Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wolontariat w szkole - zgodnie z prawem

Kompendium, pn. „Wolontariat w szkole - zgodnie z prawem”  - opracowane w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Publikacja Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem, uzyskała patronat honorowy Pana Przemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki. Kompendium stanowi vademecum dla kadr oświatowych, opiekunów szkolnych kół wolontariatu, koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy oraz ich rodziców.

R103e9WYwBtoU

Plik PDF o rozmiarze 5.62 MB w języku polskim