R1LSOGx5nCNky
Zdjęcie okładkowe (poglądowe) włączonego palnika gazowego. Na tle zdjęcia umieszczono tytuł "Jak definiujemy przemianę fazową".

Jak definiujemy przemianę fazową

Czy to nie ciekawe?

Co mają ze sobą wspólnego lód twardy jak kamień, płynąca woda i gazowa para wodna? Wszystkie te substancje składają się z takich samych cząsteczek HIndeks dolny 2O. To woda występująca w różnych stanach skupienia. W tym e‑materiale zajmiemy się zagadnieniem zmianami stanu skupienia materii, czyli przemianami fazowymi.

RUFAvNgotSjHi
Rys. a. Z czajnika z wrzącą wodą ulatuje bezbarwna, niewidoczna para wodna. Skrapla się ona w niewielkiej odległości od wylotu - powstała mgiełka jest widoczna
R1GZ1dSUPg7mg
Rys. b. Właściwości H2O w różnych stanach skupienia są różne
Twoje cele
  • opiszesz podstawowe fazy materii,

  • zrozumiesz, jaki wpływ na własności materii ma ułożenie jej cząsteczek i ich wzajemne oddziaływanie,

  • poznasz procesy topnienia i krzepnięcia,

  • zrozumiesz, dlaczego podczas topnienia i krzepnięcia temperatura jest stała,

  • poznasz procesy parowania, wrzenia i skraplania,

  • zrozumiesz, dlaczego podczas wrzenia temperatura jest stała,

  • zastosujesz zdobytą wiedzę o skraplaniu do wyjaśnienia takich zjawisk, jak mgiełka nad czajnikiem, czy zaparowane szyby.