Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RPksjzKMpwxuq

Ciekawe średnie

Z pojęciem średniej spotykasz się na co dzień. W doniesieniach prasowych, telewizyjnych czy w podręcznikach szkolnych.

RfFxswoWhCzez1
Nosicielka wody
Obraz hiszpańskiego malarza Francisca Goi
Źródło: [online], dostępny w internecie: commons.wikimedia.org.

Interesując się znaczeniem wody dla naszego organizmu, możesz dowiedzieć się na przykład, że człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci średnio 1% wody posiadanej w ciele, wydajność naszych nerek to przefiltrowanie średnio 1,5 l wody w ciągu godziny, utrata wody z organizmu człowieka średnio o 10% jest niebezpieczna dla zdrowia.

Dane te uzyskano na podstawie wielu obserwacji. Mówimy czasem, że dane te są uśrednione. W ujęciu potocznym, średnia oznacza coś przeciętnego, najczęściej spotykanego.

W ujęciu matematycznym średnie są ściśle zdefiniowane. Na pewno wiesz jak obliczyć średnią arytmetyczną wzrostu, czy średnią ważoną ocen. Teraz poznasz jeszcze inne średnie, równie przydatne w sytuacjach życia codziennego, jak i w matematyce. Prezentowany materiał wykracza nieco poza treści wynikające z podstawy programowej, zatem możesz potraktować je jako ciekawostki lub rozszerzenie obowiązkowych umiejętności.

Twoje cele
  • Obliczysz wartości średniej: harmonicznej, geometrycznej, kwadratowej, winsorowskiej.

  • Poznasz zależności między średnimi.

  • Zinterpretujesz geometrycznie średnią geometryczną, harmoniczną, kwadratową.