Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RJLL0Y5hxJ8kt
Zdjęcie przedstawia rzędy starożytnych kamiennych kolumn wspierających górną część budowli.

Starogrecki ideał rycerza-herosa na podstawie tekstu Marii Ossowskiej

Akropol, Ateny
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Czy kodeks honorowy współczesnych dowódców wojskowych może wywodzić się z antycznej Grecji?

W historii kultury europejskiej jednym z wzorów do naśladowania był ideał rycerski. Choć w rzeczywistości nie wszyscy wojownicy wypełniali zasady kojarzone z etosem rycerskim, jednak w powszechnej świadomości istniał zespół reguł, które należało realizować, aby zasłużyć na miano prawdziwego rycerza. Wypełnianie tych obowiązków ma znaczenie także dziś, dlatego „postawa godna wojownika”, której przykładem może być wierność ojczyźnie, gotowość do poświęcenia życia, nieprzechodzenie na stronę wroga, łączy rycerzy starożytności z wielkimi dowódcami wojskowymi naszych czasów.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz znaczenie i etymologię wyrazu „etos”.

  • Dokonasz analizy fragmentu tekstu Marii Ossowskiej Ethos rycerski i jego odmiany, by ustalić wygląd, cechy charakteru i sposób zachowania greckich wojowników.

  • Ocenisz starogrecki etos rycerza‑herosa.