Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1O21XQWjmyOb
Temat: Wojny polsko‑szwedzkie. Potop szwedzki.
Oś czasu:
RCoYg6EJIiqTB
RA0XbvvK6jqda

Zadanie 1.

Wśród wymienionych wydarzeń z czasów wojen Rzeczypospolitej w XVII w. wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie. 

R1bRe6S0w669E
Ćwiczenie 1
RFuZZ7s7GGQMg
Ćwiczenie 2

Zadanie 2.

Przyjrzyj się poniższym ilustracjom przedstawiającym bitwy z wojen polsko‑szwedzkich z XVII w., a następnie wykonaj ćwiczenia.

R1Rrx4yS0HfTs
RViMw505ghhi3
Ćwiczenie 3
RDHgobB4LJOS2
Ćwiczenie 4
R4RF7cFm0R7TP
Ćwiczenie 5
R1LKjdC6Ibjeb
Ćwiczenie 6
RPLWvbBRiKjfA
Ćwiczenie 7
Wersja alternatywna ćwiczenia: Połącz władcę Rzeczypospolitej Obojga Narodów z wydarzeniami dotyczącymi wojen polsko-szwedzkich za jego panowania. ZYGMUNT III WAZA Możliwe odpowiedzi: 1. 1655 – 1660 – potop szwedzki; pokój w Oliwie – król rezygnuje z tronu szwedzkiego, potwierdzono przekazanie Inflant Szwecji, 2. 1635 – zawarł rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi – potwierdzał postanowienia rozejmu w Mittawie; Inflanty w rękach szwedzkich, 3. Inkorporował Estonię czym doprowadził do wybuchu wojen ze Szwecją - 1600 – 1611, 1617 – 1622, 1626 – 1629 WŁADYSŁAW IV WAZA Możliwe odpowiedzi: 1. 1655 – 1660 – potop szwedzki; pokój w Oliwie – król rezygnuje z tronu szwedzkiego, potwierdzono przekazanie Inflant Szwecji, 2. 1635 – zawarł rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi – potwierdzał postanowienia rozejmu w Mittawie; Inflanty w rękach szwedzkich, 3. Inkorporował Estonię czym doprowadził do wybuchu wojen ze Szwecją - 1600 – 1611, 1617 – 1622, 1626 – 1629 JAN KAZIMIERZ WAZA Możliwe odpowiedzi: 1. 1655 – 1660 – potop szwedzki; pokój w Oliwie – król rezygnuje z tronu szwedzkiego, potwierdzono przekazanie Inflant Szwecji, 2. 1635 – zawarł rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi – potwierdzał postanowienia rozejmu w Mittawie; Inflanty w rękach szwedzkich, 3. Inkorporował Estonię czym doprowadził do wybuchu wojen ze Szwecją - 1600 – 1611, 1617 – 1622, 1626 – 1629
Warto przeczytać

Potop szwedzki

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida