Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Muzyka wyzwala w nas różne emocje. Słuchamy jej, by się odprężyć, wyciszyć, przywołać wspomnienia lub zmotywować do działania. Pobudza też wyobraźnię, tworząc w naszych myślach przeróżne obrazy. Czy to znaczy, że muzykę można przedstawić, poczuć za pomocą innych zmysłów?

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś umieć:

  • redagować notatkę biograficzną o kompozytorach: A. Mozarcie, J. Brahmsie, A. Vivaldim.

Nauczysz się
  • będziesz umiał wyjaśniać pojęcia: synestezja i chromestezja;

  • zgromadzisz słownictwo potrzebne do oceny utworu muzycznego i wykorzystasz je w swojej pracy;

  • wskażesz przykłady synestezji w wybranych na lekcji utworach literackich;

  • zastosujesz w swojej wypowiedzi podstawowe terminy muzyczne tj. melodia, rytm.