Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RXnbLFpz2sQR7
Zdjęcie przedstawia deskowy układ scalony komputera. Zbudowany jest między innymi z prostokątnych i kwadratowych płaskich mikroprocesorów oraz z innych drobnych elementów.

Perspektywy rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce. Rozwój high-tech w Polsce

Przemysłem nazywamy dział gospodarki, który zajmuje się wydobyciem surowców mineralnych i pozyskiwaniem płodów rolnych oraz surowców leśnych, a następnie ich przetwarzaniem na produkty służące zaspokajaniu potrzeb człowieka przy użyciu maszyn i urządzeń.

Z tego materiału dowiesz się, jaki jest stan przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce.

Twoje cele
  • Wskażesz istotę przemysłu zaawansowanych technologii (high‑tech).

  • Wymienisz i opiszesz cechy przemysłu high‑tech.

  • Ocenisz stan przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce.