuszników. Tymczasem, sojusznikiem Sparty została Persja, która wspierała Lacedemończyków militarnie i finansowo.

Rozpaczliwa sytuacja Aten odbiła się niekorzystnie na nastrojach panujących w mieście. Doszło do próby obalenia demokracji wspieranej z daleka przez przebywającego na wygnaniu Alkibiadesa, który jednak zmienił zdanie i stał się zagorzałym zwolennikiem opcji demokratycznej w Atenach, która odwołała wyrok na niego. I tak Alkibiades jako obrońca demokracji został dowódcą floty ateńskiej i rozpoczął kontrofensywę w strefie cieśnin. Seria zwycięstw uwieńczona zagładą wrogiej floty pod Kyzikos w 410 r. p.n.e. przywróciła Atenom panowanie na morzu i demokrację w mieście. Alkibiades wrócił do Aten jako triumfator i został obwołany naczelnym wodzem.

Król perski postanowił w tej sytuacji bardziej energicznie wesprzeć Spartan. Jego syn, Cyrus, porozumiał się z Lizandrem i przekazał środki finansowe na odbudowę floty peloponeskiej. Sprawę ułatwił im fakt, że Alkibiadesa odwołano z pozycji naczelnego wodza. Mimo, że Ateny pokonały flotę Sparty pod Arginuzami w 406 r. p.n.e., jednak dowódcy floty zostali skazani na śmierć. Nie uratowali bowiem swoich żołnierzy, którzy na skutek sztormu utonęli w morzu.

Tymczasem Lizander za pieniądze Cyrusa wystawił nową flotę. Dzięki niej w 405 r. p.n.e. bez walki zdobył niemal wszystkie okręty Aten pod Ajgospotamoi.

Bitwa ta była rozstrzygająca dla wojny peloponeskiej. Ateny, otoczone od lądu i morza, skapitulowały wiosną 404 r. p.n.e.

Wojna peloponeska

RpjEghzwccj24
Materiał filmowy do lekcji zatytułowany: „Wojna peloponeska”.
Polecenie 7
RAy206KrqVy3U
(Uzupełnij).
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 8
R1ZmztitUh8rB
Dokończ zdanie: Współcześnie pod hasłem „pułapka Tukidydesa” rozumiemy: Możliwe odpowiedzi: 1. konflikty lokalne, które doprowadziły dwie potęgi militarne do wojny, 2. działania polityków, którzy planują wojnę w celu wzbogacenia się, 3. swoistą zimną wojnę między dwiema potęgami militarnymi, która prowadzi nieuchronnie do otwartego konfliktu zbrojnego
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 9
R1PsvgbptDI8r
(Uzupełnij).
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.

Ateny po wojnie peloponeskiej

Po kapitulacji Aten Koryntianie i Tebańczycy domagali się zagłady swojego wroga. Spartanie ograniczyli się jedynie do nakazu rozwiązania Związku MorskiegoZwiązek MorskiZwiązku Morskiego, wydania okrętów, zburzenia fortyfikacji i przystąpienia do Związku PeloponeskiegoZwiązek PeloponeskiZwiązku Peloponeskiego. Zostawili w Atenach tzw. Trzydziestu TyranówTrzydziestu TyranówTrzydziestu Tyranów - Ateńczyków wywodzących się z bogatej elity. Rządzili oni podbitym miastem, brutalnie tłumiąc opozycję wewnętrzną i bez skrupułów okradając bogatych obywateli Aten. Oligarchowie ci brutalnie tłumili opozycję wewnętrzną i bez skrupułów okradali bogatych obywateli Aten przez osiem miesięcy swoich okrutnych rządów. W 403 r. p.n.e. wybuchły jednak walki pomiędzy oligarchami a demokratyczną opozycją, które doprowadziły do przywrócenia demokracji w Atenach. By położyć kres walkom wewnętrznym demokraci ogłosili powszechną amnestię - pierwszy tego typu akt w dziejach Zachodu.

Straty w ludziach, epidemia oraz zapaść finansowa pogrążyły Ateny w głębokim kryzysie. Z czasem odzyskały one większość swojej dawnej świetności oraz pozycję lidera Hellady, nigdy jednak nie wróciły do dawnej potęgi.

RZ34UoBY3kAyU
James Ward, „Zburzenie murów w Atenach na rozkaz Lizandra”, z książki „Ilustrowana historia świata”, 1881 - 1884 r., Nowy Jork, Stany Zjednoczone, wikimedia.org, domena publiczna
Źródło: James Ward, Zburzenie murów w Atenach na rozkaz Lizandra, Rycina, z książki „Ilustrowana historia świata”, 1881 - 1884 r., Nowy Jork, Stany Zjednoczone, dostępny w internecie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Lysander_has_the_walls_of_Athens_demolished.jpg/1280px-Lysander_has_the_walls_of_Athens_demolished.jpg [dostęp 13.05.2021], domena publiczna.

Sparta wyszła zwycięsko z wojny peloponeskiej - jednak jej hegemonia nie trwała długo. Zwycięzcy nie mieli ani środków, ani pomysłu, jak utrzymać swoją pozycję.

Podsumowanie

Wojna peloponeska pozornie przyniosła Spartanom zwycięstwo. Nie potrafili go jednak należycie wykorzystać, co sprawiło, że ich hegemonia w Grecji była krótkotrwała. W rzeczywistości wojna między Spartą i Atenami wyniszczyła wszystkie zaangażowane w konflikt strony i pozostawiła Grecję w chaosie, który czynił ją podatną na ataki potężniejszych wrogów.

Ćwiczenia

Ryf0Q1fwKHlxO
Ćwiczenie 1
Wskaż, jaka była według Tukidydesa główna przyczyna wojny peloponeskiej: Możliwe odpowiedzi: 1. wzrost potęgi Sparty, na którą nie zgadzały się Ateny, 2. konflikt między Spartą a Koryntem o Korkyrę, 3. wzrost potęgi Aten, który wzbudzał strach wśród Spartan. W prawym dolnym rogu ćwiczenia umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1

Ułóż puzzle, a następnie zapisz imię brodatego mężczyzny i odpowiedz na pytanie.

RXVJdOpUiC3Ak
Ułóż puzzle, a następnie zapisz imię brodatego mężczyzny i odpowiedz na pytanie.
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
R1OHYvnY7yfD6
Podaj imię brodatego mężczyzny: Tu uzupełnij. W prawym dolnym rogu ćwiczenia umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
RsjTpeMx78FB61
Wskaż, jaka była według Tukidydesa główna przyczyna wojny peloponeskiej: Możliwe odpowiedzi: 1. wzrost potęgi Sparty, na którą nie zgadzały się Ateny, 2. konflikt między Spartą a Koryntem o Korkyrę, 3. wzrost potęgi Aten, który wzbudzał strach wśród Spartan. W prawym dolnym rogu ćwiczenia umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
Rb1FSUmcP5zo61
Ćwiczenie 2
Wskaż, na czym polegała zmiana strategii Spartan w 413 r. p.n.e. Możliwe odpowiedzi: 1. utworzeniu bazy wypadowej w Attyce, by ułatwić najazdy na kraj nieprzyjaciela, 2. opóźnieniu odwrotu floty ateńskiej, 3. próbie obalenia demokracji w Atenach. W prawym dolnym rogu ćwiczenia umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
R10iszVjSrmwz2
Ćwiczenie 3
Wybierz z listy poprawne dokończenie zdania: Strategia Peryklesa... Możliwe odpowiedzi: 1. Polegała na unikaniu walnej bitwy, 2. Zakładała ewakuację ludności Attyki do Aten, 3. Była przyczyną wybuchu zarazy w Atenach, 4. Miała na celu budowę floty, by dorównać przeciwnikom
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
1
RFZ123F4dxWHC2
Ćwiczenie 4
Wskaż rok kapitulacji Aten. Możliwe odpowiedzi: 1. 410 r. p. n. e. 2. 406 r. p. n. e. 3. 405 r. p. n. e. W prawym dolnym rogu ćwiczenia umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
REXPLssbeaa2a21
Ćwiczenie 4
Połącz ilustracje z odpowiadającymi im opisami.
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
RxG8W694PyEp32
Ćwiczenie 5
Odpowiedz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Umieść odpowiedzi we właściwym miejscu. PRAWDA Możliwe odpowiedzi: 1. Ród Alkmenidów pochodził od prawnuka Nestora., 2. Tukidydes pochodził z rodu Alkmeonidów., 3. Nazwa „herma” pochodzi od wizerunku Hermesa, którego pierwotnie umieszczano na tym monumencie., 4. Hermy stawiano na cmentarzach i w świątyniach Hermesa. Fałsz Możliwe odpowiedzi: 1. Ród Alkmenidów pochodzi od prawnuka Nestora., 2. Tukidydes pochodził z rodu Alkmeonidów., 3. Nazwa „herma” pochodzi od wizerunku Hermesa, którego pierwotnie umieszczano na tym monumencie., 4. Hermy stawiano na cmentarzach i w świątyniach Hermesa. W prawym dolnym rogu ćwiczenia umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
RtKAMjIFd260z2
Ćwiczenie 6
Połącz w pary słowa pochodzące z greki z ich etymologią. Eupatrydzi Możliwe odpowiedzi: 1. nazwa pochodząca od imienia boga Hermesa, którego wizerunek umieszczano pierwotnie na słupach o tej nazwie, 2. jeńcy, 3. synowie dobrych ojców, 4. nazwa pochodząca od charakterystycznej dużej tarczy noszonej przez tak nazywanych żołnierzy Heloci Możliwe odpowiedzi: 1. nazwa pochodząca od imienia boga Hermesa, którego wizerunek umieszczano pierwotnie na słupach o tej nazwie, 2. jeńcy, 3. synowie dobrych ojców, 4. nazwa pochodząca od charakterystycznej dużej tarczy noszonej przez tak nazywanych żołnierzy Hoplici Możliwe odpowiedzi: 1. nazwa pochodząca od imienia boga Hermesa, którego wizerunek umieszczano pierwotnie na słupach o tej nazwie, 2. jeńcy, 3. synowie dobrych ojców, 4. nazwa pochodząca od charakterystycznej dużej tarczy noszonej przez tak nazywanych żołnierzy Herma Możliwe odpowiedzi: 1. nazwa pochodząca od imienia boga Hermesa, którego wizerunek umieszczano pierwotnie na słupach o tej nazwie, 2. jeńcy, 3. synowie dobrych ojców, 4. nazwa pochodząca od charakterystycznej dużej tarczy noszonej przez tak nazywanych żołnierzy. W prawym dolnym rogu ćwiczenia umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
R9lP1K6GAF44O3
Ćwiczenie 7
Zaznacz prawidłowe zdania na temat wojny peloponeskiej: Możliwe odpowiedzi: 1. Bezpośrednią przyczyną wojny peloponeskiej był spór między Atenami a Koryntem., 2. Perykles uważał, że ustępstwo na rzecz wroga jest wyrazem wspaniałomyślności., 3. W bitwie o Sfakterię Ateńczycy wzięli do niewoli spartańskich wojowników., 4. W bitwie pod Amfipolis zginął Kleon i Brazydas, wodzowie ateńscy., 5. W 421 r. obie strony podpisały pokój Nikiasza., 6. Alkibiades przeszedł na stronę Sparty po klęsce floty ateńskiej pod Syrakuzami., 7. Środki na odbudowę floty spartańskiej pochodziły od króla perskiego., 8. Rozstrzygającą bitwą wojny peloponeskiej była bitwa pod Ajgospotamoi., 9. Trzydziestu Tyranów to spartańscy hoplici rządzący Atenami po zakończeniu wojny., 10. Hegemonia Sparty po zakończeniu wojny peloponeskiej trwała przez stulecia. W prawym dolnym rogu ćwiczenia umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
R1as8SyhjRJan3
Ćwiczenie 8
Wybierz z listy zdania wskazujące na przyczyny upadku Aten: Możliwe odpowiedzi: 1. Osłabienie miasta przez epidemię, która zdziesiątkowała ludność., 2. Porażka w otwartej bitwie lądowej na terenie Attyki na początku wojny., 3. Brak zdecydowanego przywódcy w Atenach w ostatniej fazie wojny., 4. Karanie wodzów wygnaniem lub śmiercią za sytuacje, na które nie mieli wpływu., 5. Stosowanie strategii Peryklesa., 6. Brak zgody w zgromadzeniu, częste i nieuzasadnione procesy., 7. Odrzucanie propozycji pokojowych. W prawym dolnym rogu ćwiczenia umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 9

Napisz pracę na temat: jak możemy odnieść termin „pułapka Tukidydesa” do współczesnej sytuacji politycznej na świecie?

R1dmrg9g3E4u4
(Uzupełnij).
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 10

Odpowiedz na pytanie: Czy Ateńczycy w pełni wykorzystali potencjał Alkibiadesa w wojnie peloponeskiej?

R8AfJRsXPpT4M
(Uzupełnij).
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.

Słownik pojęć

Alkmeonidzi
Alkmeonidzi

sławny ród eupatrydówEupatrydzieupatrydów ateńskich, odgrywający ważną rolę w historii Aten przez kilka wieków. Protoplastą rodu miał być Alkmeon, prawnuk Nestora. Według Herodota Alkmeonidzi nie byli przybyszami, lecz autochtonami attyckimi. Z rodu tego pochodzili: Megakles, Klejstenes, Perykles i Alkibiades.

Beocja
Beocja

w starożytnej Grecji środkowej kraina rolniczo‑pasterska, której głównym miastem były Teby. Ateńczycy kpili z jej mieszkańców jako rzekomo tępych, niewykształconych gburów.

Cyrus Młodszy
Cyrus Młodszy

syn Dariusza Notosa i Parysatis, mianowany przez ojca w 407 r. p.n.e. dowódcą wybrzeży małoazjatyckich i satrapą Lidii, Frygii i Kappadocji, wspierał Lacedemończyków z Lizandrem na czele w ich walce z Ateńczykami.

Daskylion
Daskylion

w starożytności miasto we Frygii (północna Azja Mniejsza), nad jeziorem Daskylitis (obecnie Manyas).

Dem
Dem
RrKCQGeheVJn21
Nagranie dźwiękowe przedstawia wymowę słowa dem, które w języku greckim brzmi: demos.

( z greckiego: demos), gmina, podstawowa jednostka terytorialna w Attyce, wprowadzona przez Klejstenesa. W nowym systemie podziału 10 demów tworzyło jedną fylę.

Demostenes
Demostenes

syn Alkistenesa, wódz wojsk ateńskich w wojnie peloponeskiej. Naraził się na gniew Ateńczyków, gdy nie udał mu się plan przedarcia się do Beocji od strony zachodniego wybrzeża przez Etolię i Fokidę w 426 r. p.n.e. Jednakże pokonawszy Spartanina Eurylocha, który zaatakował Naupaktos, uzyskał przebaczenie i powrócił do Aten. Otoczył hoplitów spartańskich, którzy wylądowali na wyspie Sfakterii i zmusił ich do kapitulacji w 425 r. p.n.e., co było dla Sparty wielką klęską. W 413 r. p.n.e. został wysłany z flotą na Sycylię, na pomoc Nikiaszowi. Widząc beznadziejną sytuację, namawiał Nikiasza do wycofania się, ten jednak nie usłuchał i wkrótce stracił zarówno flotę, jak i wojska lądowe. Obaj strategowie dostali się do niewoli i zostali przez Syrakuzańczyków skazani na śmierć.

Długie mury
Długie mury

mury łączące miasto Ateny z portem PireusFaleron, stanowiły część zainicjowanych przez Temistoklesa fortyfikacji Aten; ukończone zostały za Peryklesa ok 445 r. p.n.e. Dwa mury, wychodzące od Wzgórza Nimf i Wzgórza Muz, łączyły się z obwarowaniem Pireusu, trzeci, południowy, rozpoczynał się przy bramie Itońskiej i biegł ku Zatoce Falerońskiej. W ten sposób oba miasta były połączone szeroką ulicą, zamkniętą z obu stron i stanowiły niby wyspę na lądzie, niemożliwą do zdobycia dla armii lądowej, dopóki na morzu panowała flota ateńska. W 404 r. p.n.e. flota spartańska pod wodzą Lizandra wpłynęła do Pireusu i wówczas zburzono mury, będące podstawą morskiej potęgi Aten. Odbudowano je w 394 r. p.n.e. w czasie, gdy Sparta była zajęta wojną z Persami. Zostały zburzone ponownie w 86 r. p.n.e. przez Rzymian. Do dziś zachowały się ruiny.

Eklezja
Eklezja

zgromadzenie ludowe, najwyższa władza w państwie ateńskim od czasu wprowadzenia ustroju demokratycznego. W IV w. p.n.e. zwoływano je 40 razy w ciągu roku. Uczestniczyli w niej obywatele, którzy ukończyli 20 lat i posiadali pełnię praw. Miejscem zgromadzeń była agora, Pnyks lub teatr.

Eupatrydzi
Eupatrydzi
RNH4HyloxhfNC1
Nagranie dźwiękowe przedstawia wymowę słowa eupatrydzi, które w języku greckim brzmi: eupatridai.

(z greckiego: epsilonpialfataurhoίdeltaalfaiota, eupatridai - z dobrego ojca), ateńska arystokracja rodowa, warstwa wielkich posiadaczy ziemskich.

RAv1f2QPUxs8F
Anselm Feuerbach, „Uczta Platona”, 1869 r., Miejskie Muzeum Sztuki, Karlsruhe, Niemcy, wikimedia.org, domena publiczna
Źródło: Anselm Feuerbach, Uczta Platona, 1869, Olej na płótnie, Miejskie Muzeum Sztuki, Karlsruhe, Niemcy, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plato%27s_Symposium_-_Anselm_Feuerbach_-_Google_Cultural_Institute.jpg [dostęp 27.09.2021], domena publiczna.
Heloci
Heloci
RRBmTnpnO4Tnp1
Nagranie dźwiękowe przedstawia wymowę słowa heloci, które w języku greckim brzmi: hejlotes.

państwowi chłopi - poddani w Sparcie, rekrutujący się z podbitej ludności. Byli oni osadzeni na roli i nie mogli zmieniać miejsca zamieszkania; uiszczali właścicielowi ziemi daninę w postaci przepisanej ilości produktów rolnych, w czasie wojny pełnili służbę wojskową; osoba prywatna nie miała prawa heloty sprzedać ani usunąć go z działki. Aby utrzymać helotów w posłuszeństwie, co roku eforowie ogłaszali przeciwko nim wojnę, a spartańska krypteia patrolowała kraj i zabijała helotów niebezpiecznych dla państwa lub podejrzanych. Liczba helotów przewyższała kilkakrotnie liczbę Spartan, dlatego też obawa przed ich buntem była stałą troską Sparty i wpływała hamująco na jej politykę zagraniczną.

Herma
Herma

wysoki czworoboczny słup zwieńczony głową lub krótkim popiersiem. Często poniżej popiersia znajdują się dwa wystające krótkie ramiona, służące do zawieszania girland, a poniżej element falliczny. Forma ta stosowana w Grecji początkowo tylko dla Hermesa, potem odnosiła się także do innych bogów i herosów. Hermy stawiano przy drogach, na rogach ulic, na rynkach, na granicach posiadłości.

R1bFratdvxJTP
Herma Demostenesa, kopia pośmiertnej statuy Demostenesa - oryginał Polieuktosa, 280 r. p.n.e., Gliptoteka, Monachium, Niemcy, wikimedia.org, domena publiczna, fotografia: Bibi Saint‑Pol
Źródło: Bibi Saint-Pol, Herma Demostenesa, kopia pośmiertnej statuy Demostenesa - oryginał Polieuktosa, 280, Rzeźba, Gliptoteka, Monachium, Niemcy, dostępny w internecie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Herma_Demosthenes_Glyptothek_Munich_292.jpg [dostęp 14.05.2021], domena publiczna.
Hoplici
Hoplici
RW08Skf4nWhcg1
Nagranie dźwiękowe przedstawia wymowę słowa hoplici, które w języku greckim brzmi: hoplitaj.

(z greckiego: hoplītai); [czytaj: hoplitaj] ciężkozbrojni piechurzy w starożytnej Grecji. Uzbrojenie hoplitów składało się z metalowego hełmu, pancerza, nagolenników, wielkiej tarczy, włóczni i prostego obosiecznego miecza. Ważyło około 35 kg.

Jonia
Jonia

kraj położony na zachodnich wybrzeżach Azji Mniejszej, rozciągający się od rzeki Hermos do zatoki Bargylikos. Dogodne porty i rozliczne wyspy na Morzu Egejskim sprzyjały rozwojowi handlu i rzemiosła w miastach jońskich leżących na szlaku handlowym między Wschodem a Zachodem.

Kythera
Kythera

wyspa na Morzu Śródziemnym, w pobliżu południowo‑wschodnich wybrzeży Peloponezu, koło przylądka Onugnathos. We wschodniej części wyspy leżało główne miasto o tej samej nazwie oraz małe miasto portowe Skandeja. Mieszkańcy zajmowali się połowem ryb oraz wyrobem purpury. Na wyspie panował prastary kult Afrodyty, być może wprowadzony przez Fenicjan. Był to również ważny punkt strategiczny.

Lacedemon
Lacedemon
RyHnh1lUgKRu01
Nagranie dźwiękowe przedstawia wymowę słowa Lacedemon, które w języku greckim brzmi: lakedajmon.

(z greckiego: „Lakedāimon”); [czytaj: Lakedājmon] starożytne miasto leżące w południowo‑wschodniej części Peloponezu. Stolicą Lacedemonu była Sparta, której nazwa stosowana była wymiennie z nazwą „Lacedemon” na określenie polis. Lakedāimon, to również imię mitycznego założyciela i pierwszego króla Lacedemonu, zaś Sparta, to imię jego żony.

Lacedemończycy
Lacedemończycy
R1YKQH35OqEQg1
Nagranie dźwiękowe przedstawia wymowę słowa Lacedemończycy, które w języku greckim brzmi: lakedajmonjoj.

(z greckiego: Lakedaimōnioi) [czytaj: Lakedajmōńjoj] – Lacedemończycy, mieszkańcy Lacedemonu, zwani również od nazwy Sparty Spartanami.

Laurion
Laurion

lesiste góry w południowo - wschodniej Attyce, znane z kopalni ołowiu i srebra, eksploatowanych od V w. p.n.e.

Megara
Megara

miasto położone na Istmie Korynckim, w pobliżu Zatoki Sarońskiej, warowne, z dwoma akropolami. W czasie wojny peloponeskiej partia oligarchiczna wypędziła załogę ateńską.

RD20Z0OycznTB
Stanowisko archeologiczne w Megarze, widok na fontannę Theagenesa, Megara, Grecja, wikimedia.org, CC0 1.0, fotografia: O. Mustafin
Źródło: O. Mustafin, Stanowisko archeologiczne w Megarze, widok na fontannę Theagenesa, Megara, Grecja, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Megara4.jpg [dostęp 27.09.2021], licencja: CC 0 1.0.
Messenia
Messenia

kraj w południowo - zachodniej części Peloponezu. Zachodnią granicę z Lakonią stanowiły góry Tajgetu, na północy graniczyła z Arkadią przez rzekę Nedę. Kraj górzysty, posiadający tylko dwie równiny. W okresie podbojów Peloponezu przez Spartan Messeńczycy brali udział w trzech wojnach (messeńskich). Epaminondas, po zwycięstwie pod Leuktrami w 371 r. p.n.e. ogłosił niepodległość Messenii i założył stolicę Messenę u stóp Itome. Messenia zachowała niepodległość do 146 r. p.n.e., kiedy stała się częścią rzymskiej prowincji Achai.

Misteria Eleuzyjskie
Misteria Eleuzyjskie

uroczystości ku czci bogiń Demeter i Persefony, obchodzone w starożytności w greckim miasteczku Eleusis, w pobliżu Aten.

RizGg2oIPTmFX
„Demeter, Kora i Triptolemos”, 440 - 430 r. p.n.e., relief z Eleusis, Grecja, wikimedia.org, CC BY‑SA 3.0, fotografia: Napoleon Vier
Źródło: Napoleon Vier, Demeter, Kora i Triptolemos, 440, Relief, Eleusis, Grecja, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eleusis2.jpg [dostęp 27.09.2021], licencja: CC BY-SA 3.0.
Mitylena
Mitylena

największe i najważniejsze miasto wyspy Lesbos, położone na jej zachodnim brzegu. Mitylena posiadała dwa porty i silne obwarowania z czasów wojny peloponeskiej. Po klęsce Krezusa w wojnie z Persją poddała się Persom i pozostawała przez pewien czas pod ich władzą. W 479 r. p.n.e. Mitylena przystąpiła do Związku Ateńskiego. W czasie wojny peloponeskiej połączyła się ze Spartą, lecz w 427 r. p.n.e. została zdobyta przez Ateńczyków. Po klęsce Ateńczyków na Sycylii Mitylena wraz z innymi miastami lesbijskimi uwolniła się od zależności od Aten, przyłączyła się jednak do nich dobrowolnie po pokoju Antalkidasa. W czasie wyprawy Aleksandra Wielkiego uległa kilkakrotnie zniszczeniu.

RgrdsOLJaujjy
Waza z wizerunkiem Safony, malarstwo czerwonofigurowe, 440 - 430 r. p.n.e., Narodowe Muzeum Archeologiczne, Ateny, Grecja, wikimedia.org, CC BY‑SA 2.5, fotografia: Marsyas
Źródło: Marsyas, Waza z wizerunkiem Safony, 440, malarstwo czerwonofigurowe, Narodowe Muzeum Archeologiczne, Ateny, Grecja, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAMA_Sappho_lisant.jpg [dostęp 27.09.2021], licencja: CC BY-SA 2.5.
Nikiasz
Nikiasz

syn Nikeratosa, jeden z czołowych przywódców politycznych w Atenach w okresie wojny peloponeskiej. Jako przywódca arystokracji przeciwstawiał się Kleonowi. Zwolennik zawarcia pokoju, po śmierci Kleona zawiera w 421 r. p.n.e. pokój ze Spartą na 50 lat, nazwany od jego imienia pokojem Nikiasza. Przeciwnik wyprawy na Sycylię, wbrew woli został wraz z Alkibiadesem i Lamachosem postawiony na jej czele w 415 r. p.n.e. Po odwołaniu Alkibiadesa Nikiasz zrazu pokonał Syrakuzańczyków, następnie jednak poniósł klęskę. Na skutek prawie całkowitego zniszczenia floty ateńskiej przez Syrakuzan Ateńczycy zmuszeni byli do odwrotu, a wreszcie do poddania się. Wodzowie ateńscy Nikiasz i Demostenes dostali się do niewoli i zostali straceni w 413 r. p.n.e. Resztki wojska ateńskiego wysłano jako niewolników do kamieniołomów syrakuzańskich.

R14MZsNCfz2Ob
William Jennings Bryan, Francis Whiting Halsey, „Popiersie Nikiasza”, 1906 r., [w:] „The World's Famous Orations”, vol. 1., wikimedia.org, domena publiczna
Źródło: William Jennings Bryan, Francis Whiting Halsey, Popiersie Nikiasza, 1906, Ilustracja, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicias,_p_105_(World%27s_Famous_Orations_Vol_1).jpg [dostęp 27.09.2021], domena publiczna.
Notion
Notion

miasto na wybrzeżu Azji Mniejszej, w późniejszych czasach port Kolofonu.

Pireus
Pireus

najważniejsze miasto portowe Grecji. Położone około 12 km na południowy zachód od Aten. 

Plateje
Plateje

miasto w Beocji, na północnym zboczu Kitajronu, na granicy Attyki. Słynne ze zwycięstwa odniesionego przez Greków nad Persami w 479 r. p.n.e. Zniszczone na żądanie Tebańczyków przez Spartan w czasie wojny peloponeskiej oraz w 376 r. p.n.e. przez Tebańczyków, odbudowane zostało za Aleksandra Wielkiego.

RnXgyTxWbLh5K
William Miller, „Równina pod Platejami, widok z góry Kithairon”, 1829 r., rycina opublikowana [w:] Hugh William Williams „Select Views In Greece With Classical Illustrations”, Londyn, Wielka Brytania 1829 r, wikimedia.org, domena publiczna
Źródło: William Miller, Hugh William Williams, Równina pod Platejami, widok z góry Kithairon, 1829, Rycina, Londyn, Wielka Brytania, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plain_of_Plataea,_from_Mount_Cithaeron_engraving_by_William_Miller_after_H_W_Williams.jpg [dostęp 27.09.2021], domena publiczna.
Pylos
Pylos

miasto portowe w Messenii, położone naprzeciwko wyspy Sfakterii. Wg Homera miał tu panować Nestor. W czasie wojny peloponeskiej w 425 r. p.n.e. wódz ateński Demostenes zajął i silnie ufortyfikował Pylos, tak, że Spartanie pomimo rozpaczliwych wysiłków nie zdołali odbić miasta.

R1E6lsenOnvbB
Panoramiczna fotografia Pałacu Nestora, 2010 r., Pylos, Grecja, wikimedia.org, CC BY‑SA 3.0, fotografia: Fæ
Źródło: Fæ, Panoramiczna fotografia Pałacu Nestor, 2010, Fotografia, Pylos, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nestor%27s_Palace_panorama.jpg [dostęp 27.09.2021], licencja: CC BY-SA 3.0.
Spartiaci
Spartiaci

pełnoprawni obywatele Sparty. Była to najwyższa, a zarazem najmniej liczna, z trzech grup społecznych, na które dzielili się Spartanie [mieszkańcy Sparty (Lacedemonu)]. Każdy spartiata przechodził specyficzne wychowanie (przysłowiowe „wychowanie spartańskie”), którego celem było wykreowanie sprawnego, silnego i zaradnego obywatela, całkowicie podporządkowanego swojemu przełożonemu.

Syrakuzy
Syrakuzy

najbogatsze i najludniejsze miasto na Sycylii, założone w 734 r. p.n.e. przez Dorów pod wodzą Archiasza. Początkowo położone było na wysepce Ortygia, leżącej tuż przy brzegu Sycylii. Niebawem rozrosło się na sąsiednie wybrzeża.

R129lgF7OM1QV
Teatr grecki w Syrakuzach, ok. V w. p.n.e., Syrakuzy, Sycylia, Włochy, wikimedia.org, CC BY‑SA 3.0, fotografia: Alexander Van Loon
Źródło: Alexander van Loon, Teatr grecki w Syrakuzach, Fotografia, Syrakuzy, Sycylia, Włochy, dostępny w internecie: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Greek_theater_of_Syracuse_AvL.JPG [dostęp 27.09.2021], licencja: CC BY-SA 3.0.
Teby
Teby

stolica Beocji, miasto położone między jeziorem Kopais i rzeką Asopos. Według legendy założone przez Kadmosa. W Tebach miał się urodzić Dionizos i Herakles.  Od najdawniejszych czasów Teby pozostawały w nieprzyjaznych stosunkach z Atenami.

Trzydziestu Tyranów
Trzydziestu Tyranów

komisja ustanowiona w Atenach przez oligarchów przy poparciu wodza spartańskiego Lizandra, po kapitulacji Aten, w r. 404 p.n.e. i zawarciu pokoju kończącego wojnę peloponeską. Komisja trzydziestu, powołana do opracowania nowej konstytucji, przekształciła się w faktyczny rząd. W 403 r. p.n.e. Ateńczycy wystąpili zbrojnie przeciw tyranom. Kritias został zabity, a reszta kolegium trzydziestu musiała zrezygnować z władzy na rzecz komisji dziesięciu, ustanowionej przez zgromadzenie 3000 obywateli.

Związek Morski
Związek Morski

w starożytnej Grecji sojusz zawarty 478 p.n.e. między Atenami a miastami wysp Morza Egejskiego i wybrzeży Azji Mniejszej, który za cel stawiał sobie wyzwolenie spod panowania perskiego wszystkich Greków.

Związek Peloponeski
Związek Peloponeski

w starożytnej Grecji sojusz zbrojny (symmachia) obejmujący większość państw Peloponezu pod hegemonią Sparty, ukształtowany ostatecznie w II poł. VI w. p.n.e.

Słownik pojęć został opracowany na podstawie:

 • Oryginalna Azetka. Encyklopedia PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2016 r.

 • Mała Encyklopedia Kultury Antycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990 r.

 • Słownik Języka Polskiego PWN - wydanie internetowe.

Notatki ucznia

Ro0G5wKa2VyCQ
(Uzupełnij).
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.

Galeria

Bibliografia

 • Mała Encyklopedia Kultury Antycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990 r.

 • Oryginalna Azetka. Encyklopedia PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2016 r.

 • Słownik Języka Polskiego PWN - wydanie internetowe.

 • Tukidydes, Wojna peloponeska, Czytelnik, Warszawa 1988 r.

 • Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2003 r.