Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RiA5jcWyh5xXE
Ilustracja przedstawia małą dziewczynkę, około 5 letnią stojącą wśród rzędów maszyn w fabryce. Ma wystraszoną minę.

Rewolucja czy ewolucja? Zmiany demograficzne i agrarne w Europie w XVIII i XIX wieku

W fabrykach były zatrudniane nawet 5‑letnie dzieci
Źródło: Lewis W. Hine, Wikimedia Commons, domena publiczna.

Już pod koniec XVIII w. dokonującą się wówczas industrializację Anglii zaczęto nazywać rewolucją przemysłową. Wkrótce określenie to spopularyzowali emigranci z Francji, którzy zauważali, że gwałtowne tempo zaludniania miast przez robotników, przybywających do nowo powstałych fabryk, zmienia oblicze świata w stopniu nie mniejszym niż rewolucja francuska. Jeszcze do niedawna jako główny skutek rewolucji przemysłowej wskazywano bogacenie się nielicznych oraz popadanie w nędzę mas, i to pomimo wyraźnego wzrostu ich poziomu życia, jaki następował od połowy XIX wieku. Dziś niektórzy historycy kwestionują sens terminu „rewolucja przemysłowa”, podkreślając, że do 1830 r. nawet w Wielkiej Brytanii industrializacja objęła tylko niektóre gałęzie przemysłu (włókiennictwo, metalurgię i górnictwo węgla kamiennego), fabryki zatrudniały ułamek siły roboczej, a wzrost dochodu narodowego na jednego mieszkańca wynosił mniej niż ok. 1% rocznie.

RHvhSnwR93wo81
Linia chronologiczna przedstawia najważniejsze wydarzenia z historii Polski i świata. Są to kolejno: 1760 – rozpoczęcie rewolucji przemysłowej w Anglii; 1763 – wynalezienie maszyny parowej przez J. Watta 1767 – udoskonalenie przędzarki mechanicznej przez R. Arkwrighta; 1772 – pierwszy rozbiór Polski; 1807 – budowa pierwszego parowca pasażerskiego; 1825 – uruchomienie w Wielkiej Brytanii pierwszej na świecie linii kolejowej.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, na czym polegała rewolucja przemysłowa w XIX wieku.

  • Opiszesz, w jaki sposób rewolucja ta zmieniła życie codzienne Europejczyków.

  • Omówisz wpływ industrializacji na wzrost liczby ludności w XIX wieku.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida