Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Niektóre metale po zanurzeniu ich w kwasie roztwarzają się w nim, inne zaś nie ulegają takim przemianom. Czy można w jakiś sposób przewidzieć, które metale będą reagować z kwasem? Jakie substancje są produktami tych reakcji chemicznych? Czy wszystkie kwasy reagują tak samo?

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś wiedzieć:

  • że równanie reakcji chemicznej jest zapisem przebiegu tej reakcji;

  • że sole to związki jonowe zbudowane z kationów metali i anionów reszty kwasowej.

Nauczysz się
  • zapisywać równania reakcji niektórych metali z kwasami, prowadzące do powstania soli;

  • przewidywać na podstawie szeregu aktywności metali, które z nich wypierają wodór z kwasów oraz wskazywać te, które nie mają takich właściwości.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida