Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

W deszczowy dzień, kiedy przez chmury przebija się słońce, możemy zaobserwować na niebie barwną tęczę. Jest ona efektem zjawiska rozszczepienia światła.

Dzięki tej lekcji dowiesz się, jak przebiega zjawisko rozszczepienia światła, z jak wielu barw otrzymać światło białe oraz jak powstają kolory na monitorze komputera i na zadrukowanej kartce.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś umieć:

  • podawać przykłady źródeł światła;

  • wyjaśniać zjawisko załamania światła na granicy dwóch ośrodków.

Nauczysz się
  • wyróżniać zakres światła widzialnego w widmie fal elektromagnetycznych;

  • demonstrować zjawisko rozszczepienia światła;

  • wyjaśniać mechanizm zjawiska rozszczepienia światła w pryzmacie;

  • wykazywać, że światło białe jest mieszaniną barw;

  • podawać przykłady wykorzystania zjawiska mieszania barw.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida