Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

Wolfgang Amadeusz Mozart – geniusz muzyczny

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wskazanie wybitnych dzieł tego kompozytora z uwzględnieniem szczególnej wagi oper. Odbiór wybranych utworów. Rozpoznawanie gatunków muzycznych związanych z twórczością Mozarta.

b) Umiejętności

- Uczeń potrafi omówić życie i twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta.

- Uczeń potrafi rozpoznać wybitne dzieła Mozarta.

- Uczeń potrafi określić gatunki muzyczne uprawiane przez kompozytora.

2. Metoda i forma pracy

Pogadanka z elementami wykładu, słuchanie muzyki.

3. Środki dydaktyczne

- podręcznik: W. Panek, Świat muzyki…

- stanowisko do odtwarzania muzyki.

- nagrania:

  • W. A. Mozart, Aria Królowej Nocy z opery Czarodziejski flet,

  • W. A. Mozart, Requiem, Kyrie,

  • W. A. Mozart, Aria Papagena z dzwonkami z opery Czarodziejski flet.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

- sprawdzenie obecności,

- sprawdzenie zadania domowego,

- wspólne powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji metodą pogadanki.

(5 min. )

b) Faza realizacyjna

1. Na poprzedniej lekcji uczniowie otrzymali zadanie domowe: Zapoznaj się w domu z życiem i twórczością W. A Mozarta i sporządź krótką notatkę na ten temat.

2. Metodą pogadanki sprawdzamy wiadomości dotyczące życia i twórczości kompozytora. Jeden z uczniów zapisuje na tablicy wymienione przez resztę klasy fakty z życia kompozytora, a drugi uczeń zapisuje gatunki muzyczne uprawiane przez Mozarta.

3. Przy wymienionym przez uczniów gatunku „opera” uczniowie słuchają Arii Królowej Nocy z opery Czarodziejski flet, wskazując na charakterystyczne elementy i styl kompozytora.

4. Przy wymienienionym przez uczniów gatunku „msza” słuchamy Requiem Mozarta, zaznaczając, że jest to ostatni utwór tego kompozytora, pisany prawdopodobnie na własny pogrzeb.

5. Należy zauważyć, że Mozart był żartownisiem, kompozytorem pełnym pomysłów i humoru. Pisał również utwory dla zabawy, m.in. podczas słuchania śpiewu swojego ptaka w klatce napisał Arię Papagena do opery Czarodziejski flet.

6. Słuchamy Arii Papagena z dzwonkami z opery Czarodziejski flet, wskazując elementy groteski.

(30min.)

c) Faza podsumowująca

Uczniowie zapisują notatkę:

I. Wolfgang Amadeusz Mozart urodził się w 1756 r. w Salzburgu, zmarł 1791 r. w Wiedniu.

Kompozytor austriacki, geniusz muzyczny. Jego pierwszym nauczycielem był jego ojciec (skrzypek). Już w wieku 4 lat grał na klawesynie, rok później już komponował. Gdy miał 6 lat wraz z siostrą i ojcem koncertował po Europie i zyskał sławę cudownego dziecka. W tym czasie nauczył się grać na organach i skrzypcach.

Kompozycji uczył się także u ojca, ale korzystał również ze wskazówek Jana Christiana Bacha.

Pisał utwory na zamówienia dworu i teatrów włoskich.

Wyjeżdżał do Paryża, aby uzyskać godne stanowisko na dworze królewskim. Marzenia nie spełniły się i wrócił do rodzinnego miasta.

W 1781 r. przeniósł się do Wiednia. Poślubił Konstancję Weber. Umarł w biedzie. Pochowany został w domu dla nędzarzy.

II. Twórczość:

1. 13 Oper m.in. Wesele Figara, Czarodziejski flet, Don Giovanni, Uprowadzenie z Seraju, Cosi fan tutte.

2. Msze, w tym Requiem (niedokończone).

3. Ponad 50 symfonii.

4. Utwory kameralne: fortepianowe, na skrzypce i fortepian.

5. Pieśni i arie.

(10 min.)

5. Bibliografia

  1. Panek W., Świat muzyki. Podręcznik dla klas 1‑3 gimnazjum, WSiP, Warszawa 2004.

  2. Einstein A., Mozart – człowiek i dzieło, Kraków 1975.

  3. Ekiert J., Bliżej muzyki. Encyklopedia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.

6. Załączniki

a)Karta pracy ucznia

Podsumowanie wiadomości z zakresu życia i twórczości W. A. Mozarta.

R122piEGhHNbi

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 46.00 KB w języku polskim