Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R4j19IIk7LLL2
Zdjęcie przestawia otwartą książkę. Jest ona napisana w języku angielskim. Na złożeniu widoczna jest obrączka. Jest ona zrobiona z druty kolczastego.

Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako traktat moralny

Źródło: domena publiczna.

Inny świat to najważniejszy utwór w dorobku Gustawa Herlinga‑Grudzińskiego. Jest nie tylko kronikarskim zapisem przeżyć autora z czasu jego pobytu w sowieckim łagrze, ale także summą jego poglądów dotyczących moralnych aspektów funkcjonowania człowieka doświadczonego okrucieństwem machiny totalitaryzmu.

Twoje cele
  • Opiszesz drogę Gustawa Herlinga‑Grudzińskiego do łagru w Jercewie.

  • Scharakteryzujesz moralną problematykę Innego świata Gustawa Herlinga‑Grudzińskiego.

  • Przeanalizujesz fragmenty Innego świata, zwracając uwagę na postawy wybranych bohaterów oraz ich konsekwencje.

  • Przeanalizujesz fragmenty tekstów krytycznych dotyczących twórczości Gustawa Herlinga‑Grudzińskiego oraz jej recepcji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida