Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1YpjJDYL9AC6
Zdjęcie okładkowe (poglądowe) przedstawia fragment portretu Charlesa Augustina Coulomba. W sekcji Wprowadzenie postać uczonego opisana jest szczegółowo. Na tle zdjęcia umieszczono tytuł "Kim był Charles Augustin Coulomb?".

0533 Kim był Charles Augustin Coulomb?

Czy to nie ciekawe?

Podstawą bardzo wielu działań praktycznych w zakresie szeroko rozumianej techniki jest rozpoznanie właściwości materiałów i przewidzenie zachowania się konstrukcji oraz urządzeń. W skrócie można to ująć następująco: jednym z głównych filarów inżynierii, wynalazczości jest fizyka. Z kolei jednym z głównych odbiorców dokonań fizyki jest inżynieria. Prawdą też jest, że obie te dziedziny wpływają na siebie wzajemnie bezpośrednio. Potrzeby w zakresie zastosowań praktycznych nierzadko zapoczątkowują w fizyce proces prowadzący do odkrycia, zaś odkrycia często inspirują działania kończące się wynalazkami.

Dlatego też wiele odkryć z fizyki zawdzięczamy ludziom, którzy z wykształcenia i zawodu byli inżynierami, a z racji dokonań znani są jako wybitni fizycy. Do tego grona należał Charles Augustin Coulomb.

R4w9AXdl8HzU0
Rys. a. Charles Augustin Coulomb, inżynier i fizyk francuski, 1736‑1806. [Źródło: Palace of Versailles / Public domain]
Twoje cele

Praca z e‑materiałem zapewni Ci, że:

  • poznasz elementy życiorysu Coulomba, najważniejsze jego odkrycie, a także inne dokonania,

  • określisz usytuowanie czasu, w którym żył Coulomb na tle wybranych wydarzeń historycznych, w tym z historii odkryć naukowych,

  • zastosujesz prawo Coulomba do rozwiązania problemów z dziedziny elektrostatyki,

  • przeanalizujesz i zinterpretujesz różnice pomiędzy wynalazkiem i odkryciem.