Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R5cuvrwjhQuYH
Na zdjęciu znajduje się kilkaset różnych ludzików LEGO siedzących bądź stojących na trybunach zbudowanych z żółtych klocków LEGO,

Rozmieszczenie ludności i struktura demograficzna Polski, migracje, urbanizacja – powtórzenie

Źródło: dostępny w internecie: obraz Eak K. z Pixabay, domena publiczna.

Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w poszczególnych e‑materiałach dotyczących ludności i urbanizacji w Polsce warto usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności. Ten materiał jest podsumowaniem wiadomości dotyczących: rozmieszczenia, struktury demograficznej, struktury zatrudnienia, bezrobocia oraz przyrostu naturalnego, salda migracji i przyrostu rzeczywistego i ich przestrzennego zróżnicowania, a także współczesnych procesów urbanizacyjnych w Polsce.

Twoje cele
  • Omówisz prawidłowości w zakresie rozmieszczenia ludności i wyjaśnisz przyczyny jego zróżnicowania.

  • Przeanalizujesz strukturę demograficzną ludności Polski na podstawie danych liczbowych oraz piramidy wieku i płci.

  • Przeanalizujesz na podstawie źródeł informacji geograficznej zmiany liczby ludności, przyrostu naturalnego i rzeczywistego ludności Polski oraz przedstawisz skutki współczesnych przemian demograficznych w Polsce dla rozwoju społeczno‑gospodarczego kraju.

  • Przeanalizujesz przestrzenne zróżnicowanie salda migracji w Polsce oraz podasz przyczyny migracji wewnętrznych i zewnętrznych, a także główne kierunki emigracji Polaków.

  • Wyjaśnisz zmiany w strukturze zatrudnienia, podasz przyczyny bezrobocia i przeanalizujesz przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce.

  • Wyjaśnisz zmiany procesów urbanizacyjnych i osadnictwa wiejskiego w Polsce, wiążąc je z przemianami społecznymi i gospodarczymi.