Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wyszukiwanie informacji to jeden z podstawowych problemów, którymi zajmuje się algorytmika. Algorytm wyszukujący otrzymuje na wejściu określony problem i po przetestowaniu pewnej liczby możliwych wariantów, daje na wyjściu jego rozwiązanie. Algorytmy stosujące bardziej zaawansowane metody wyszukiwania, potrzebują mniej czasu na przetworzenie danych w przestrzeni poszukiwań.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem musisz wiedzieć:

  • czym jest algorytm;

  • jak przedstawić algorytm w postaci schematu blokowego;

  • jaka jest różnica między zbiorem uporządkowanym i nieuporządkowanym.

Nauczysz się
  • stosować algorytm wyszukiwania liniowego w zbiorze nieuporządkowanym;

  • stosować algorytm wyszukiwania binarnego w zbiorze uporządkowanym;

  • znajdować rozwiązanie problemu metodą „dziel i zwyciężaj”.